İş Kazası Ölüm Tazminatı Nasıl Kimler Alır? İş kazası sonucu ölüm tazminatı ne kadar?

İş Kazası Ölüm Tazminatı Nasıl Kimler Alır? İş kazası sonucu ölüm tazminatı ne kadar?
İş kazası ölüm tazminatı, işçinin ölümü halinde yakınlarının maddi ve manevi zararlarını telafi eder. TBK uyarınca, destekten yoksun kalma ve manevi tazminat, işçinin mirasçıları ve desteklediği kişilere ödenir.

Bir iş kazası sonucunda yaşanan trajik bir olay, işçinin yaralanması ya da ölümü, onun ailesi ve yakınları için büyük bir kayıp ve üzüntü anlamına gelir. Bu tür durumlar, maddi ve manevi tazminat hakkı doğurabilir.

İş kazası sebebiyle yaralanma ya da ölüm halinde talep edilebilecek tazminatlar, Türk Borçlar Kanunu (TBK) uyarınca düzenlenmiştir. İş kazası ölüm tazminatı, işçinin mirasçılarına ve destekten yoksun kalanlara sağlanan bir hak olup, zararın telafisi için önemli bir adımdır. İşte iş kazası ölüm tazminatıyla ilgili bazı detaylar:

İş Kazası Ölüm Tazminatı Nedir?

İş kazası sonucu bir işçinin ölümü halinde, işçinin ailesi ve yakınları, TBK'nın 56. maddesi uyarınca manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Bu tazminat, iş kazasına uğrayanın yakınlarının yaşadığı üzüntü ve kederin bir ölçüde telafisi amacını taşır.

İş Kazası Sebebiyle İşçinin Ölümü Halinde Maddi Tazminat Davası

İş kazası sonucu işçinin ölmesi durumunda, işçinin mirasçıları ve destek olduğu kimseler, TBK'nın 53. maddesi doğrultusunda, kusurlu bulunan işverenden maddi tazminat talep edebilirler. Maddi tazminat, işçinin ölümü nedeniyle yaşanan maddi kayıpların ve zararların giderilmesi amacını taşır.

İş Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl ve Kimler Alır?

Destekten yoksun kalma tazminatı, iş kazası sonucu ölen işçinin, yaşarken destek sağladığı kişilere ödenir. Bu tazminat, ölen işçinin sağlığında destek sağladığı ve ölümüyle bu desteğin kesilmesi sonucu zarar gören kişilere, ölen işçinin geliri ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

İş Kazası Ölüm Halinde Manevi Tazminatı Nasıl ve Kimler Alır?

İş kazası sonucu işçinin ölümü halinde, işçinin yakınları TBK'nın 56. maddesi uyarınca manevi tazminat talep edebilirler. Manevi tazminat, işçinin ağır bedensel zarar görmesi veya ölümü durumunda, işçinin yakınlarının yaşadığı manevi zararın giderilmesi amacıyla verilir. Hükmedilecek manevi tazminat miktarı, mahkeme tarafından olayın özellikleri ve işçinin sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

İş kazası ölüm tazminatı, iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınlarının yaşadığı maddi ve manevi zararların bir ölçüde giderilmesine yönelik önemli bir haktır. Bu tazminatın talep edilmesi süreci, zarar gören yakınlar için adil bir telafi sağlamak ve kaybettikleri destekten dolayı uğradıkları zararları azaltmak amacı taşır. Bu süreçlerde, alanında uzman bir avukatın desteği, hak sahiplerinin haklarını etkin bir şekilde aramalarına yardımcı olabilir.

İş Kazası Ölüm Tazminatı Nasıl Alınır?

İş kazasında ölüm tazminatı, ölen kişinin yakınlarının çeşitli sebeplerle, taraflarına ödenmesini talep ettikleri tazminat türüdür. İş kazası tazminat davaları, hem asıl şirkete hem de tüm alt şirketler açılabilecektir.

İş kazalarında yetkili mahkemeler, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu madde 6’ya göre, davalı gerçek ya da tüzel kişisinin bulunduğu bölgeye bakmakla yükümlü olan mahkemelerdir. İş kazasının meydana geldiği çalışma alanının bulunduğu mahkemeler ya da ölen kişinin yakınlarının ikamet ettiği bölgeye bakan mahkemeler de yetkili mahkemelerdir.

Çalışanın Ölümü Nedeniyle Doğan Tazminat Hakkı Nedir?

Gerçekleşen iş kazası neticesiyle çalışan hayatını ne yazık ki kaybetmişse, işveren tazminat vermek durumundadır. Çalışanın iş yerinde kalp krizi geçirerek ölmüş olması da tazminat hakkı doğurur. İş kazası ölüm tazminatı içeriğinde;

  • Ölen kişinin cenaze masrafları,
  • Tedavisi için gereken ücret,
  • Yakınların zararda olmasından dolayı maddi ve manevi tazminat

Bulunur. Kişiler bunun dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan da söz konusu taleplerde bulunabilirler. Bu iki ödeme aynı niteliği taşır ve aynı anda temin edilemez.

İş Kazası Ölümü Halinde Maddi Tazminat Nasıl Alınır?

Çalışanın ölümü ile açılan maddi tazminat dava türü, destekten yoksun kalma tazminat davasıdır. İşçinin ölümünden maddi ve manevi olarak etkilenen kişiler, tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Ölen kişi ölmeden önce bir süre tedavi edilmişse bu masraflar ve kişinin cenaze masrafları, SGK ya da işveren tarafından karşılanır. Her iki durumda da bu parayı işveren öder. SGK parayı ödediğinde, bunu işverenden kendisi temin eder.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

SGK sigortalı çalışan kişi iş kazası nedeniyle öldüğünde, sigortalı olduğu gün sayısına bakmaksızın, yakınlara maaş bağlar. Yakınların içinde bulunan kız çocuklar evlenirlerse, evlilik ödeneği alırlar. Destekten yoksun kalma tazminatını ölen kişinin;

  • Annesi ve babası,
  • Eşi,
  • Çocukları

Dışında kalan kimseler talep edemez. Fakat, kişinin farklı bir biçimde desteğinden faydalanan ve kişinin ölümü ile bu destekten mahrum kalan bir kişi, tazminat davası talebinde, durumu kanıtlaması kaydı ile bulunabilecektir. Ölen kişinin burs vermekte olduğu bir öğrenci, destekten yoksun kalma maddi tazminat davasında bulunabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Aşamaları Nelerdir?

İş kazasında yetkili mahkemeler, olayın gerçekleştiği bölgede bulunan ya da ölen kişinin yakınlarının ikamet ettiği bölgeye bakan mahkemelerdir.

İş kazası ölüm tazminat zaman aşımı süresi, iş kazasına uğrayan kişinin maluliyeti ya da ölümü fark etmeksizin 10 yıldır. Mahkeme yargı sürecinde, ölen kişinin bütün dosyalarını ve olay yerini inceler. Dava sürecinde davalının yüzde kaç kusurlu olduğu, bilirkişi tarafından değerlendirilir.

İş kazası ölüm manevi tazminat miktarı ise, sürecin nasıl işlediğine, işverenin kusurluluk oranına göre, mahkeme tarafından belirlenir. Makalede İş Kazası Ölüm Tazminatı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Kazası Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

İş Kazası Ölüm Tazminatı Nedir?

İş kazasının tanımı: iş yerinde ya da işle ilgili bir yerde çalışırken işçinin başına gelen bir olay sonrasında, ruhen veya bedenen zarara uğraması olarak yapılabilir. Bu kaza işverenin ihmali ya da alınması gereken bir tedbirin alınmamasından ötürü gerçekleşmiş ise işçi iş kazası tazminat davası açmaya hak kazanır.

Açılan dava sonunda mahkemenin kararı ile uygun görünen bedelin işveren tarafından işçiye verilmesi ile sonuçlanır. İş kazası tazminatı ödenerek ortaya çıkan zarar bir miktar karşılanmaya çalışılır. İş kazasında manevi tazminat almak mümkündür. İşçinin yaşadığı sarsıntı sonrasında psikolojinin bozulması gibi nedenler ile işçi manevi tazminat almaya hak kazanır.

İş kazasında tazminat miktarı ve iş kazası manevi tazminat miktarı işçinin işverenine açtığı dava sonunda belirlenir. Kazanın ve yaşanılan kaybın derecesi, dava sonunda miktarın belirlenmesinde önemlidir.

Bunun yanında işverenin olaydaki sorumluluğu ve ihmali, miktarı etkileyen en büyük etkendir. Ayrıca eğer iş kazasında bir can kaybı söz konusuysa hayatını kaybeden işçi yakınları da işverene dava hakkına sahiplerdir. Bu şekilde açılacak davalarda ise ödenek mirasçılara yapılacaktır.

İş Kazası Tazminatı Nedir İşte Detayları

İş kazaları sonucu uğranılan kaybın giderilmesi amacı ile dava açmak isteyen işçiler, bir iş kazası avukatı ile görüşerek profesyonel destek alabilirler. Böylece kaza sonrasında oluşan zararın giderilmesinde gerekli olan en ideal miktara elde edilmeye çalışılır.

Ayrıca işlerin bir avukat tarafından yürütülmesi hem kontrollü ve hatasız gerçekleşmesine hem de daha kısa zamanda hızlı sonuç alınmasına fayda sağlayacaktır. Dava sonunda ise belirlenen bir zaman aralığı olmayıp, işverenin işçiye ya da mirasçılarına en kısa sürede mahkemenin belirlemiş olduğu miktarın ödemesini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşçi güvenliğinin sağlanması ve işçi haklarının korunması durumunda oldukça önemli bir yasadır.

Bu haber toplam 476 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara