İstifa Kıdem Tazminatı

ile ilgili diğer konu başlıkları, istifa halinde kıdem tazminatı, istifa kıdem tazminatı yargıtay, ilkay hukuk kıdem tazminatı, kıdem tazminatı hesaplama, istifa kıdem tazminatı 3600 gün, istifa kıdem tazminatı 15 yıl, istifa ve kıdem tazminatı 2015

İSTİFA KIDEM TAZMİNATI

A. İSTİFA HALİNDE KIDEM TAZMİNAT HAKKI, B. KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR

YARGITAY KARARI: İSTİFA KIDEM TAZMİNATI

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2010/9-39 KARAR NO: 2010/71 KARAR TARİHİ: 10.02.2010

Davacının işverence çıkarılacağı olgusu İ. Büyükelçiliğinin 08.09.2006 tarihli mektubundan anlaşılmaktadır. Anılan mektupla davalı ataşenin tercüman kadrosunun kaldırılacağının bildirildiği ifade edildikten sonra davacının kendi elçiliğinde göreve başladığı belirtilmiştir. Davacının 09.06.2005 tarihli sağlık kurulu raporunda depresyon teşhisi konmuştur. Davacının 18.04.2005 tarihi ayrılış yazısında, “tazminatımı ödeyeceğinizi hatırlatırım” ifadesi bulunmaktadır. Öte yandan P.P. ııın meslektaşına yazdığı 22.09.2005 tarihli belgede de, J.-C.G.’ın (F. Ataşesi), davacının tazminatları ödenmesi için gerekenin yapılacağı sözü verildiğini ancak yasal olanakların olmadığı ifade edilmiştir. Tüm bu delillerin güven olgusu ile birlikte değerlendirilmesinden işverenin davacı işçiyi çıkaracağı beyanı yanında tazminatlarının ödeneceği konusunda güven verildiği anlaşılmaktadır. O halde davalı tarafın, kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü güven sorumluluğu gereğidir. Kıdem tazminatı inin bir hesaplamaya tabi tutularak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

 Ankara avukat