İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı Davası Nasıl Açılır? Göz kaybı tazminatı ne kadar?

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı Davası Nasıl Açılır? Göz kaybı tazminatı ne kadar?
İş kazası sonucu göz kaybı yaşayanlar, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Sağlık raporları, kaza raporu ve tanık ifadeleri ile desteklenen dava, uzman bir avukat aracılığıyla açılmalıdır. Tazminat miktarı, işverenin kusuru ve zararı...

İş kazası sonucu göz kaybı gibi ciddi bir yaralanma yaşayan bir çalışan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar:

1. Sağlık Raporu ve Tedavi

İlk adım, derhal tıbbi yardım almak ve tüm tedavi sürecini belgelemektir.

Göz kaybı durumunda, alınan tüm sağlık hizmetlerine ve tedavi süreçlerine ilişkin detaylı raporlar toplanmalıdır.

2. Kaza Raporunun Düzenlenmesi

İş kazası meydana geldiğinde, işverenin kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmesi ve kaza raporu düzenlemesi gerekmektedir.

Kazanın işle ilgili olduğunu ve çalışma saatleri içinde meydana geldiğini gösteren belgeler önemlidir.

3. Hukuki Danışmanlık - İş Kazası Avukat ve Danışma

Tazminat davası açmadan önce, iş hukuku veya tazminat hukuku alanında uzman bir avukatla görüşmek önemlidir.

Avukat, sürecin nasıl işleyeceği, hangi belgelerin gerekeceği ve tazminat taleplerinizin ne kadar olabileceği konusunda rehberlik edecektir.

4. Tazminat Davası Açma

Maddi tazminat, kazanın neden olduğu iş gücü kaybı, tedavi masrafları ve gelecekteki olası kayıpları kapsar.

Manevi tazminat ise yaşanan acı ve sıkıntı için talep edilir.

Dava dilekçesi, mahkemeye sunulacak ve davanın açılması için gereken resmi işlem başlatılacaktır.

5. Delillerin Toplanması

Sağlık raporları, kaza raporu, tanık beyanları ve kazanın meydana geldiği çalışma ortamına ilişkin diğer kanıtlar toplanmalıdır.

İyi hazırlanmış bir dava dosyası, mahkemede tazminat talebinizin güçlü bir şekilde desteklenmesine yardımcı olur.

6. Mahkeme Süreci

Davanın mahkeme aşamasında, sunulan deliller ışığında işverenin kusuru ve zararın boyutu değerlendirilir.

Hakim, tüm kanıtları değerlendirerek maddi ve manevi tazminatın miktarına karar verir.

İş kazası sonucu ciddi yaralanmalar ve kalıcı hasarlar, çalışanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, hak ettiğiniz tazminatı alabilmek için profesyonel hukuki yardım almak önemlidir. Bu süreçte, adil bir tazminat alabilmek için sabırlı olmak ve uzman bir avukatın yönlendirmelerine uyum sağlamak gerekmektedir.

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı Nedir?

21.yüzyıl Türkiye'sinde hem çalışanların hem de işverenlerin haklarının korunabilmesinin sağlanabilmesi amacı ile. Devlet ve kanun koyucu tarafından çok önemli çalışmalar ve düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Özellikle de çalışma dünyasında hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçirebilmesini hedeflemekte olan İş Kanunu kapsamında yaşanan iş kazalarında işçilerin tüm haklarını koruyabilmesi ve elde edebilmesi sağlanıyor. Buna göre iş kazalarının çok yüksek oranda yaşandığı.

Türkiye' de iş kazalarında maddi ve manevi yönden ciddi zararlar ile karşı karşıya kalan işçilerin zararlarının bir nebze olsun tanziminin sağlanabilmesi amacı ile iş kazası tazminatı hakkı sunuluyor. Bu noktada günümüzde uygulanan iş kazası tazminatları, iş kazasının oluşu ve neticeleri açısından farklılık gösteriyor. Buna göre iş kazası göz kaybı tazminatı hakkı da bulunmaktadır.

Türkiye'de İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan iş kazası koşullarına uygun şartlarda. Meydana gelmiş olan ve bu şekilde iş kazası sıfatı kazanmış olan kazalarda, çalışanların işverenlerinden çeşitli tazminat taleplerinde bulunabilme hakkı bulunmaktadır.

Bunlardan birisi olan iş kazası göz kaybı tazminatı ile kişinin görme kaybı ile. Birlikte hem fiziksel açıdan çalışması açısından engel teşkil eden durumun maddi kayıplar yaşamasına, tedavi masrafları ile karşılaşmasına neden olabileceğinden maddi ve beraberinde ruhsal yönden yaratacağı yıpranmanın da tanzim edilebilmesi amacı ile manevi tazminat davası açma hakkı bulunuyor.

İş Kazasında Göz Kaybı ve Malulen Emeklilik Hakkı

İş kazalarında uzvunu yitirmiş olan çalışanın malulen emeklilik hakkını kullanabilmesi için söz konusu kaybının %60 seviyesinin üzerinde iş gücü kaybına uğraması şartını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra geçici iş göremezlik ödeneğinin bağlanması açısından da % 10 iş gücü kaybı meydana gelmiş olması gerekliliği bulunur.

Göz Kaybında Engel Oranı Ne Kadar?

Göz hakkında engelli raporu alımının gerçekleştirilebilmesi için görme derecesinin ne boyutta olduğunun herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu noktada misal olarak kişinin göz dereceleri sağ için miyop 11 derece ve sol için miyop 12 olması durumunda, kişinin lens kullanması ve lens ile tam görüş sağlayabilmesi halinde rapor oranı % 10 oranında kalır.

Ancak iş kazası tazminatı nasıl alınır ve göz kaybının meydana gelmiş görüşü yükseltecek nitelikte bir çözüm oluşturulabilmesinin mümkün olmaması nedeni ile yüksek oranlı bir engelli raporu alabilme hakkı doğmaktadır.

İş Kazasında Gözden Yaralanma Göz Kaybı Maddi ve Manevi Tazminat

İş kazalarında gözden yaralanmalara yol açan iş kazalarında, İşçinin açma hakkına sahip olabildiği Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları bulunmaktadır. İş Kazası kaynaklı Maddi tazminat davaları işçinin karşı karşıya kalmış olduğu söz konusu bedensel ve maddi zararlar göz önünde bulundurulmaktadır.

İş Kazası SGK Mutlaka Bildirilmelidir

İş kazası sonucu gözden yaralanmalara veya göz kaybına yol açan olayların olması halinde SGK müfettişler tarafından söz konusu kazanın iş kazası olup, olmadığının belirlemesini gerçekleştirmelerinden sonra oluşturdukları rapor çalışanın uzuv kaybını dile getiren heyet raporu ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğü' ne talebini gönderir.

İş Göremezlik Oranı Tazminat Miktarını Belirleyen Unsurlardandır

Rapor doğrultusunda çalışanın sürekli iş göremez bir halde mi yoksa geçici olarak iş göremez durumda. Bulunduğu belirlenir. Bu belirlenen İş göremezlik raporu doğrultusunda tazminat davasında iş göremezlik ödeneği veya malulen emeklilik gibi konular ele alınmaktadır. İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı ve diğer makaleler için Ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı | Sıkça Sorulan Sorular

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET - DAVACIYA KURUM TARAFINDAN KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR SÜRE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENDİĞİ

Davacıya Kurum tarafından kaza tarihinden itibaren bir süre geçici iş göremezlik ödeneği ödendiği anlaşılmakla bu sürelerin geçici iş göremezlik dönemi olarak kabulüyle bu dönemde yüzde yüz oranında iş göremez durumda olduğu gözetilerek çalışamaması nedeniyle yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararının olduğunun kabulüne göre maddi zararını bilirkişiye hesaplattırmak, hesaplanan bu zararından Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin rücuya tabi kısmını düşmek ve çıkacak sonuca göre karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİ İÇERİSİNDE DAVACININ MAHRUM KALDIĞI YAN ÖDEMELERİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI BAKIMINDAN DA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Mahkemece HMK'nın 31. maddesinde düzenlenen hakimin davayı aydınlatma ödevi doğrultusunda davacı ...'in dava ve ıslah dilekçesindeki talepleri ayrı ayrı açıklattırılarak, sonucuna göre geçici işgöremezlik tazminatı da talep edilmesi halinde davacı ... memur olması nedeni ile geçici iş göremezlik süresi içerisinde maaşını almaya devam etmekte olup, bu dönemdeki zararı, varsa bu süre içerisinde çalışamadığı için alamadığı ek ödemeler kadar olacağından, geçici iş göremezlik süresi içerisinde davacı ...'in mahrum kaldığı yan ödemelerin olup olmadığının araştırılarak sonucuna göre geçici iş göremezlik tazminatı bakımından da karar verilmesi,

Yine 1086 Sayılı HUMK'nun 388 ve 389. maddeleri ile 6100 Sayılı HMK'nun karşılık 297/1-2 maddeleri uyarınca mahkemece açıklatılan taleplerle bağlı kalınarak sonucuna göre davacı ... hakkında hangi kalem için ne kadar maddi tazminata hükmedildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp yerel mahkeme hükmünün bu sebeplerle de bozulması gerekmiştir.

YARALANMALI İŞ KAZASI - DAVACININ KURUMCA TESPİT EDİLEN MALULİYET ORANI - KESİNLEŞTİRİLEN MALULİYET ORANINA GÖRE YAPTIRILACAK TAZMİNAT HESABINDAN DAVACIYA BAĞLANAN GELİRİN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TENZİLİ GEREĞİ

Yapılacak iş, davacının Kurumca tespit edilen maluliyet oranı dikkate alınmak ve kontrol kaydı sonrasında davacının maluliyet oranının değişip değişmediği yöntemince araştırılmak, kanundaki prosedüre göre maluliyet oranı kesinleştirildikten sonra kesinleşen maluliyet oranını hükme esas alarak yaptırılacak hesaptan davacıya bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değeri ile davacıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin rücuya kabil kısmını tazminat alacağından tenzil etmek suretiyle çıkacak sonuca göre bir karar verilmesinden ibarettir.

MADDİ OLGUNUN TEREDDÜTE MAHAL BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ LÜZUMU

Mahkemece, maddi olgu tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmeli, iş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan yeniden kusur raporu aldırılarak bilirkişi raporları arasındaki çelişki giderilmeli, varılacak sonuca göre karar verilmelidir.

İŞ KAZASI - MALULİYET - İŞ KAZASI İDDİALARININ TAHKİKATI İÇİN SGK YA BAŞVURU İÇİN DAVACIYA SÜRE VERİLMESİ - İŞ KAZASININ KURUM TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ HALİNDE MALULİYET RAPORU ALINMASI

İş kazası iddialarının tahkikatı için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunması amacıyla davacı tarafa süre verilmesi, iş kazasının Kurum tarafından kabul edilmesi halinde maluliyet raporu alınması, davada maddi tazminat talebinin de bulunması nedeniyle, şartları oluştuğu takdirde kurum tarafından bağlanacak gelire ilişkin ilk peşin sermaye değerli gelir miktarının kurumdan sorulması neticesinde Kurumun iş kazası tahkikatı, maluliyet kararı ve ilk peşin sermaye değerli gelir kararının dosya arasına celbi gerekir.

Bu haber toplam 671 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara