İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi Borçlar Kanunun 25 nci maddesinde 10  yıl olarak belirtmiştir., İş kazalarında bedensel zararlarda bu on yıllık süresinin başlangıç tarihi, maluliyet derecesini belirleyen kesin rapor tarihidir.

Kısaca İş kazalarında  ” dava  zamanaşımı süresi başlangıç olayın olduğu  tarihi değil, maluliyet oranının kesin bir şekilde tespit edildiği tarihtir.” İş kazası nedeniyle vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemiyle açılan tazminat davalarında İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi 10 yıl dır. İş mahkemelerinde yargıtay temyiz süresi ise 8 gündür. Yargıtay 21. Hukuk dairesinin İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi ile ilgili vermiş olduğu karar ektedir.

İş kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? – Dava Süreci | İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

Dava dilekçesinin tebliği iki hafta içince cevap dilekçesinin sunulması ile cevap dilekçesinin tebliği, cevaba cevap ve ikinci cevapların sunulması ile birlikte hakimin ön incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına karar vermesi ile uygun bir ön inceleme durulma belirlenmesi ve taraflara ön inceleme durulma günü tebliğ edilmesi ile olmaktadır.

Bazı durumlarda ön inceleme duruşma günü daha kısa bir süre içinde de verilebilmektedir. Bu durum dava dilekçesine karşı tarafın süresi içinde cevap dilekçesinin verilmediğinde diğer aşamaları beklemeye gerek kalmaması ile ön inceleme durulma günü verilebilmektedir.

Ön inceleme duruşması için çıkartılacak olan duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin olarak diğer konular yanında taraflara sulh için gerekli olan hazırlıkları yapmaları konusunda ihtar edilebilmektedir.

Ayrıca duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam edilmesi istenmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ayrıca ihtar edilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davasında Ön İnceleme Duruşması Nasıl Yapılır?

Hakim ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar hakkında bir karar verebilmek için gerekli gördüğü durumlarda tarafları dinleyebilmektedir. Daha sonrasında taraflar iddia ve savunma çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşmadıkları konusunda tek tek tespit sunabilmektedirler.

Uyuşmazlık konularında tespitten sonra hakim tarafları sulhe veya arabuluculuğa teşviş etmektedir. Bu konuda bir sonuç alınmaması durumunda ve bu yönde bir kanaat oluşması durumunda bir defa ile sınırlı olarak yeni bir duruşma günü verilmesi mümkün olabilmektedir.

Yapılacak ön inceleme duruşmasının sonunda tarafların sulh veya arabuluculuk konusundaki eylemlerden bir sonuç alıp alınmadığı, sonuç alınmadığı durumda anlaşamadıkları konuların neler olduğu tutanakla tespit edilmektedir. Bu tutanağın alt kısmı duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak kaydı ile devam edecektir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor