Birden fazla evi olan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? İşte Tahliye davası emsal karar!

Birden fazla evi olan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? İşte Tahliye davası emsal karar!
Bir konutun daha maliki olması, diğer konutun kirada olduğu anlaşıldığından, konut ihtiyacının geçerli ve samimi olduğu kabul edilmelidir. Ayrıca, satılık ilanı vermesi davacının bu konuta ihtiyacı olmadığı anlamına gelmemektedir.

Açılan Tahliye davasında, Davacı, satın aldığı taşınmazın ihtiyacı sebebiyle tahliyesini istemektedir. Davacı, davalının kira akdine dayanarak dava konusu taşınmazda bulunduğunu ve taşınmazın tahliyesi için gerekli ihtarnameyi tebliğ ettiğini belirtmektedir.

Davalı taraf ise, söz konusu taşınmazın 01.07.2020 tarihli kira sözleşmesi ile başka bir kişiden kiralandığını ve davacının eşi tarafından davacının Bandırma'da başka taşınmazları olduğunun beyan edildiğini savunmaktadır. Ayrıca, davalı, taşınmazın sahibinden.com üzerinden satılık olarak ilan edildiğini ve davacının eşinin kendisini emlak işiyle uğraşan biri olarak tanıttığını iddia etmektedir.

Davacının Talebi: Davacı, satın aldığı ve davalının kirada bulunduğu taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliyesini talep etmektedir. Davacı, Bandırma ilçesinde başka bir konutu olmadığını ve taşınmazı ihtiyaç sebebiyle satın aldığını ifade etmektedir. Davacı, davalıya kira sözleşmesinin feshedileceği ve taşınmazın tahliye edilmesi hususunda ihtarnamenin tebliğ edildiğini belirtmektedir. Ancak, davalı tarafından taşınmazın tahliye edilmediği ifade edilmektedir.

Davalının Savunması: Davalı vekili, taşınmazın 01.07.2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile başka bir kişiden kiralandığını belirtmektedir. Davalı, taraflar arasında şifahi görüşme yapıldığını ve bu görüşmede davacının eşi tarafından davacının Bandırma ilçesinde başka taşınmazları olduğunun beyan edildiğini iddia etmektedir. Davalı ayrıca, taşınmazın sahibinden.com adlı sitede satılık ilanı bulunduğunu ve davacının eşinin kendisini emlak işiyle uğraşan biri olarak tanıttığını öne sürmektedir.

Taraflar, kira sözleşmesinin devamı konusunda anlaşmış olup, davalı, davacının tahliye talebini reddetmektedir. Davalı, davacının başka taşınmazları olduğunu ve taşınmazın satış ilanının olduğunu iddia etmektedir, bu nedenle tahliye talebinin reddedilmesini istemektedir.

  1. Yerel Mahkeme Tahliye Davasını Ret Etmiştir!

İstinaf Mahkemesinin Kararı: Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe: Dava, yeni malikin konut ihtiyacı nedeniyle tahliye talebine ilişkin bir meseledir.

Türk Borçlar Kanunu'nun 351. maddesi çerçevesinde, sonradan malik olan bir kişi, birtakım koşullar altında, kira sözleşmesini sona erdirebilme hakkına sahiptir.

Bu dava kapsamında, önceki malik ile davalı arasında yapılan ve konutun bir yıl süreyle kiralanmasını içeren bir kira sözleşmesi bulunmaktadır. Davacı, konutu daha sonra satın almış ve tahliye talebini zamanında bildirmiştir. Ancak, davacının farklı sebeplerle, tahliye talebinin samimi olmadığı düşünülerek mahkeme tarafından talep reddedilmiştir.

İstinaf Mahkemesi Tahliye Kararı Verdi!

Kira Tahliye Davası, yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye talebine ilişkindir. Davacı, taşınmazı satın aldıktan sonra, davalıya bir ihtarnama ile taşınmazın tahliyesini talep etmiştir. Bu dava süresinde açılmıştır. Ancak, ilk derece mahkemesi, çeşitli sebeplerle (davacının diğer bir konutunun varlığı, internet üzerinde satılık ilan verilmesi gibi) davacının ihtiyacının samimi olmadığını kabul ederek davanın reddine karar vermiştir.

İstinaf mahkemesinin kararında, davacının birden fazla konutu kirada ise hangisinde oturacağı konusunda seçim hakkı bulunduğu, ayrıca davacının eşinin internet sitesinde satılık ilanı vermesi, davacının konuta ihtiyacı olmadığı anlamında yorumlanamayacağı belirtilmiştir. Mahkemece, davacının annesinin evinde oturması da ihtiyacın gerçek olmadığına delil olarak kabul edilmemelidir. Herkes mülkiyet hakkının sonucu olarak maliki olduğu dairede oturma hakkına sahiptir. Dosyaya sunulan kira sözleşmesiyle davacının kiracı olduğu anlaşılmıştır.

İstinaf Mahkemesi, yukarıdaki sebeplerle, davacının ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunu kabul ederek tahliye kararı verilmesi gerektiğine hükmetmiş, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırmıştır. Kararın kaldırılmasına, harçların iadesine, ve davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 1076 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara