Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı
Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alınır Mı? İşçiler çalıştıkları dönem içerisinde evlenmeleri durumunda iş sözleşmelerinin feshedilmesi hakkının doğup doğmadığı ve buna ek olarak kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere türlü alacaklarını temin edip edemeyecekleri ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu konuda...
Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı, Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hesaplama, Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği. Evlilikten kıdem tazminatı almak bazı kaynaklarda evlilik tazminatı olarak da geçmektedir. Kıdem tazminatına ilişkin bütün hükümler; 1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi ile tanımlanmıştır. Bu kanuna göre; evlilik nedeni ile iş akdi 1 yıl içinde fesih edilebilir. Bu hak yalnızca kadın olan eşe verilir. Kanunda evlilik nedeniyle kıdem tazminatı kadının evlendiği tarih başlangıcı ile, bir yıl içinde olmak ve kendi arzusu ile olmak kaydı ile iş akdinin sonlandırılması şeklinde ifade edilmektedir. Kadın İşçi Kıdem Tazminatından Faydalanmak için İş Verene Talepte Bulunmak Zorundadır. Kadın işçi, kıdem tazminatı talebinde bulunduğu zaman, her geçen yıl için iş veren tarafında 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı alır. Bu ücretin alınması için kıdem tazminatının iş verenden talep edilmesi zorunludur. Talep edilmemesi halinde kadın işçinin bu haktan faydalanması söz konusu değildir. Kadın işçinin bu haktan faydalanabilmesi için, iş sözleşmesinin hala devam ediyor olması gerekmektedir. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Başlangıç Tarihi Nikah Günü Olarak Hesaplanır. Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı hesaplama yaparken başlangıç tarihi olarak nikahın kıyıldığı tarih kabul edilmektedir. Dini nikahın var olduğu durumlarda düğün günü dikkate alınmaktadır. Evlenme nedeni ile işten ayrılma talebinde bulunan kadın işçiye, iş veren ödeme yapmak zorundadır. Ancak, ödenen bu tazminat ihbar tazminatı değildir. İhbar süresinde kadın işçinin çalışması da söz konusu değildir. Kadın işçi tarafında ihbar ödemesi de yapılmaz. Kadın İşçinin Kıdem Tazminatından Yararlanması için İş yerinde En Az Bir Sene Çalışmış Olması Gerekir. Kıdem tazminatı alabilmek için evlilik nedeniyle kıdem tazminatı dilekçe örneğine uygun olarak; yazılı dilekçe hazırlanmalı, eke ise evlenme cüzdan fotokopisi ile nüfus cüzdanı fotokopisi eklenmelidir. Bu şekilde resmen kıdem tazminatı için talepte bulunulmuş olur. Bu haktan faydalanmak için söz konusu iş yerinde en az 1 sene çalışmış olmak gerekir. 1 senenin altında çalışan işçilere kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Kadın işçi, iş akdini evlilik nedeni ile sonlandırmak istediği zaman iş veren ile problem yaşayacaksa, noter huzurunda bildiri yapılmalıdır.

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı, İşçiler çalıştıkları dönem içerisinde evlenmeleri durumunda iş sözleşmelerinin feshedilmesi hakkının doğup doğmadığı ve buna ek olarak kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere türlü alacaklarını temin edip edemeyecekleri ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu konuda sorun olan hususların tamamı İş Hukuku alanı içerisinde ayrıca değerlendirme altına alınmaktadır. İş Kanunu'nun eski halinde olduğu gibi yeni düzenlemelerle değiştirilmiş olan yeni halinde de kişiler evlenmelerini takip eden bir yıllık süre içinde iş sözleşmelerini feshedebilmektedir. Bu süreçte kişilere işveren tarafından verilmesi beklenen işçilik haklarının da gereğiyle karşılanması gerekiyor.

Kadınlar Evlenme Gerekçesiyle İş Sözleşmesini Feshederse Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkına Sahip Olur Mu?

Bir kadın çalıştığı işyerinden evlenmesini gerekçe göstererek haklı bir fesihle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep ederek işveren tarafından kendisine kıdem tazminatının ödenmesini talep edebilmektedir. İşverenin ihbar tazminatı ödemesi noktasında ise kişilerin evlenmelerini gerekçe gösterdikleri durumlarda bu tazminatın ödenmesi yönünde bir karar verilmemektedir. Kadınlar işverenlerin yanında belirli bir süre çalışmalarını gerektirecek olan ihbar tazminatlarını almadıkları için sözleşmelerinin iptal edilmesinin ardından işyerinden ayrılabilirler.

Bir Kadın Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshederse Başka Bir İşe Girebilir Mi?

Bir kadının hali hazırda çalışmakta olduğu işyerinden evlenmesini gerekçe göstererek kıdem tazminatını almak üzere iş sözleşmesini feshetmesi halinde kişilerin bu süreçten sonra başka bir işe girmeleri için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu durum kanunda açık bir şekilde belirtilmiş olan çalışma özgürlüğüne tabii bir anayasal hak olarak çalışma olanaklarını kullanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hiçbir işyerinin evlenen kişileri evlenmeleri gerekçesi ile geri çevirmesi söz konusu değildir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılanların İstifa Dilekçesi Vermesi Yeterli Olur Mu?

Kişilerin evlenme gerekçesiyle işten ayrılmaları ve kıdem tazminatı alma süreçleri konusunda en merak ettiği noktalardan biri de işten ayrılmanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili olmaktadır. İş sözleşmelerinin feshedilmesi şeklinde gerçekleştiği için evlilik gerekçesiyle işten ayrılan kişilerin yaptığı eylem istifanın sebep ve sonuçlarından farklı olarak ortaya çıkar. İş sözleşmelerinin sona ermesinin ardından işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesi gerekliliğinin zorunlu bir durum olması süreci kolaylaştırıyor. Kişiler ayrıca her türlü alacağını bu noktada tahsil etme fırsatına da sahip olmaktadır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Nasıl Gerçekleşir?

Evlenmelerini gerekçe göstererek işten ayrılmak ve iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatı hakkı kazanmak isteyen kişilerin yapması gereken şey bir ihtarname ile iş sözleşmelerini sonlandırmak olmalıdır. Kıdem tazminatı tüm bu süreç içinde ödenmeyen kişiler dava açma haklarını kullanarak ihtarname aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirebilirler. İşveren tarafından işçinin hakkı olan kıdem tazminatları ödenmezse bu durumda işverenin temerrüde düşmüş olan ihtarname verildiği tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilmek üzere işverenin bu ödemeyi yaptığı döneme kadarki süreçte faizi ile birlikte masrafları alması mümkün olacaktır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadına Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ödemesi Hangi Gerekçelerle Yapılır?

İş Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca evlenen her bir kadın çalıştığı işyerindeki iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı ödemesi alabiliyor. Bu kişiler evlenmelerini takip eden bir yıllık süre içinde kıdem tazminatını almak üzere iş sözleşmelerini feshedebilmektedirler. Sigortalı olarak çalışan kişiler için geçerli olan bu durumda kıdem tazminatı alma talebinde bulunan kişilerin bazı farklı şartları da yerine getiriyor olması gerekmektedir. İş Kanunu'nda açık bir şekilde belirtilmiş olduğu gibi kadınların işten sözleşmelerini evlilik gerekçesiyle feshetmesi yoluyla ayrılmalarının ardından kıdem tazminatı hakkına sahip olmaları mümkün oluyor. Bu kişilerin kıdem tazminatı hakkına sahip olması iş sözleşmesinin evliliği takip eden bir yıllık süre içinde yazılı olarak fesih işleminin gerçekleştirdiğine dair bir bildirimle mümkün olmaktadır. Bu belgelerin işverene sunulması gerektiğinden kişiler belgede açık bir şekilde sözleşmeyi fesih nedenlerini belirtmelidirler. Kadın işçilerin evlilik nedeniyle iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatı haklarından yararlanabilmesi için mutlaka kadınların Türk Medeni Hukuku'nda belirtilmiş olan yasal şartlara göre evlilik bağının kurulmuş olması gerekmektedir. Buna ek olarak son çalışılan işyeri içinde bir yıldan daha fazla süredir çalışıyor olmak da gerekmektedir. Kişiler için zamanaşımı süresi olarak işleyen bu sürenin dışında sözleşmelerini sona erdiren kişilerin kıdem tazminatı alma hakkı da düşmektedir.

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ödenmemesi Durumunda Ne Yapmalı?

İşverenin bünyesinde çalışan bir kişinin evlilik nedeniyle kıdem tazminatı istemesi durumunda gerekli olan ödemeyi yapması zorunlu olmaktadır. İşveren bu noktada ödemeyi yapmazsa kanunu yükümlülüğünü yerine getirmediği için işçinin dava açma hakkını kullanması mümkün olur. İhtarname ile başlayan süreç iş mahkemelerine konu olacak bir dava ile sürdürülebilir.

Yargıtay Kararı - Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/10705 Karar: 2012/16586 Karar Tarihi: 10.05.2012 - Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ EVLİLİK NEDENİYLE DAVALI İŞYERİNDEN AYRILMAK İSTEDİĞİ - YENİ İŞYERİNDE DAHA YÜKSEK ÜCRETLE VE MÜDÜR KONUMUNDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI - ANAYASAL HAKKINI KULLANARAK YENİ BİR İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞININ KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Somut olayımızda davalı işyerinde müdür yardımcısı olarak çalışan davacı, yeni işyerinde daha yüksek bir ücretle ve müdür konumunda çalışmaya başlamış olup artık davacının yasal hakkını kullanarak evlilik sebebiyle davalı işyerinden ayrıldığı ve hakkın kötüye kullanılması söz konusu olmadan anayasal hakkını kullanarak yeni bir işte çalışmaya başladığının kabulü dosya içeriğine uygundur. Makalemizde Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 271 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara