Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?
Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? | Kira Sözleşmeleri Hangi Mevzuata Göre Hazırlanır? Kira sözleşmeleri kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkilerin korunması ve hukuki açıdan haklarına sahip çıkılmasını sağlayan belgeler olduğu için kanunlarla bu sözleşmeler düzenlenmektedir. Daha önce Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile düzenlemesi yapılmakta olan kira...
Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Kira Hukuku, kira ilişkilerini içeren uyuşmazlıkları gidermeyi amaçlayan hukuk koludur. Kira hukuku kapsamında sadece ev değil, arazi, işyeri, dükkan gibi taşınmazlar da değerlendirilmektedir. Kira meseleleri ev sahipleri ile kiracılar arasında bir hayli sorun yaratmaktadır. Bu davaların çözüme kavuşturulması ve sürecin hızlıca işletilmesi adına kira konusunda avukat desteği almak gerekmektedir.

Kira Sözleşmeleri Hangi Mevzuata Göre Hazırlanır? 

Kira sözleşmeleri kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkilerin korunması ve hukuki açıdan haklarına sahip çıkılmasını sağlayan belgeler olduğu için kanunlarla bu sözleşmeler düzenlenmektedir. Daha önce Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile düzenlemesi yapılmakta olan kira sözleşmeleri 2011 yılı itibarıyla artık Borçlar Kanunu kapsamındaki düzenlemelerle gerçekleştirilebiliyor. Böylece kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkinin bir tür borç ve alacak ilişkisine dönmesi de gerçekleşti.

Kira Sözleşmeleri Nedir?

Kiraya verilmiş olan şeyin kullanımı, faydalarının alınmasını kirayı veren kiracıya bırakma işinin ve bu işlem için yapılacak olan kira bedeli karşılığı ödemenin hakkındaki kuralların listelenmiş olduğu sözleşmeler kira sözleşmeleridir. Her ne kadar iki taraflı olması ve sözleşmeye konu olan hususun karmaşık olmaması sebebiyle kira sözleşmeleri üzerinden çeşitli tartışmalar çıkacağı düşünülmese de pek çok anlaşmazlığın yaşanması da söz konusu olabiliyor. Kanunda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte sözleşmeler için yaşanan anlaşmazlıklara daha net çözümler ortaya konduğu görülebilmektedir. Borçlar Kanunu içinde açık bir şekilde sadece tanım noktasında bile ortaya konmuş olan kira sözleşmelerinin kurallarına rağmen sıklıkla ev sahibi ve kiracılar arasında farklı nedenlerden dolayı sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunların sonrasında ev sahiplerinin kira bedellerini alamaması nedeniyle ekonomik zarara uğraması söz konusu olurken kiracılar ise evden çıkarılması durumlarında mağdur olmaktadırlar. Bu nedenle aradaki tüm ilişkilerin kurallara bağlı kalması ve tarafların mağdur olmaması adına mutlaka kira kontratı olarak da bilinen sözleşmelerin imzalanması gerekmektedir. Hazır kira sözleşmeleri üzerindeki bilgilerin doldurulması şekliyle belgeler oluşturulabileceği gibi aynı zamanda noter aracılığı ile de bu sözleşmeler yapılabilmektedir. Kendi başlarına kira sözleşmelerini hazırlayan tarafların mutlaka en yüksek derecede bu konuya önem vermesi gerekmektedir. Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan sorunlar ilk başladığından çok daha büyük bir noktaya kolaylıkla gelebileceği öngörüldüğünde kişilerin mutlaka yasal hakları bilip buna uygun olacak şekilde bir kontrat hazırlaması gerekmektedir. Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Kontratı Nasıl Hazırlanır?

Daha önce kiracı ile ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalara çözüm getirmede yaşanan zorluklardan alınan dersler sonrasında artık kira kontratlarında net çözümler ortaya konmaktadır. Düzenlemelerle birlikte kira kontratlarını hazırlayan kişiler doğru bir şekilde bunları hazırladıkları takdirde hem kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirmiş olmakta hem de her iki tarafın da haklarının güvence altına alınmasını sağlamaktadır. | Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Sözleşmelerinde Neler Bulunur?

Kira kontratlarının hazır formdaki belgeler halinde alındıktan sonra imzalanması ile kira sözleşmelerinin kolaylıkla yapılması mümkün olabilmektedir. Bu hukuki açıdan da geçerlilik taşıyan belgeler anlamına gelebiliyor. Bunun dışında kişiler noter huzurunda da kira sözleşmelerinin hazırlanmasını talep edebilirler. Kira sözleşmeleri içinde Genel ve Özel Koşullar olmak üzere iki farklı başlık altında çeşitli kurallar hazırlanmıştır. Bu kurallar yasaya uygun şekilde düzenlenmişse bu durumda kira sözleşmesinin de geçerli olmasından söz edilebilmektedir. Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Sözleşmesi Yenilendiğinde Kira Ne Kadar Artar?

Ev sahibi ile kiracılar arasında en çok tartışma yaşanan konuların başında kira sözleşmelerinin yenilendiği durumlarda ortaya çıkan kiraların ne kadar bir zam oranına sahip olacağı durumudur. Yaşanan tartışmaların önüne geçmek adına Borçlar Kanunu'nda bu konuyla ilgili de düzenleme yapılması uygun görülmüştür. Taraflar yeni kira dönemlerinde uygulamaya konulacak kira bedeli anlaşmalarını bir önceki yılda yaşanan üretici fiyat endeksindeki artış oranına göre belirler. Burada artış miktarı endeksteki artıştan fazla olmamalıdır. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde geçerli olan bu kural yine hakim tarafından kiracının da durumu göz önünde bulunarak yine aynı endeks artışına bağlı kalacak şekilde yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeler sayesinde kira sözleşmelerinde kira artışı ile ilgili hususlarda farklılıkların yaşanmasına önüne geçilmekte ve bu sayede artış oranları da dikkate alınarak kurallara bağlı kalınmaktadır. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ve yıllık değişim oranı olmak üzere iki farklı orana sahip olan üretici fiyat endeksinde on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak ölçümler yapılabilir. Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Sözleşmesini Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira sözleşmesinin hazırlarken imza aşaması öncesinde kişilerin mutlaka kira kontratları ile ilgili dikkat etmesi gereken noktalara özen göstermesi gerekir. Bu konuda öncelikle kira kontratında imzası bulunan kişinin mutlaka mal sahibi olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer değilse kişinin yasal haklarını vekillik eden bir kişi olup olmadığı da incelenmelidir. Bunun yanı sıra binayla ilgili hususlara da dikkat etmek gerekir. Bu binanın adresinin, bina ve daire numarasının doğru olup olmadığı ile ilgili olmaktadır. En çok tartışma yaşanan konulardan biri olan kira artış bedellerinin de neye göre belirlenmiş olduğu mutlaka incelenmelidir. Kira sözleşmelerinin geçerli olmasında yasal formatlarına uygun formunu koruması gerekli olmaktadır. Bu nedenle kiracıların ve ev sahiplerinin açık bir şekilde ad soyadı ve TC kimlik numarası gibi bilgilerinden yazılmış olduğundan ve doğruluğundan emin olunması gerekmektedir. Kiracı ve ev sahibi tarafından kontratlar imzalanırken eğer ortada kefiller bulunuyorsa bu durumda onların huzurunda imzaların atılması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanması da kişilerin bu sayfayı gördüklerini belgeleyen bir nokta olduğu içi geçerli olmaktadır. Kira sözleşmelerinde belirtilen bir diğer husus olan kiranın ne kadar olacağı, ne şekilde ve ne zaman ödeneceği ile ilgili hususlara da dikkat etmek gerekmektedir. Burada sözleşme üzerinde bilgilerin eksiksiz bir şekilde yazılmış olmasına ve banka hesaplarından kira bedeli olarak gönderilmesine mutlaka dikkat etmek gerekmektedir. Kiralanan ev için bir depozito bedeli belirlenmişse bu bedelin de neden verildiği ve hangi durumlarda geri alınabileceği mutlaka belirtilmelidir. Depozito için verilmiş ücretlerin verilmesi ve alınması sırasında yaşanan problemlerden dolayı sıklıkla tartışmalar yaşandığı için mutlaka bunun koşullarına da dikkat etmek gerekmektedir. Bu yüzden kiralanan evin hangi koşullara sahip olduğu, hangi haliyle kiracıya teslim edildiği ve kiralanan evde bulunan eşyaların da sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir. Bu noktada kişiler detaylı bir şekilde tüm bilgileri sözleşmeye ekleyerek haklarının korunmasını sağlayabilirler. Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Sözleşmesinin Genel ve Özel Kuralları

Kira sözleşmelerinin hemen hemen tamamı Borçlar Kanunu'nda belirtilmiş olan maddeler doğrultusunda hazırlanmış olduğu için kira sözleşmeleri de birbirine benzer özellikler taşıyan belgeler olmaktadır. Kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkilerin düzenlendiği sözleşmelerde genel ve özel olmak üzere iki farklı koşul listesi bulunmaktadır. Özel koşullarda kiracının başka bir kişiye kiraya vermesi ya da kirayı devretmesi gibi durumların yaşanmaması güvence altına alınır. Kullanım amaçları dışında evin kullanılması ve kiracının yakınlarının dışında evde birilerinin kalması mümkün olmamaktadır. Kiralanan evle ilgili yakıt ve kapıcı giderleri gibi giderler mutlaka kiracı tarafından ödenir. Evde ortaya çıkan onarım işlerinde ise kiracılar sorumlu olmaktadır. Burada on günlük onarım süresini aşmamak gerekmektedir. Kiracının bir diğer görevi de aile beyannamesini üç gün içinde mahalle muhtarına teslim etmesi gerekiyor. Son olarak kira sözleşmelerinde belirlenmiş olan kira miktarının geç ödenmesi halinde hiçbir şekilde faiz uygulamasına gidilemeyeceği de belirtilmiştir. Ev sahibinin değiştiği durumlarda sözleşmedeki tarafın yerini alan yeni ev sahibinin doğrudan sözleşmeyi kabul ettiği varsayılır. Eğer sözleşmeyi değiştirmek isterse bunun için 6 ay sonra bir dava açarak sözleşmeyi sonlandırma şekliyle yapabilmektedir. Sözleşmenin ispat açısından yazılı yapılması daha uygundur. Önemli kira getirisi yüksek Kira sözleşmelerinin hazırlanmasında ise avukat hukuki destek alınmasında fayda vardır. Sözleşmenin Avukat ile hazırlanması ve ilerde meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davaları, Tahliye davaları ve diğer davalarda ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü Tahliye davaları ve alacak davaları, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı davalardandır.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - KİRAYA VERENİN GEREKSİNİM AMACIYLA KİRALANANIN BOŞALTILMASINI SAĞLADIĞINDA HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN KİRALANANI ÜÇ YIL GEÇMEDİKÇE ESKİ KİRACISINDAN BAŞKASINA KİRALAYAMAYACAĞI - DAVACININ DAVALININ İHTARI ÜZERİNE KİRALANANI KENDİLİĞİNDEN BOŞALTTIĞI ANLAŞILDIĞI. ÖZET: Davalı, davacının Mahkeme kararı ile tahliye edilmediğini belirterek istinaf kanun yoluna başvurmuştur. TMK.'nun 355.maddesinde; kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın kiralananı 3 yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamayacağı düzenlenmiştir. Yargıtay 6.HD'nin 2015/6530 Esas ve 10458 Karar sayılı içtihadı ile yerleşik yargısal uygulamaya göre, TBK.'nun 355.maddesindeki, "sağlandığında " ifadesi, kiracının mahkeme kararıyla tahliyesi ve icrası olarak değerlendirilmektedir. Eldeki dosyada davacının, davalının ihtarı üzerine kiralananı kendiliğinden boşalttığı anlaşıldığından, davalının istinaf isteminin kabulü ile kararın kaldırılmasına, tazminat isteminin reddine karar verilmiş ve hüküm bozulmuştur.

Bu haber toplam 300 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara