Belirli süreli kira sözleşmesi yapılabilir mi? 1 yıllık kira sözleşmesi belirli süreli midir?

Belirli süreli kira sözleşmesi yapılabilir mi? 1 yıllık kira sözleşmesi belirli süreli midir?
Belirli süreli kira sözleşmesi nedir konusu kira hukukunda, kira sözleşmelerinin varlığı hem kiracı hem de mülk sahibinin olası hukuki süreçlerde haklarını arayabilmeleri adına çok önemlidir.

Belirli süreli kira sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu (TBK) kapsamında özel bir düzenlemeye tabidir ve bu sözleşmelerin sona erme süreçleri, kiracıların ve kiraya verenlerin haklarını korumak için belirli kurallara bağlanmıştır. İşte bu konuda bilinmesi gereken önemli noktalar:

1. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Nedir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 300. maddesine göre, belirli süreli kira sözleşmesi, taraflar tarafından önceden belirlenen bir sürenin dolmasıyla, herhangi bir bildirim gerekmeksizin sona eren kira sözleşmesidir. Bu tip sözleşmeler, gün, hafta, ay ya da yıl gibi belirli bir süre için yapılır ve sürenin dolmasıyla otomatik olarak sona erer.

2. 1 Yıllık Kira Sözleşmesi Belirli Süreli midir?

Evet, tarafların kira süresini önceden belirli bir süre (örneğin, bir yıl) olarak kararlaştırdıkları kira sözleşmeleri, belirli süreli kira sözleşmeleridir. Bu tip sözleşmeler, belirlenen sürenin sonunda otomatik olarak sona erer.

3. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Nasıl Sona Erer?

TBK'ya göre, belirli süreli konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Kiraya veren, sözleşme süresinin dolması sebebiyle doğrudan sözleşmeyi sona erdiremez.

4. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Belirsiz Süreliye Dönüşür mü?

Eğer belirli süreli kira sözleşmesinin süresi dolmasına rağmen taraflar arasında bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisi devam ederse, bu durumda kira sözleşmesi belirsiz süreli bir sözleşmeye dönüşür.

5. 1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Belirli süreli kira sözleşmesinin bitimi, kiralayanın sadece sözleşmenin sona erdiği gerekçesiyle kiracıyı çıkarma hakkı vermez. Kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az on beş gün önce çıkış yapacağını bildirebilir.

6. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Nasıl Olur?

TBK'nun 300. maddesi, belirli süreli kira sözleşmesinin tanımını yapar ve bu tip sözleşmeler, kararlaştırılan sürenin dolmasıyla herhangi bir ek bildirime ihtiyaç duymadan sona erer.

Kiracı ile kiralayan arasında düzenlenen ve esasları Türk Borçlar Kanunu ile belirlenen kira sözleşmeleri, yazılı ya da sözlü olabilir. Ancak yazılı kira sözleşmeleri tarafların ispat yükümlülüğü açısından kolaylık sağlayacaktır.

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Nedir? Süre Sonunda Ev Sahibi Kira Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

Kira sözleşmelerinin türünü belirleyen unsurlardan birisi de süredir. Kira sözleşmelerinde iki taraf arasındaki kira anlaşmasının geçerli olduğu süre belirtiliyse süreli kira sözleşmesi, bir süre belirtilmediyse belirsiz süreli kira sözleşmesi olarak tanımlanır.

Süreli kira sözleşmelerinde sözleşme süresi sona ermesine en az 15 gün kalan kiracı yazılı bir bildirimde bulunmuyorsa kira sözleşmesi aynı şartlarla bir dönem daha uzatılmış sayılır. 2014 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, ev sahipleri sözleşme süresi bitmiş olsa bile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip değildir. Süreli kira sözleşmelerinde kiracı, kira sözleşmesini yenilemek istemediği durumlarda sözleşme süresinin bitimine 15 gün kalıncaya kadar, ev sahibine bildirerek sözleşmeyi tek taraflı olarak sonlandırabilir. Süreli sözleşmelerde 10 yıllık süre çok önemlidir. Çünkü kira sözleşmesinin sonunda sözleşmeyi fesih hakkı kazanamayan ev sahibi, bu hakkı 10 yılın sonunda elde edebiliyor.

10 yıllık süre dolduktan sonra…

10 yılın önemini bir örnekle açıklayalım... Yıllık olarak düzenlenen süreli kira sözleşmelerinde kiracı, sözleşme hükümleri ve kanuni düzenlemelere uyduğu sürece ilk yılın sonunda aynı evde kiracı olarak kalmaya devam etmek istemesi durumunda ev sahibinin buna 'hayır' deme hakkı yoktur.

Elbette kiracının yeni yıl için sözleşmede belirlenen kira artış oranının kabul etmesi, kirasını düzenli ödemesi ve evin özenli kullanımı gibi şartlara uyması gerekir. Bu durum devam ettiği sürece, kiracı da evde kalmak isterse sözleşme her yıl yenilenir.

Ancak 10. yılda ev sahibi, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın isterse kira sözleşmesini yenilememe hakkına ve gerekli durumlarda kiracı tahliye davası açma hakkına sahiptir. 10 yıldan sonra her yenilenen kira sözleşmesi için, sözleşme süresinin bitimine 3 ay kala kiracısına bildirmek koşuluyla, ev sahibi sözleşmeyi gerekçe sunmak zorunda kalmadan yenileyebilir. Makalede Belirli süreli kira sözleşmesi nedir konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara