Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı ile ilgili açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasas’ının 29. maddesinin 1. fıkrasında “kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.” 2. fıkrasında ise; “Önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.” hükmü yer almaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın Ek 1. maddesine göre, bu Yasanın uygulanmasından doğan her türlü anlaşmazlık sulh mahkemeleri görevlidir.

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI YARGITAY KARARI

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

 

 

Ankara avukat