İş kazası olduğunun tespiti nasıl yapılır? İş kazası tespitini kim yapar, Hangi kurumlar karar verir?

İş kazası olduğunun tespiti nasıl yapılır? İş kazası tespitini kim yapar, Hangi kurumlar karar verir?
İş kazası tespit süreci, işçi ve işverenin haklarını korumak için önemlidir. İş kazası olduğunun tespiti, SGK ve İş Mahkemeleri tarafından yapılır. İş kazası tespit davası, arabuluculuk şartı olmaksızın açılabilir ve zamanaşımı süresi 10 yıldır.

İş kazaları, işçilerin sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkileyen önemli olaylardır. Bu nedenle, iş kazalarının tespiti ve sonrasında atılacak adımlar büyük önem taşır.

İş kazası olduğunun tespit edilmesi süreci, hem işçilerin hem de işverenlerin haklarının korunması açısından kritik bir süreçtir. İş kazası tespit süreci, kazanın meydana geldiği andan itibaren başlar ve bu süreçte izlenmesi gereken adımlar, iş kazasının sonuçları ve işçilerin haklarıyla ilgili önemli bilgiler içerir.

İş Kazası Olduğunun Tespiti Nasıl Yapılır?

İş kazası olduğunun tespiti süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan bildirimin ardından başlar. Eğer SGK, olayın iş kazası olduğuna dair bir karar vermezse, görevli ve yetkili olan İş Mahkemesine başvurulur ve olayın iş kazası olduğunun tespit edilmesi talep edilir.

İş Kazasını Nasıl Tespit Edilir?

İş kazası tespiti için en önemli delil, iş kazası tutanağıdır. Bu tutanakta, işçinin bilgileri ve kazanın nasıl meydana geldiği detaylı bir şekilde yer alır. İş kazası tutanağı bulunmuyorsa, hastane tarafından hazırlanan iş kazası raporu, ispat aracı olarak kullanılır.

İş Kazası Tespitini Kim Yapar?

İş kazasının tespiti için açılacak davalarda görevli mahkeme, İş Mahkemeleridir. Bu nedenle, iş kazası tespitiyle ilgili talepler İş Mahkemesi'nde değerlendirilir. Aksi takdirde, mahkeme görevsizlik kararı verebilir.

İş Kazası Tespit Davası Arabuluculuk Zorunlu mu?

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan tazminat ve diğer davalarında, İş Mahkemeleri'nde dava açmadan önce arabuluculuk dava şartı değildir. Ancak, taraflar isteğe bağlı olarak arabuluculuk hizmetinden yararlanabilirler.

Bir Kazanın İş Kazası Olup Olmadığına Hangi Kurum Karar Verir?

Olayın iş kazası olup olmadığına karar verme yetkisi, SGK Bölge Müdürlüğü'ne aittir. SGK, olay yerine müfettiş göndererek, müfettişlerin hazırladığı rapora göre olayın iş kazası olup olmadığına karar verir.

İş Kazası Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası sebebiyle açılan davaların sonuçlanma süresi, yasalarla ortalama olarak 9 ay ile 12 ay arasında belirlenmiştir. Ancak bu süre, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.

İş Kazası Nasıl Kanıtlanır?

İş kazası sonrasında zararın belgelenmesi için doktor raporları önemli bir ispat aracıdır. Kazanın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan zararlar, doktor raporu ile belgelendirilebilir ve iş kazasına bağlı olduğu kanıtlanabilirse, tazminat davası açılabilecektir.

İş Kazası Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

İş kazası tespit davası, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılmalıdır. Bu süre zarfında dava açılmazsa, iş kazası ile ilgili tespit ve tazminat talepleri zamanaşımına uğrayabilir. İş kazasına ilişkin tespit yapılmadan maddi ve manevi tazminat davası açıldığı takdirde, iş kazasının tespiti davasının kesinleşmesi beklenmelidir. Bu, iş kazası tazminat davalarında iş kazasının mahkeme tarafından resmi olarak tespit edilmesinin önemini vurgular.

İş kazası tespit süreci ve sonrasında atılacak adımlar, işçi ve işveren tarafından dikkatle ele alınmalıdır. İşçilerin haklarının korunması ve gerektiğinde adil bir tazminat alabilmeleri için iş kazalarının doğru bir şekilde rapor edilmesi, gerekli belgelerin toplanması ve zamanında hukuki işlemlerin başlatılması büyük önem taşır. İşverenlerin de iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda gerekli önlemleri alması, çalışma ortamını güvenli hale getirmesi ve kazaların önlenmesi için çaba göstermesi gerekir.

İş kazası tespit davası ve bu süreçte izlenecek adımlar, karmaşık hukuki prosedürler içerebilir. Bu nedenle, işçilerin ve işverenlerin alanında uzman bir avukattan yardım alması, sürecin daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayabilir. Arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarının da değerlendirilmesi, taraflar arasında daha hızlı ve uygun maliyetli çözümlere ulaşılmasını sağlayabilir.

İş kazası olduğunun tespiti örnek dava kararı

Çalıştığı iş yerinde kaza geçirmesi nedeniyle, İş mahkemesine başvuru yaparak geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun ve maluliyet oranının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Açılan tespit davasında, İş Mahkemesi kararında "karar verilmesine yer olmadığına" dair hüküm açıklanmıştır.

İşçinin geçirdiği iş kazasına rağmen, davalı ... Güvenlik Kurumu tarafından olayın iş kazası olarak kabul edilmediğini beyan ederek iş kazasının, sürekli iş göremezlik ve kusur oranlarının tespitini talep ve dava etmiştir.

İş kazası tespit davası

İş Mahkemesi yargılama sırasında Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun 2017/159 esas 92/16997 karar sayılı 13/12/2017 karar tarihli kararı ile davacının 09/12/2008 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazasına bağlı maluliyet oranının çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliği çerçevesinde düzeltme kaydıyla E cetveline göre %23,2 olduğuna, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olmadığına, kontrol muayenesi gerekmediğine karar verilmiş olduğu, dolayısıyla Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunun bu kararı ile davacının geçirmiş olduğu kazanın iş kazası olduğu ve maluliyet oranında %23,2 olarak tespit edildiği, davacı tarafında bu tespite bir itirazının bulunmadığı, buna göre davacının iş kazası ve maluliyet oranının tespitine ilişkin talebinin konusuz kaldığına ve karar verilmesine yer olmadığına; kusur tespitine yönelik talebin ise yargılama aşamasında alınan bilirkişi heyet raporuna istinaden davacının %40, davalı işverenin ise %60 oranında kusurlu olduklarının tespitine karar verilmiştir.

6100 sayılı Yasa'nın 106. maddesi "Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz." düzenlemesini içermektedir.

6100 sayılı Kanunun 106. maddesi "Tespit davası açılarak, bir hakkın veya yasal ilişkinin varlığının ya da yokluğunun veya bir evrakın sahte olup olmadığının tespiti istenebilir. Tespit davası açanın, yasalarda belirtilen istisnai gidişatlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya ve hukuken bir faydasının olması gerekmektedir. Maddi olaylar, tek başlarına tespit davasının mevzusunu oluşturamaz." şeklinde özet düzenlemesi bulunmaktadır.

İş Kazası tespit davasında Kusur tespiti İstenemez

Somut olayda, 6100 sayılı HMK'nın 106. maddesi gereği kusur oranının tespitini içeren bir mahkeme kararının infaz kabiliyetinin bulunmadığı, maddi-manevi tazminat davasında kusur oranının mahkemece herhalde değerlendirileceği, Dava açılırken eda davası açılmasının mümkün olduğu hallerde tespit davası açılmasında hukuki yararın bulunmadığı, kusur tespitine ilişkin isteğin ise bu davanın konusu edilemeyeceği gözetilmeksizin yazılı şekilde kusur oranlarının tespitine karar verilmesi isabetsiz olmuştur.

İş Mahkemesince kanunda belirtilen maddi ve hukuki bulgular dikkate alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Bu haber toplam 267 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara