Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Uzar? Kira sözleşmesi otomatik kaç yıl uzar, her yıl yenilenmesi gerekir mi?

Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Uzar? Kira sözleşmesi otomatik kaç yıl uzar, her yıl yenilenmesi gerekir mi?
kira sözleşmelerinin uzama ve yenilenme şartları, ev sahibi ve kiracının hakları ve yükümlülükleri ile ilgili genel bir rehber sunmaktadır. Peki, Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Uzar?

Kira sözleşmeleri, hem kiracılar hem de kiraya verenler için önemli hukuki belgelerdir ve belirli durumlar altında kendiliğinden uzama ya da yenilenme özelliklerine sahiptir. İşte bu süreçlerle ilgili detaylar:

1. Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Uzar?

Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 347/1 uyarınca, belirli süreli konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, süre bitiminden en az on beş gün önce kiracı tarafından fesih bildiriminde bulunulmaması halinde, sözleşme aynı koşullar altında bir yıl süreyle otomatik olarak uzar.

2. Kira Sözleşmesi Hangi Şartlarda Yenilenir?

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, ev sahibi veya kiracı tarafından aksi belirtilmedikçe, her bir yılın sonunda kira sözleşmesi otomatik olarak yenilenmiş sayılır. Bu tip sözleşmelerde, kiracı herhangi bir zaman kiralananı tahliye etme hakkına sahiptir.

3. 1 Yıllık Kira Sözleşmesi Uzarsa Ne Olur?

1 yıllık kira sözleşmesi, belirli süreli olup, kiracı ya da kiraya veren tarafından aksi bir bildirimde bulunulmazsa her seferinde bir yıl daha uzar. Sözleşmenin 10 uzama yılını doldurması durumunda, bu süreyi takiben her yeni kira yılının sonundan en az 3 ay önce kiracıya ihtarname gönderilerek, kira yılının sonunda tahliye davası açılabilir.

4. Kira Sözleşmesi Ne Zaman Uzar?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, belirli süreli sözleşmelerin süresi bitiminden en az on beş gün önce kiracı tarafından bir bildirimde bulunulmazsa, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için otomatik olarak uzar. Bu durumda, kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sonlandıramaz.

5. Kira Kontratı Hangi Durumlarda Kendiliğinden Yenilenir?

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesine göre, süre bitiminden on beş gün önce kiracı tarafından yazılı olarak fesih bildirimi yapılmadığı takdirde otomatik olarak yenilenir. Kiracının herhangi bir bildirimde bulunmaması veya sözleşmeyi devam ettireceğini bildirmesi halinde sözleşme devam eder.

6. 1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Ne Kadar Zam Yapabilir?

2023 yılı itibarıyla, ev sahipleri kira bedeline en fazla %25 oranında zam yapabilirler. Bu oran, kira artışlarının belirli bir çerçevede tutulmasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

7. 1 Yıllık Kontratı Biten Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiracı sözleşmenin bitimine en az 15 gün kala taşınacağını bildirirse, sözleşme sonlanır. Kiraya veren, sözleşmenin sona ermesiyle kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip değildir, ancak belirli hallerde tahliye talebinde bulunabilir.

8. Kiracı Kira Artışını Kabul Etmezse Ne Olur?

Kiracı yasal kira artışını kabul etmezse, ev sahibi kiracıya yazılı bir ihtarname göndermelidir. İhtarname, kira artışının yapılması ve belirli bir süre içinde ödenmesi gerektiğini bildirir. Kiracının bu talebe uymaması halinde, ev sahibi tahliye davası açabilir.

9. Kira Sözleşmesi Otomatik Kaç Yıl Uzar?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiracının bildirimde bulunmaması halinde, sözleşme her seferinde bir yıl süreyle otomatik olarak uzar.

10. Kira Sözleşmesi Her Yıl Yenilenmesi Gerekir mi?

Kiracı olarak evden çıkmayı bildirmediği sürece, kira sözleşmesi her yıl otomatik olarak yenilenir. Ancak kira bedeli dışında sözleşme üzerinde bir değişiklik yapılması genellikle mümkün değildir.

Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Uzar?

Kira sözleşmesi; kira sözleşmesinin bitiminden bir ay öncesinde uzatılmayacağı taraflarca bildirilmediğinde kendiliğinden yenilenir ve uzar. Kira sözleşmeleri belirli süreli ve belirsiz süreli olmak üzere ikiye ayrılır.

Belirsiz süreli kira sözleşmeleri; belirlenen herhangi bir süresi olmadığı için kendiliğinden, otomatik, süresiz olarak yenilenir. Fakat belirli süreli kira sözleşmelerinin geçerli olduğu belirli bir aralık vardır.

Belirli kira sözleşmesinin tarihi bittiğinde sözleşme otomatik olarak taraflarca feshedilmiş olunur ve yenilenebilmesi için tekrar kira sözleşmesi yapılması gerekir. Eğer taraflardan en az biri, tekrar kira sözleşmesini yenilemek istemiyor ise; kira sözleşmesinin bitiş tarihinden en az 1 ay önce bunu belirtmekle yükümlüdür.

Kira Sözleşmesinin Uzamayacağını En Az 1 Ay Önceden Bildirmeyen Kiracıya Ne Olur?

Eğer kiracı, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini en az bir ay önceden bildirmez ise; kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenir.

Örneğin; kira sözleşmesinin biteceği gün evi boşaltacak olan bir kiracı; evi boşaltmadan 1 hafta öncesinde kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ev sahibine söyler ise ev sahibi kira sözleşmesini yenileme hakkına sahiptir. Kiracısı sözleşmenin bittiği gün evini boşaltsa dahi kira talep edebilir.

Kimler Kira Sözleşmesi Yapabilir?

18 yaşını doldurmuş, akıl sağlığı yerinde olan, kirayı ödeyebilecek durumda olduğuna dair güvence verebilecek kişiler, kira sözleşmesi yapabilirler. Mülkünü kiraya verip vermemek kiraya verecek olan kişinin elindeki bir durumdur.

Kiracı adayından mülkünü kiraya verebilmek için bazı güvenceler istemek de kendisinin elindedir. Kiracısının aylık düzenli bir gelirinin olup olmadığına, kirayı ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik bilgileri kiracıdan isteyebilir. Ayrıca kiraya vereceği mülke bir zarar verilmemesi için kiracı profili konusunda seçici olabilir.

Dolayısı ile kiracı adayının o mülkte kaç kişi yaşayacağı ve bu kişilerin yaşlarının ne olduğu da kiraya verecek olan kişi için önemli bir durumdur. Kiraya verecek olan kişi daha önce bir suç işlemiş olan kişiye de tamamen kendi tercihi doğrultusunda kiraya vermeyi reddedebilir.

Özetle; kiraya verecek olan kişinin kiraya vermeyi kabul ettiği, akıl sağlığı yerinde olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes kira sözleşmesi yapabilir.

Kimler Kira Sözleşmesi Yapamaz?

Kira sözleşmesi yapamayacak olan kişilerden bazıları şunlardır:

  • 18 yaşını doldurmamış, reşit olmayan kişiler kira sözleşmesi yapamazlar.
  • Akli dengesi yerinde olmayan kişiler kira sözleşmesi yapamazlar.

Kira Sözleşmesi Kaç Kişi Üzerine Olur?

Kira sözleşmesi, kiraya ortak olacak kaç kişi var ise o kadar kişi üzerine yapılabilir. Kira sözleşmesi için olması gereken; 1 adet kiraya verecek kişi, 1 adet kiracı olacak olan kişidir. Ancak bir daireyi, bir iş yerini, herhangi bir mülkü; birden fazla kişi aralarında anlaşarak ortak kiralamak isteyebilmektedir.

Bu gibi durumlarda kira sözleşmesi kiracı sayısı kadar olmaktadır. Fakat kira sözleşmesinin nüshası da kiracıların hepsine ve mülk sahibine birer tane verebilecek kadar olmalıdır. Dolayısı ile kira sözleşmesinin noterde hazırlanması sürecinde alınacak olan damga vergisi de birden fazla kiracı olduğu için artmaktadır.

Bir Ailenin Kira Sözleşmesi Kaç Kişinin Üzerine Olur?

Aileler kira sözleşmelerini 1 kişinin üzerinden yapmayı tercih etmektedir. Bunun için kira sözleşmesinde ismi bulunacak olan bir kişi ailenin kendisi tarafından belirlenir.

Bu kişi ailenin aylık düzenli bir geliri olan ferdidir. Eğer birden fazla aylık düzenli geliri olan aile ferdi varsa kişiler kendi içlerinde bir karar verirler.

Kira Sözleşmesi Kaç Nüsha Düzenlenir?

Kira sözleşmesi 2 nüsha olarak düzenlenmektedir. Ancak kira sözleşmesinin kaç nüsha olarak düzenlenmesi gerektiği ile ilgili kanunen bir sınırlama bulunmamaktadır.

Kira sözleşmesi minimum 2 nüsha halinde düzenlenmelidir. Bu iki nüshadan biri kiraya veren kişide, diğeri ise kiracıda bulunmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde, kira sözleşmesinin kaç nüsha hazırlandığı bilgisi de yer alır.

Noter huzurunda yapılan, resmi, damgalı bir belge olduğu için kira sözleşmesinde yazanların aksi iddia edilemez. Dolayısı ile kira sözleşmesinde, kira sözleşmesinin 2 nüsha hazırlandığı yazılı ise ikiden fazla nüsha resmi olarak kira sözleşmesi niteliği taşımamaktadır.

Eğer kiraya veren kişi ve kiracı 2’den fazla nüsha ile kira sözleşmesi hazırlayacak ise bu durumda bunu kira sözleşmesinde belirtmesi gereklidir.

Kira Sözleşmesinden Hangi Vergi Alınır?

Kira sözleşmesinden damga vergisi alınır. Bu damga vergisi kira sözleşmesinin kaç nüsha hazırlanacağına göre değişir çünkü her nüshadan aynı miktarda damga vergisi alınır.

Bu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında belirlenmiş bir durumdur.

Kira Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

✅ Avukat Arabulucu İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: Kira Hukuku, Arabulucu, Uzlaşma, Kira Artırım Davası, Kira Tahliye Davaları, Kira Sözleşmeler, Dilekçeler

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara