Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır?

Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır?
Fuzuli işgal durumunda, taşınmaz mal sahiplerinin haklarını koruyan yasal süreçler ve yollar bulunmaktadır. İşgalin sona erdirilmesi ve taşınmazın sahibine iadesi için gerekli adımların bilinmesi ve bu adımların zamanında atılması önem taşır.

Fuzuli işgal, taşınmaz mal sahiplerinin karşılaşabileceği önemli sorunlardan biridir. Kendine ait bir taşınmazı, izni ve rızası olmadan bir başkasının işgal etmesi durumu, sahiplerin yasal yollara başvurarak haklarını aramasını gerektirir.

Bu süreçte fuzuli işgal nedeniyle açılacak davalar ve izlenecek yollar, taşınmaz sahiplerinin haklarını koruma altına alır.

Fuzuli İşgal Nedir?

Fuzuli işgal, bir taşınmaz malın sahibinin rızası olmaksızın başka bir kişi veya kurum tarafından işgal edilmesidir. Bu işgal, taşınmaz sahibinin mülkiyet haklarının ihlal edilmesi anlamına gelir. Fuzuli işgal durumunda, mal sahipleri, hukuki yollara başvurarak taşınmazlarını geri alabilirler.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Görülür?

Fuzuli işgal sebebiyle tahliye davası, taşınmaz mal sahiplerinin işgale uğrayan taşınmazlarını geri almak amacıyla açtıkları davadır. Bu dava, Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülür ve işgal eden kişinin taşınmazı terk etmesine karar verilir. Dava süreci, kanun ve kira sözleşmesinde belirtilen hükümlere dayanır.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Nerede Açılır

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye davası, taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Davacının, taşınmazın yerleşim yerinde dava açması gerekmektedir. Bu tür davaların avukat aracılığıyla yürütülmesi tavsiye edilir.

Haksız İşgal Tazminatı Nedir, Nasıl Alınır?

Haksız işgal tazminatı, taşınmaz mal sahiplerinin, malını haksız yere işgal eden kişilerden talep edebileceği bir tazminattır. Bu tazminat, işgal süresince taşınmazdan elde edilebilecek kira gelirine dayanarak hesaplanır ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan bir dava ile talep edilir.

Fuzuli İşgal Davası Açma Süreleri

Fuzuli işgal davası, işgalin başladığı veya fark edildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre aşıldıktan sonra dava açma hakkı kaybedilir. Ancak, hak sahibi için işgalin fark edildiği tarihten itibaren 2 ay içinde dava açmak daha avantajlı olabilir.

Fuzuli İşgal Davası Nasıl Açılır, İşgal Davası Nedir Nasıl Nerede Açılır?

Fuzuli işgal davaları taşınmazlarla ilgili konularda bir taşınmazın haksız yere işgal edilmesi sebebiyle açılan davalardır.

Taşınmazın haksız yere işgal edilerek mülkiyet sahibinin zarara uğratılması halinde ortaya çıkacak zararın tazminin yapıldığı davalar ecrimisil davasının konuları arasına girmekle birlikte taşınmazın malik sıfatını elinde bulunduran kimsenin rızası veya izni olmaksızın bir gayrimenkulün işgal edilmesi, boşaltılmaması veya boş olan bir taşınmaza haksız yere yerleşilmesi halinde fuzuli işgal davası açılabilmektedir.

Fuzuli işgal davası nasıl açılır?

Fuzuli işgal davası nasıl açılır, işgal davası nasıl açılır hakkında en önemli husus fuzuli işgal davasının konusunun tahliyeyi içermesi ve fuzuli sıfatına sahip kişinin taşınmazdan çıkarılması durumunda açılmaktadır.

Fuzuli işgali sebebiyle ayrıca tazminat talep ediliyorsa bu durumda ecrimisil davası da açılması gerekmektedir.

Fuzuli İşgal Davası Sebebiyle Tahliye

Fuzuli işgal davası nedeniyle dava açılması için sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Taşınmazın bulunduğu yerde bulunan sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurarak işgal davası açılabilmektedir. İşgal davasında malik sıfatına sahip kişinin mal sahibi olduğunu ve işgal sıfatına sahip kişiyle arasında herhangi bir sözleşme bulunmadığını mahkemede ispat etmesi gerekir.

Fuzuli işgal davası açılan sulh hukuk mahkemesi eğer davacıyı haklı bulursa fuzuli işgal tahliye ihtarnamesi gönderilmesine karar verecek ve davalının gerçekleştirdiği haksız eylem nedeniyle taşınmazdan tahliyesini için hüküm kuracaktır.

Fuzuli işgal davasının kira sözleşmesinden kaynaklanması da mümkündür. Kira sözleşmesi biten kiracı taşınmazı 3. Kişiye kiralamış olabilir. Bu durumda kiracı tahliye davası açılmadan ve kiracı tahliye ihtarında bulunulmadan 3. Kişilere karşı fuzuli işgal davası açılarak gayrimenkulün tahliyesi istenebilmektedir.

Fuzuli İşgal Davası Ne Kadar Sürer?

Fuzuli işgal sebebiyle tahliye davası ecrimisil tazminat talebiyle birlikte açılabileceği gibi tek olarak da açılabilmektedir. Gayrimenkul işgali davaları sulh hukuk mahkemesinin görev alanına giren davalardır.

Bu davaların sonuçlanma süreleri dava açılan mahkemenin iş yükü, dosya kapsamındaki tanıklar ve delillerin durumu gibi özelliklere bağlı olarak sonuçlanmakta ve tahliye için hüküm kurulmaktadır.

Hak kayıplarının önlenmesi ve davadan istenilen sonuçların alınması için bu alanda deneyim sahibi avukatlık bürolarına vekalet vererek danışmanlık ve avukatlık desteği başta olmak üzere tüm hukuki konularda yardım alabilirsiniz.

Bu haber toplam 502 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara