İstifa Kıdem Tazminatı | Ankara Avukat | İş Hukuku | İlkay Hukuk Bürosu

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İstifa Kıdem Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İstifa Kıdem Tazminatı

İstifa Kıdem Tazminatı

İstifa Kıdem Tazminatı

İşçinin İstifası Nedir?

İş Kanunu’nda işçinin istifası özel olarak gösterilmemiştir. Uygulamada istifa etmek isteyen işçiler, istifa dilekçesi ile işten ayrılma taleplerini işverene bildirmektedir. Yine uygulamada bazı işçiler istifaya aslında işveren tarafından zorlanmakta ve istifa eden tazminat alamaz diye düşünerek pek çok hak kaybı yaşamaktadır. Evet, işçi istifa ederse tazminat alamaz fakat önemli olan nokta şudur ki;  işçinin işi bırakması her durumda istifa sayılmaz. Yani en genel hali ile işçinin haklı sebeplerden dolayı işi bırakması farklı, işçinin istifası farklıdır.

Burada çok iyi belirlenmesi gereken nokta budur. İşçi haklı nedenlerden dolayı işi mi bırakmış yoksa istifa mı etmiş çok iyi belirlenmelidir. Eğer işçi haklı sebeplerden ( bu haklı sebeplerin neler olduğu kanunda belirtilmiştir) dolayı fesih hakkını kullanmışsa ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanmaktadır. Yani iş güvencesi hükümlerinden faydalanmaktadır. Fakat işçi istifa ederse iş güvencesi hükümleri geçerliliğini yitirir, kıdem ve ihbar tazminatlarından faydalanmak söz konusu olamaz. Bu sebepten işverenler işçileri istifaya zorlamaktadırlar. | İstifa Kıdem Tazminatı

 

İstifanın Geçerlilik Şartı Nedir?

İşçinin iş feshi yapabileceği nedenler 4857 Sayılı İş Kanunu 24. madde de düzenlenmiştir. Eğer işçi bu madde de düzenlenen nedenlerden biri yüzünden iş sözleşmesini fesih etmişse, bu fesih bir istifa sayılmaz.

Eğer işçi haklı bir nedeni olmadan ve önden bildirme yapmadan iş sözleşmesinin feshini yapmışsa, bu durum istifa olarak değerlendirilir. İşçinin istifa talebi karşı tarafa ulaştığında iş ilişkisi son bulur. İstifanın işveren tarafından kabul edilmesi zorunlu değildir. Ayrıca dilekçe işleme konmamış ve işçi mevcut iş yerinde çalışmaya devam etmişse bu durumda gerçek bir istifa söz konusu olmamaktadır. Burada dikkat edilecek bir nokta vardır. Eğer istifaya rağmen tarafların ikisinin de kabulü ile belli bir süre daha çalışma kararı oluşmuşsa, karar verilen süre bittiğinde iş sözleşmesi ikale yolu ile sona ermiş olur. | İstifa Kıdem Tazminatı

 

İşçiye İstifa Dilekçesi Vermesi Yönünde Zorlama

Uygulamada karşılaşılan en büyük sıkıntılardan biri, işçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılmasıdır. Yani işveren işçiye derhal tazminat ödeyeceğini söyleyerek işçiyi istifa dilekçesi vermesi yönünde zorlamaktadır. İşçi de bu baskı neticesinde istifa dilekçesi verebilmektedir. Bu durumda gerçek bir istifa söz konusu olmayıp, işverence fesih yapılma durumu söz konusudur.

 

İstifa Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararlarında

İlgili konu, Yargıtay 9. Hukuk dairesinin 3.7.2007 tarihli 2007/14407 Esas, 2007/21552

Karar Sayılı açıklamasında belirtilmiştir. Öyle ki karara göre, baskı uygulayan işveren nedeni ile oluşan istifa dilekçesine değer verilmemektedir. Feshin işverence yapıldığı kabul görmekte, yapılan işveren feshinin haklılığının değerlendirilmesi gerektiği söylenmektedir.

İşçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini derhal feshetme hakkını kullanma süresi mevcuttur. İşçi haklı sebebi öğrendiği tarihten itibaren 6 gün içinde ve her durumda fiilin gerçekleşmesinden itibaren de bir yıl içinde bu hakkını kullanmalıdır. Eğer bu süreler içinde sahip olduğu hakkı kullanmazsa, bu hakkını başka zaman kullanamaz. | İstifa Kıdem Tazminatı

Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:4    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor