İş Kazası Tazminat Dilekçe

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kazası Tazminat Dilekçe

İş Kazası Tazminat Dilekçe

İş Kazası Tazminat Dilekçe

İş Kazası Tazminat Dilekçe

İş kazası Tazminat dilekçesi hazırlama süreci, acele edilmeden doğru, araştırma yapılarak başlanmalıdır. İş kazasında ki tazminat davalarının doğru şekilde ilerlemesi, kazadan dolayı mağduriyetin giderilerek tazminatların alınmasında doğru şekilde hazırlanacak iş kazası tazminat dilekçesi yön verecektir. Önceki yazılarımızda da özellikle belirtildiği gibi, hiç bir hukuk davasında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Herkes kendi dilekçesini yazarak kendi davasını açabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu, iş kazası tazminat dilekçesi hazırlanırken mutlaka avukat desteği ve danışmanlığı alınması özellikle tavsiye ediyoruz. İnternet sayfalarında verilen iş kazası tazminat dilekçe örneği kendi durumunuza ve davanıza uyum sağlamayabilir. Çünkü her davanın oluşu, yaşanış şekli, kazadaki kusuru, iş göremezlik oranı farklıdır. Bu belirtilen hususlar ise tamamen tazminat miktarını etkilemektedir.  Makalemizde sırayla iş kazası tazminat dilekçesi nasıl hazırlanır, başlıklar şekilde anlatmamız gerekmektedir.

İş Kazası Tazminat Dilekçe Konusu Nasıl Yazılır?

İş kazası tazminat dava dilekçesi yukarıda ki başlıklardan sonra konusu özellikle belirtilmelidir. Konusu yazılırken İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kaldığı özellikle belirtilmelidir. Bunun dışında konusu içine ne kadar maddi, ne kadar manevi tazminat talep edileceği, mahkemenin maddi ve manevi tazminat hükmetmesi üzerine işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talep ve arz olunur.

İş Kazası Tazminat Dilekçesinde Açıklama Bölümü Nasıl Yazılır?

İş kazası Tazminat dilekçesinin en önemli kısmı dava dilekçesinin açıklama bölümüdür. Açıklama bölümünde giriş, konun anlatılması ve sonuç kısmı ile sonlandırılmalıdır. Bu kısımları maddelere ayrılarak gerekirse numara verilerek yazılmalıdır. İlk maddede hangi iş yerinde ne işi yaparken kaza meydana geldiği, bu iş kazasından dolayı hangi uzuvda yaralanma olduğu, bu yaralanmadan dolayı ne kadar iş göremezlik oranı olduğu belirtilir.

Diğer madde de ise, Kanun maddelerine vurgu yapılarak, işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İş Kazası Tazminat Dilekçesinde Sonuç Bölümü Nasıl Yazılır?

İş kazası tazminat dilekçesinin sonuç bölümü artık dilekçenin can alıcı ve önemli noktasıdır. Sonuç bölümünde iş kazasından dolayı talep edilen tazminatların neler olduğu, ne kadar tazminat talep edildiği belirtilir. Ayrıca sonuç bölümünde tazminatın ” yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve avukat vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini”  özellikle belirtilmelidir.

İş Kazası Tazminat Dilekçesinde Başka Hangi Bölümler Vardır?

İş kazası tazminat dilekçesi yukarıda belirtilen maddeler ışığında hazırlanarak, en son kısma hukuki delilerin neler olduğu, kanun maddelerinin neler olduğu belirtilmelidir. En son olarak da dava dilekçesinin Ekleri yer almaktadır. En alt kısma Ekler maddesi açılarak, dava ile ilgili, İş yeri Özlük Dosyası,  ait aylık maaşını gösterir bordrosu,İş kazasına ait tahkikat dosyası, Sakatlık oranına dair belgeler, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi madde medde yazılır. Bu eklere ait belgelerde dilekçenin en sonuna, numara verilerek dava dilekçesinin sonuna konur.

İş kazası tazminat dilekçesinin hazırlanması yukarıda anlatıldığı gibi karmaşık ve bir o kadarda araştırma yapılması gereken konular bulunmaktadır. Bu araştırmanın dışında da hukuk bilgisinin olması gerekmektedir. Avukat desteği veya danışmanlığı almadığınız takdirde dava dilekçesinin hazırlanmasında zorlanacağınız gibi, yanlış açılan dava, talep edilen tazminat miktarı nedeniyle, davanın red edilmesi, veya tazminat miktarlarının düşmesi sonucu davaya yaptığınız masraflarla birlikte karşı tarafın yapmış olduğu masraflar ve karşı avukat ücretlerini ödemek zorunda kalabilirsiniz. İş kazası tazminat davası ile ilgili olarak bulduğunuz bölgede baroya kayıtlı avukat meslektaşlarımızla mutlaka randevu alarak görüşme yapmanızı tavsiye ediyoruz.

0 Yorum

Yorum Bırak