İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler

İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler
İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler İşe İade davaları yapısı ve niteliği itibari ile her işçinin açabileceği dava türü değildir. Bu davanın açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İş Kanunda bu konu ile ilgili maddeler bulunmakta ve bu maddelerde durum net olarak...
İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler Nelerdir? İşe iade davası sonucu işine geri dönme hakkını kazanmış işçinin yapması gerekenler, kanunlar tarafından belirlenen yasal çerçeve içerisinde birtakım usullere göre gerçekleştirilmelidir. İşçi ve işveren arasındaki hukuki ihtilafların bir sonucu olarak yetkili İş mahkemesi tarafından görülen işe iade davaları sonucunda söz konusu tarafların karşılıklı olarak yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. İş Kanunu’nda belirtilen yasalar neticesinde iş sözleşmesinin feshi gerçekleştirilen fakat daha sonra açtığı işe iade davası sonucu olarak işe geri dönmesine hükmedilen işçinin öncelikle işverenine işe geri dönem talebini iletmesi gerekmektedir. Bu önceliğin oluşmaması durumunda işe iade davası kazanan işçinin yapması gerekenler söz konusu olmayacaktır. Öte yandan Yargıtay tarafından öncelikli işler kapsamında alınan işe iade davalarında sonuç hızlı gelişmekte ve söz konusu neticenin belirlenmesi diğer iş davalarına göre çok daha önce olmaktadır. Bu bilginin ardından işe aide davası sonuçlanan ve işe iade kararı kesinleşen işçinin yapması gerekenleri ve sürecin işleyişini şöyle özetleyebiliriz:

İşe İade Davasından Sonra İşe İade İstemi

İşe iade davasının görülmesinin akabinde İş Mahkemesi ya da Yargıtay tarafından kararın kesinleşmesi durumunda söz konusu süreden itibaren işe geri dönmesi planlanan işçinin 10 iş günü içerisinde yazılı olarak işverene işe başlamak istediğini bildiren bir tebligat göndermesi gereklidir. Hukuki açıdan zorunlu bir prosedür olarak kabul edilen bu işlemde, işçinin yazmış olduğu yazının noter onaylı olması da işleri kanunen daha uygun bir hale getirmiş sayılır. Tebligatın kendisine ulaşmasının ardından işverenin 30 gün içinde işçiyi tekrar işe almak zorundadır. Ancak bu süre içerisinde dava sonucuna aykırı olarak işçiyi işe almayan işveren hakkında hukuki yollara başvurulur.

İşe İade İstemden Sonra İşe Başlatmama Tazminatı

İşe iade kararının kesinleşmesinin ardından işe başlamak adına belirlenen süre olan 10 gün içerisinde işverenine tebligat gönderen işçinin, işine geri dönmesi için 30 gün mühleti vardır. Bu süre zarfından işine başlamayan işçinin kıdemi oranında işvereninden “İşe Başlatmama Tazminatı” talep etmeye kanunen hakkı olmaktadır. İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler İşe İade davaları yapısı ve niteliği itibari ile her işçinin açabileceği dava türü değildir. Bu davanın açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İş Kanunda bu konu ile ilgili maddeler bulunmakta ve bu maddelerde durum net olarak açıklanmaktadır. Bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında iş davasının açılması ve bu davaların işe iade konusunda karara bağlanılması ve işçinin İşe İade Davası Kazanan taraf olması için gerekli olan aşağıdaki yazıda belirtilmiştir.

İşe İade Davası Nedir?

Bir işten haklı bir sebep olmadan veya herhangi bir sebep olmadan çıkarılması, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda bu feshin geçersiz sayılması için işe iade davaları açılmaktadır. İşe İade davalarının açılabilmesi için üç şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu üç şart kanunlarda belirtilmektedir.
  • İşçinin sözleşmesi belirsiz süreli olmalıdır.
  • İşe iade davası açılacak iş yerinde en az 30 işçi çalışmalıdır.
  • İçinin bu iş yerindeki kıdemi en az 6 ay olmalıdır.
Yukarıda belirtilen üç şartın yerine getirilmesi ve bu şartları taşıyan işçilerin, haksız bir şekilde veya herhangi bir sebep gösterilmeden iş sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda işe iade davaları açabilmektedirler. Bu aşamadan sonrada İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler konular kazanan ortaya çıkmaktadır.

İşe İade Kararı Nasıl Verilir? İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler

İş Mahkemesinde görülen işe iade davasında işçi lehine bir kararın çıkması ile iş sözleşmesinin feshi geçersiz sayılmış olmaktadır. Bu durumda işçi işine dönebilmektedir. Bu karar işverene işçinin işe alınması konusunda ayrıca bir seçim hakkı sunmaktadır. İşveren mahkemenin aleyhine verdiği karara rağmen işçiyi işe almak zorunda değildir. Bu konuda kanunlarda işçiyi mahkemenin kararına rağmen işe almayan işveren için tazminat ödemesi gerektiğini belirtmektedir. Bu durumda işveren işçiyi işe almak yerine tazminat ödemeyi kabul edebilmektedir. İşverenin işçiyi yeniden işe almaması durumunda en az 4 aylık ücreti ile en fazla sekiz aylık ücreti oranında bir tazminatı ödemesi gerekmektedir.

İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

İş Mahkemesi tarafından görülen İşe İade Davası Kazanan işçi yeniden işine dönebilmektedir. Bunun yapılması için işçinin ilk olarak kendisine mahkeme sonucunun tebliğ edilmesinden sonraki 10 iş günü içerisinde iş yerine iş başvurusu yapması gerekmektedir. İşçi mahkemenin kesin kararının kendisine tebliğ edilmesi sonrasındaki 10 iş günü içerisinde iş başvurusunda bulunmak zorundadır. Başvurunun bu süre içerisinde yapılmaması sonunda işveren iş başvurusuna olumsuz cevap verme hakkını kazanacaktır. Bu duru mahkemenin kararının işçi açısından 10 iş günü için bir başvuru süresi anlamına geldiği bilinmelidir. İşçinin 10 gün içerisinde işveren iş başvurusu yapması sonrasında işveren için süre işlemeye başlayacaktır. Bu tarihten sonraki bir ay içerisinde işveren işçiyi işe başlatmak zorundadır. Bunun yapmaması durumunda tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

İşe İade Davası Kazanan İşçi

İşe iade davalarını kazanan işçilerin iş yerine yeniden çalışmaya başlaması için 10 iş günü içerisinde başvuru yapmalıdır. Bundan sonra işe başlatılması veya tazminatını alması mümkün olacaktır. İşçilerin bu davaları açması konusunda şartları yerine getirdiğini iyi incelemesi ve bu konuda emin olması gerekmektedir. En başta belirtilen şartların tamamlanması durumunda ve işten haksız bir sebep ile veya sebepsiz yere çıkartılması durumunda işe iade davaları açılabilmektedir. Bu davalarda mahkemeler işverene işçiyi işe alması veya tazminat ödemesi konusunda iki seçenek sunmaktadır. İşveren davayı kaybetmesi ve İşe İade Davasını Kazanan taraf olma  durumunda bu iki seçenek arasında tercih yapacaktır. İşe İade Davası Kazanan İşçinin yasal süreci takip ederek iş başvurusu yapması ile işveren de işçiyi yeniden işe alabilir veya tazminatı ödemeyi kabul edebilir. Bu şekilde işçinin yaşadığı mağduriyet sonlandırılmış olmaktadır. Makalemizde İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler | Sıkça Sorulan Sorular

TESPİT DAVASI - SINAVLARIN YAPILMA TARİHİNİN BELİRLENMESİNİN DAVACININ İRADESİ DIŞINDA GELİŞEN HUSUSLAR OLDUĞU - TÜM DOSYA KAPSAMI İLE FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN İSPATLANAMADIĞI - İLK DERECE MAHKEME KARARININ YERİNDE OLDUĞU. ÖZET: Davalı taraf, davacının işi yürütmesi için zorunlu olan güvenlik kartını yenileme işlemini uyarılara ve hatırlatmalara rağmen yapmaması sebebiyle iş akdinin haklı sebeple feshedildiği, davacı taraf ise yenileme, Sertifika alınmasının kursa katılım ve sınava girilmesinin sürece bağlı olduğu, davacının kursu tamamladığı, sınav tarihinin …olarak belirlendiği ve sınava girip, yenileme işleminin tamamladığı, sürenin …..tarihinde dolması sınavın ….tarihinde belirlenmesi nedeniyle bu hususu işverene bildirdiği, bu dönemde sertifika gerektirmeyen bir işte ya da ücretsiz izin verilmesinin talep edildiği, sözleşmenin feshinin objektif iyiniyet kurallarına uygun olmadığı iddia edilmiştir. Dosya kapsamı, taraflarca da itiraz edilmemesiyle davacının….tarihinde kursa katıldığı ….tarihinde kursu bitirdiği ancak sınav tarihinin ….tarihinin belirlenmesi, ile bu tarihte sınava girerek …..tarihine kadar geçerlilik süresi bulunan sertifikayı aldığı, sertifikasının süresi dolmadan yenileme amacında olduğu, Bunun için eğitim aldığı, tanık K. S.in beyanları, sınavların yapılma tarihinin belirlenmesinin davacının iradesi dışında gelişen hususlar olduğu, tüm dosya kapsamı ile feshin son çare olma ilkesinin de ispatlanamadığı anlaşılmakla, ilk derece mahkeme kararının yerinde olduğu anlaşılmakla, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davalıların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 512 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara