İş Kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması Nasıl Yapılır? İs kazası tazminat hesaplama formülü nedir?

İş Kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması Nasıl Yapılır? İs kazası tazminat hesaplama formülü nedir?
İş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışanların yaşamını doğrudan etkileyen ve bazen uzun vadeli sonuçlara yol açabilen olaylardır. Bu tür olayların ardından işçilere ödenmesi gereken tazminatların hesaplanması, zarar gören işçinin önemlidir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışanların yaşamını doğrudan etkileyen ve bazen uzun vadeli sonuçlara yol açabilen olaylardır. Bu tür olayların ardından işçilere ödenmesi gereken tazminatların hesaplanması, zarar gören bireylerin adil bir şekilde telafi edilmesini amaçlar.

İş kazası tazminat hesaplaması, işçinin yaşadığı maddi ve manevi zararların boyutuna göre değişiklik gösterir. İş kazası tazminat hesaplama yöntemleri, zararın tespiti ve gerekli tazminatın belirlenmesinde kritik bir rol oynar. İşte iş kazası tazminatı hesaplaması hakkında bazı detaylar:

İş Kazası Tazminat Hesaplanması

Bedensel Zarar (Yaralanma) Halinde İş Göremezlik Tazminatı Hesabı:

Bu hesap, hak sahibinin kusuru, aldığı ücret, kalan ömrü ve maluliyet oranının bir arada değerlendirilmesi ile yapılır. İşçinin yaşadığı bedensel zararın derecesi ve bu zararın işçinin çalışma hayatına etkisi dikkate alınır.

Ölüm Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:

Müteveffanın hayatta iken aldığı ücret, kalan ömür süresi, kusur oranı, destekten yoksun kalanların destek payları ve destek yıllarının çarpımı sonucu hesaplanır. Bu hesaplama, ölen işçinin yakınlarının yaşayacağı maddi kaybı telafi etmeyi amaçlar.

Kaza Tarihindeki Yaş, Net Maaş, Sakatlık Oranı, Kusur Oranı:

Bu faktörlerin bir arada değerlendirilmesi ile tazminat miktarı hesaplanır. İş kazasının sebep olduğu zararın boyutu ve işçinin gelecekteki çalışma potansiyeline etkileri bu hesaplamada önemlidir.

İş Kazası Parasının Hesaplanması

Hastalık nedeniyle alınan raporlarda, ayakta tedavi için günlük net kazanç, günlük brüt kazancın 2/3'ü olarak; yatarak tedavi için ise günlük net kazanç, günlük brüt kazancın 1/2'si olarak hesaplanır. İş kazası rapor ücreti, hastalık rapor ücreti gibi hesaplanır.

SGK İş Kazası Parasının Miktarı

İş kazası, meslek hastalığı ve diğer durumlar için verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi olarak SGK tarafından ödenir.

İş Kazası Raporu Alınca Ne Olur?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezlik raporu alan çalışan, SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğine hak kazanır. Bu süreçte, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmaz. Bu, çalışanın maddi destek almasını sağlar ve iyileşme sürecinde ekonomik zorluk yaşamasının önüne geçer.

İş Kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması Emsal Karar

İş Kazası davasında davacının % 40 maluliyetine sebep olan iş kazasında Kazalı F. K. % 40 ve davalı işveren ......A.Ş.'nin % 60 (yüzde altmış) oranında kusurlu olduğu; bu kusur oranına göre davacı işçinin % 40 iş gücü kaybından, doğan maddi zararının 178.833,66.-TL olduğu,

Davacının 4/c kapsamında çalışması nedeni ile hakkında iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolu uygulanmadığından, iş kazası nedeni ile SGK tarafından kendisine gelir bağlanmadığından 6098 sayılı Borçlar kanunun 55. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığı gibi davacıya çalıştığı Kurum tarafından herhangi bir vazife malullüğü aylığı veya nakdi tazminat ödendiği yönünde,

Savunma getirilmemiş ve belge sunulmamış olduğundan bu yönde de mahsubu gereken tutar bulunmadığı; Buna göre davalı işverenin, davacı işçinin % 40 iş gücü kaybından, doğan maddi zararının 178.833,66.-TL'sinden sorumlu olduğu anlaşıldığından davacının maddi tazminat miktarı 178.833.66 TL'dir.

İş Kazası Manevi Tazminat Hesaplanması

Manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiğin ide dikkate alması gerekir. Belirtilen bu ilkelere göre davacı için hükmedilen manevi tazminatın fahiş olmadığı anlaşıldığından bu açıdan kararda düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığı 15.000,00-TL karar uygundur.

Maddi Tazminat Miktarı

İş kazasında davacı işçinin % 40 iş gücü kaybından, doğan maddi zararının 178.833,66.-TL'sinden sorumlu olduğu anlaşıldığından davacının maddi tazminat miktarı 178.833.66'dir.

Manevi tazminatın fahiş olmadığı anlaşıldığından bu açıdan kararda düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığı 15.000,00-TL karar uygundur.

İş Kazasında Kusurun ve İş Göremezlik Oranının Belirlenmesindeki Detaylar

İşçi Elektrik direğinde ipten kopup devrilmesi ile birlikte sırt üstü yere düşerek iş kazası geçirdiğini, iş kazası nedeniyle felç kalma tehlikesi geçirdiğini, ameliyat neticesinde beline 8 adet platin takıldığını, ameliyat raporu, Genel Adli Tıp Raporu. Sağlık Kurulu Raporları, Engelli Sağlık Kurulu Raporu ekte sunulduğunu, İş kazası nedeniyle % 45 oranında meslekte kazanma gücünü yitirerek malul kaldığını, işbu kazanın oluşumunda İş Kanunun M.73 vd. maddeleri ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün emredici hükümlerine aykırı davranmış olmakla ve iş yerinde alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması sebebiyle meydana gelmiştir.

İş Kazası Tazminat Dava Karar Özeti

Hakim takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı, işçinin yaşı, olayın oluş biçimi gibi özellikleri göz önünde tutması ve hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiğin ide dikkate alması gerekir. Belirtilen bu ilkelere göre davacı için hükmedilen manevi tazminatın fahiş olmadığı anlaşıldığından bu açıdan kararda düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığı anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davalının istinaf başvurusunun kabulü ile HMK maddeleri gereğince yapılan İstinaf yargılaması sonucunda ile U. İş Mahkemesinin kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

Elektrik Direğinden Düşme Tazminat Talebi

İş kazası geçiren işçinin malullüğü nedeniyle meslekte kazanma gücünü kayıp oranı ve efor kaybı için maddi sıkıntı çektiği ve yaşamı boyunca çekmeye devam edeceği elem ve ızdıraba dayalı olarak da manevi tazminat talep etme gereği doğduğunu, İş kaza sonrasında aylarca yürüyemediğini, yatağa bağımlı kaldığını, en doğal günlük ihtiyaçlarını başkalarının yardımı ile giderebildiğini, müvekkilinin vücudunun büyük kısmına çelik korseler sarılı olması nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.

Bu haber toplam 292 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara