Kira Alacağı - Kira Sözleşmesi Davaları: Kira sözleşmesi hangi mahkeme bakar? Kiracı davayı kaybederse ne olur?

Kira Alacağı - Kira Sözleşmesi Davaları: Kira sözleşmesi hangi mahkeme bakar? Kiracı davayı kaybederse ne olur?
Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, genellikle Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından ele alınır. Kira tespit davaları, sözleşmenin başlamasından itibaren 5 yıl sonra açılabilir.

Kira sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan ihtilaflar, genellikle bireylerin günlük hayatlarında sıkça karşılaştıkları durumlar arasındadır. Kiracılar ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar çeşitli şekillerde mahkemeye taşınabilmekte ve bu durumlar hukuki süreçleri de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, kira sözleşmesine dair soruların cevapları aşağıda detaylandırılmıştır:

Kira Sözleşmesi Hangi Mahkeme Bakar?

Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, genellikle Sulh Hukuk Mahkemelerinin yetki alanına girer. Bu mahkemeler; kira bedelinin belirlenmesi, sözleşmenin feshi, tahliye talepleri ve benzeri tazminat davaları gibi konularla ilgilenir. Sulh Hukuk Mahkemeleri, kira ilişkisine dair geniş bir yelpazede karar verebilme yetkisine sahiptir.

5 Yılı Dolan Kiracıya Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Kira sözleşmesinin başlamasından itibaren 5 yıl süre geçmişse, altıncı yılın başından itibaren kira bedelinin piyasa değerine uygun olarak yeniden tespiti için kira tespit davası açılabilir. Bu, hem kiracının hem de mülk sahibinin mevcut piyasa koşullarına uygun bir kira bedeli üzerinde anlaşmasını sağlar.

10 Yıllık Kira Sözleşmesinde Kira Tespit Davası Açılabilir mi?

Evet, 10 yıllık bir kira sözleşmesinde de kira başlangıcından itibaren beş yıl geçmişse, kira bedelinin emsal kira bedeline uygun olarak tespiti için kira tespit davası açılabilir. Bu durum, sözleşmenin süresine bakılmaksızın uygulanabilir bir kuraldır.

Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Geçersiz Olur?

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca, kiracının yararına olmayan ve kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan yükümlülükler altına girmesine bağlı kılınmışsa geçersiz sayılabilir. Bu durum, kiracıyı haksız yükümlülükler altına sokan koşulların önüne geçmeyi amaçlar.

Kiracı Davayı Kaybederse Ne Olur?

Kiracı, tahliye davasını kaybederse, davanın masraflarını ve avukat ücretlerini ödemek zorunda kalır. Bu masraflar, mahkeme kararıyla belirlenir ve kiracının ödemesi gereken toplam mali yükü artırabilir. Bu, kiracılar için önemli bir mali sorumluluktur.

5 Yılı Dolduran Kiracıya En Fazla Ne Kadar Zam Yapılır?

5 yılını doldurmuş kira ilişkilerinde, kira bedeline yapılacak artış oranı genellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını aşamaz. Ancak, bu süre zarfında kira tespit davası açma hakkı doğar ve kira bedelinin piyasa koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesi talep edilebilir.

Emsal Kira Bedeli Kimlere Uygulanır?

Emsal kira bedeli, genellikle ikamet amacıyla kullanılan gayrimenkuller için uygulanır. Ancak, kira geliri elde edilmeyen durumlarda, örneğin gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması gibi hallerde, emsal kira bedelinin uygulanması söz konusu olmayabilir.

Kira sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan ihtilaflar, her iki tarafın da haklarını korumayı amaçlayan yasal düzenlemelerle çerçevelendirilmiştir. Bu bağlamda, kiracılar ve mülk sahipleri, haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde bilmeli ve gerektiğinde yasal süreçleri takip etmelidir.

Kira Alacağı - Kira Sözleşmesi Davaları Nelerdir?

Kira sözleşmesi yapılırken kiracı ve ev sahibi arasında kontratın içinde bulunması gereken önemli maddeleri aşağıda sıralayacak olursak;

 • Ev sahibinden izin almadan kiracının evi başka birine kiraya veremeyeceği,
 • Oturum için alınan evin ofis gibi farklı fonksiyonlarda kullanılamayacağı,
 • Kiralanan meskenin içinde bulunan eşyaların yani demirbaşların, dairenin boyalı olup olmadığının, elektrikli ve elektronik aletlerin çalışır durumda olup olmadığı,
 • Elektrik, doğalgaz ve su kullanımına bağlı olarak doğacak borcun kime ait olduğu,
 • Apartman aidatları ve belediye tarafından bakım ücretlerinin kim tarafından ödeneceği,
 • Kiracının apartman yönetimindeki haklarının açık bir şekilde belirtilmesi,
 • Kiralanan meskende kiracının tadilat ve yenileme hakkının olup olmadığı,
 • Kiralanan yapıda meydana gelen ve kiracının yaşamını etkileyen olumsuzluklarda yapılacak olan yapısal tamirat işlemlerinin kim tarafından ödeneceği,
 • Meskende yapısal değişiklik yapılması söz konusu olduğunda tahliye anında bu değişikliklerin eski haline getirilip getirilmeyeceği,
 • Kiracının kontratın bitim tarihinde sözleşmeyi yenilememesi söz konusu ise, bunu ne kadar önceden belirtmesi gerektiği,
 • Kiracının mesken adresini kanuni ikametgahı olarak kabul ettiğinin ve tüm tebligatları bu adresten kabul edeceği,
 • Kira bedelinin, ödeme şeklinin, ödeme periyodunun ve ödeme tarihinin belirlenmesi,
 • Sözleşmenin bitim tarihinde aksi belirtilmedikçe kontratın otomatik olarak yenileneceğinin ve kira bedeline ne kadar zam yapılacağı,
 • Kiralanan konutta meydana gelebilecek tüm hasarlarda sorumluluğun kiracıya ait olacağı,
 • Kiracının ikamet süresi boyunca kullandığı elektrik, su, doğalgaz gibi kullanıma bağlı olarak doğan borçlardan sorumlu olduğu.

Kira Alacağı ve Kira Davaları Avukat Ve Danışmanlık

Kiranın ödenmemesi durumunda kira alacağı için icra takibine geçilebilir. Eğer icra takibi ile tahliye isteniyorsa 30 günlük ödeme emri gönderilerek gayrimenkulün kira alacağı ve tahliyesi istenebilir.

Bu konularda hukuksal olarak bir avukat ile yola devam edilmesi her zaman faydalı olur. Ödeme emrine rağmen kiranın ödenmemesi durumunda, tahliye davası açılarak evin tahliyesi istenebilir.

Açılan tahliye davasının sonuçlanması üzerine Tekrar icra Müdürlüğüne Tahliye kararı icraya konularak evin tahliyesi yapılır.

İcra takibi, Tahliye davası ve İcra ile evin tahliyesi dava masrafı ve harçlarını önceden yatırılması gerekmektedir.

 • Kira Sözleşmesi düzenlenmesi
 • Toplu Kira Alınması ve Takibi
 • Kira Tahliye Davası
 • İş yeri Tahliye Davası
 • Kiralardan Kaynaklanan Alacak ve bunlara bağlı davalarda geniş hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diğer makaleler Ankara Avukat için sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kira Alacağı - Kira Sözleşmesi Davaları

Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara