İş kazasında kimler maddi ve manevi tazminat alabilir? İş kazasından ne kadar para alınır?

İş kazasında kimler maddi ve manevi tazminat alabilir? İş kazasından ne kadar para alınır?
İş kazaları ve sonrasında atılacak adımlar, mağdurların haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Bu süreçlerde, iş kazası avukatı desteği, hak kayıplarının önlenmesi ve adil bir sonuca ulaşılması için kritik olabilir.

İş kazaları, çalışanların ve onların ailelerinin hayatlarını derinden etkileyebilen, bazen geri dönüşü olmayan zararlar doğurabilen üzücü olaylardır.

Bu tür olaylar sonrasında, mağdurlar veya mağdur yakınları, yaşanan maddi ve manevi kayıpların telafisi için hukuki yollara başvurabilirler. İş kazalarıyla ilgili en sık sorulan soruların detaylı yanıtlarını madde madde inceleyelim:

İş Kazasında Kimler Manevi Tazminat Alabilir?

Bir işçi, iş kazası sonucu yaralanması halinde, olayın etkisiyle yaşadığı üzüntü ve keder nedeniyle manevi tazminat talep edebilir. Eğer iş kazası sonucunda işçi hayatını kaybederse, işçinin yakınları - eş, çocuklar, anne-baba gibi - TBK m. 56 uyarınca belirlenecek uygun bir miktar manevi tazminat talep edebilirler. Manevi tazminat, kazanın özellikleri ve mağdurun yaşadığı manevi zarar göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından belirlenir.

İş Kazaları Sonucu Maddi Manevi Tazminat Davaları Hangi Mahkemelerde Açılır?

İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri, Asliye Hukuk Mahkemelerinde (iş mahkemeleri) ele alınır. Bu tür davalar, iş kazasının gerçekleştiği yerin mahkemesinde açılmalıdır. Bu, haksız fiilin gerçekleştiği yerin yargı merciinin yetkili olduğu anlamına gelir.

İş Kazasında Maddi Tazminat Nedir?

Maddi tazminat, işçinin iş kazası sonucu yaralanması veya ölümü halinde, işçi veya işçinin yakınlarının uğradığı maddi kaybın karşılanması amacıyla işverenden talep edilen tazminattır. Bu, işçinin sağlık giderleri, kazanç kaybı, bakım masrafları gibi doğrudan maddi zararların yanı sıra gelecekteki olası kayıplarını da kapsayabilir.

Hangi İş Kazalarında Tazminat Alınır?

İş kazası tazminatı, işverenin işçi güvenliğini sağlamakta ihmalkâr davrandığı, gerekli önlemleri almadığı durumlarda gerçekleşen kazalarda hak sahibi olunur. İş kazası, işçinin fiziksel, ruhsal ya da mental sağlığına zarar verdiğinde, özellikle işverenin kusuru varsa tazminat talep edilebilir.

İş Kazası Davası Kaç Yıl Sürer?

İş kazası davaları için genel olarak 10 yıllık bir zaman aşımı süresi belirlenmiştir. Bu süre içinde açılan davalar, mahkemenin iş yüküne ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterse de ortalama olarak 450 gün sürebilir.

İş Kazasında İşçi Kusurlu İse Ne Olur?

İşçinin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı davranması sonucu kusurlu bulunması durumunda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca işveren, iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçi, ihbar ve kıdem tazminatı haklarını kaybeder.

İş Kazası Sonrası Açılacak Davalar Nelerdir?

İş kazası sonrasında, maddi ve manevi tazminat talepleri yanı sıra, işçinin ölümü veya ciddi bir yaralanma yaşaması durumunda ilgili taraflar aleyhine ceza davası da açılabilecektir. Bu davalar, işçinin ve yakınlarının uğradığı zararların karşılanması ve adaletin sağlanması amacıyla önemlidir.

İş Kazası Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İş Hukuku Kıdem Tazminatı Avukat Arabulucu İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: İş Hukuku, Arabulucu,Kıdem Tazminatı, İşe İade Davaları, Hizmet Tespit Davası, İş Kazası Tazminat Davaları, Sözleşmeler, Dilekçeler

İş Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Emsal Karar!

Maddi tazminat talebine ilişkin olarak; davacının yaşı, aktif çalışma süresi, hesaplamaya esas alınan kazanç, maluliyet oranı, kusur durumu, SGK tarafından bağlanan ve rücu edilecek kısım dikkate alınarak yapılan hesap raporunun denetime elverişli ve açık olup karar vermeye yeterli bulunduğundan bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi doğrultusunda davacının maddi tazminat talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Davacının manevi tazminat talebine ilişkin olarak; olayın oluş şekline, müterafik kusur oranlarına ve meydana gelen elem ve ıstırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, paranın alım gücüne özellikle 26.6.1966 gün ve 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararının içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine, oranına, niteliğine hak ve nefaset kurallarına göre ve ayrıca taraflarda zenginleşme aracı oluşturmayacak şekilde manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne ve davacı için 13.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmiştir.

İş Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Örnek Emsal Karar

ÖZET: Kazanın K… Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Atölyesinde meydana geldiği, davacının reflektörlü giysi giydiğine dair bir bilgi ve bulgu bulunmadığı, kazanın A. K. tarafından kullanılan …………… plakalı aracın parkı sırasında gerçekleştiği, davacının fren bölümünde çalışan işçi olması nedeniyle kazanın meydana geldiği yere otobüslerin giriş çıkış yaptığını bilebilecek durumda olduğu,

Davalı A. K.'nın manevra yaparken gerekli kontrolleri yapmaması nedeniyle asli kusurlu olduğu (%50) yeterli aydınlatma sağlamayan ve iş güvenliği önlemlerim almayan davalı Belediyenin %30 kusurlu olduğu, Tedbirsiz ve dikkatsiz davranarak park etmeye çalışan otobüsü fark etmeyen davacının %20 kusurlu bulunduğuna dair tespitin kazanın oluşuna daha uygun olduğu bu kapsamda davacının hak kazanacağı maddi tazminatın %70 davalı kusuru ile … TL olduğu işverenin %30 kusuru ve davalı A. K. %50 kusurlu olmakla (mağdur ve kazaya neden olanlardan A. K. Belediye işçisi olduğu için BK kapsamında hesaplama yapılmıştır.) … TL olan ilk psd’nın %70'i … TL olmakla davacının hak kazanacağı maddi tazminat … TL'dir. Kaza tarihi kazadaki kusur durumu, tazminatın genel ilkeleri dikkate alındığında … TL manevi tazminatının bir miktar fazla olduğu … TL manevi tazminatın oluşa uygun olduğu sonucuna varılarak ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm oluşturulmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara