İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilirmiyim

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilirmiyim
İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim? | Türkiye' de uygulanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' nun 13. Maddesi çerçevesinde iş kazası ile ilgili olarak sigortalı kişinin iş yerinde olduğu sırada, İşveren tarafından yürütülen iş sebebi ile sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışma gerçekleştirmekte ise...
İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilirmiyim? İş Kazası Tazminat Davası, İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilmek için işçilerin işyerinde, görev nedeniyle iş yeri dışında ve işyeri araçlarıyla geçirdikleri kaza durumlarının meydana gelmesi gerekmektedir. İş kazası durumunda meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanması için işverene açılan tazminat davalarından olan iş kazası davaları iş mahkemelerinde görülmektedir. İş kazası tazminat davası süresi tam olarak belli olmamakla birlikte 450 gün içinde sonuçlandırılması Adalet Bakanlığı tarafından öngörülmüştür. Bu süreye istinaf ve temyiz yargı yolları dahil değildir. İstinaf sürecinde 6-9 aylık bir yargılama süresi ile Yargıtay temyiz aşamasında ise 12-18 aylık bir dava sonuçlanma süreci ile iş kazası davaları takip edilmektedir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

[caption id="attachment_15298" align="aligncenter" width="500"]İş Kazası Geçirdim Tazminat Nasıl Alınır İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim?[/caption] İş kazası davalarında tazminat talepleri işverene karşı açılmaktadır. İş kazası tazminat davası açma şartlarının gerçekleşmesi için işverenin kastının olması ya da kast söz konusu olmamakla birlikte iş ortamının güvenliğinin sağlanmaması sebebiyle iş kazasının gerçekleşmesi gerekmektedir. İş kazası sonucunda ortaya çıkan maddi engel ve kalıcı hasarlar ile işçide meydana gelen manevi yıpranmalar tazminat davasının miktarının belirlenmesinde etkili olmaktadır.

İş Kazası Geçirdim Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş kazası nedeniyle tazminat davasının hesaplanmasında;
  • İş kazası sırasında işçi ve işverenin kusur durumu,
  • İş kazası nedeniyle işçide meydana gelen çalışma gücü kaybı oranı,
  • İş kazası sırasında işçinin almış olduğu geniş ücret
Gibi hususlara bakılarak iş kazası tazminat miktarı mahkemeler tarafından belirlenmektedir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Nasıl Alınır?

İş kazası tazminatına hak kazanabilmek için iş sırasında işçinin sürekli olarak hayatını etkileyen maddi ve manevi bir zararın ortaya çıkması gerekmektedir. Ölümlü iş kazalarında da kanuni mirasçılar tazminat davası açarak hak talebinde bulunmaktadır. İş mahkemesinde görülen davanın sonuçlanması neticesinde belirlenen tazminat miktarı işverenden alınarak işçinin zararının tazmin edilmesini sağlamaktadır.

İş Kazası Geçirdim İş Kazası Tazminatı Ne Kadar?

İş kazası nedeniyle meydana gelen zararların tanzim edilmesi için açılan tazminat davalarında işçi sigortalı olarak çalışmasa da dava açabilmektedir. Dava sırasında dava dilekçesine iş kazası nedeniyle meydana gelen masraflar ve engellilik durumu gibi deliller eklenerek zarara uğranılan maddi ve manevi durumlar ortaya konmaktadır. Talep edilen tazminat miktarı da bu dilekçe de belirtilmekte ve iş mahkemesinden bu yönde bir karar talep edilmektedir. İş kazası tazminat miktarının hak ettiğiniz seviyede alabilmek için bu alanda uzman avukatlarla çalışmanızda ve dava sürecinin takip edilmesinde yarar vardır.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Davası Nerede Açılır?

İş kazası tazminat davası görevli mahkeme İş mahkemeleridir. İş kazası sebebiyle yetkili mahkeme ise işverenin adresinin bulunduğu yerde bulunan İş mahkemeleridir. Yargıtay 21. Hukuk dairesinin 2014/11828 esas sayılı kararında işçi ya da davacının yerleşim adresinin bulunduğu İş mahkemesinde de iş kazası tazminat davasının açılabileceğine karar verilmiştir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Zamanaşımı Süreleri

İş kazası dolayısıyla açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının zamanaşımı süreleri genel hükümler çerçevesinde oluşturulurken, zamanaşımı, iş kazasının yaşanmasından itibaren 2 yıl ve 10 yıl şeklinde belirtilir. Ancak tazminat ceza kanunlarının daha uzun süreli bir zamanaşımı süresi belirlemesi durumunda cezayı gerektiren eylemden dolayısı ise Türk Ceza Kanun' da belirtilmiş olan 8 yıl uygulanırken, iş kazası ölümle sonuçlanmış ise bu süreç daha da uzun olur.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilirmiyim | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT İSTEMİ - ŞİRKETİN TARAF EHLİYETİNİN SON BULDUĞU. DAVALI ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN YENİDEN İHYASINA GİDİLEREK TARAF İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI GEREĞİ. İŞ KAZASI GEÇİRDİM TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM? ÖZET: Mahkemece, davalı şirket temsilcilerinin buhar kazanının patlaması nedeniyle kusurlu bulunarak, taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmalarına karar verildiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu şekilde tüzel kişiliğinin sona erdiği ve hükmün infaz kabiliyetinin ortadan kalktığı sabittir. Şirket ticaret sicilinden terkin edilmekle taraf ehliyeti son bulacağından mahkemece; davacılar vekiline, terkin edilen davalı şirket yönünden şirketin eldeki davaya ihyası için dava açması hususunda mehil verilerek şirketin ihya edildiği takdirde şirket huzuruyla davanın görülmesi gerekmektedir. Makalede İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilirmiyim? konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Kazası Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara