Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih
Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih | Kiralayan, sahip oluğu taşınır/taşınmaz mal üzerinde kiracı lehine olmak üzere bir irtifak hakkı kurar. Buna göre, mal sahibi olarak kiralayan, kiraladığı şey üzerindeki mülkiyet haklarının kullanımından, kira sözleşmesinin yürürlükte olduğu müddet ne kadarsa o kadar süre için vazgeçer. Kiracı-Kiralayan...
Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih Nasıl Yapılır? Kiralayan, sahip oluğu taşınır/taşınmaz mal üzerinde kiracı lehine olmak üzere bir irtifak hakkı kurar. Buna göre, mal sahibi olarak kiralayan, kiraladığı şey üzerindeki mülkiyet haklarının kullanımından, kira sözleşmesinin yürürlükte olduğu müddet ne kadarsa o kadar süre için vazgeçer.

Kiracı-Kiralayan Arasındaki Hukuki İlişki Nedir? Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Kiracının kiraladığı şey üzerinde bir “kullanma ve yararlanma” hakkı doğar. Daha açık bir ifadeyle, kiralayan kişi, örneğin bir konut üzerinde kira sözleşmesi kurmuşsa, kiracı lehine olarak o konutunda oturmaz, konutu herhangi bir şekilde kullanmaz. Böylece de, kiracı bir “oturma hakkı” kazanmış olur. Kiracı ve kiralayan arasındaki ilişki, güncel hukukta oldukça sık rastlanan türden bir ilişki halini almıştır. Bu nedenle, kanun koyucunun mağduriyetleri önlemek adına, yasalarda genellikle kiracı lehine hükümler barındırdığını söyleyebiliriz. Yani, eskiye göre kiralayanın işi biraz daha zordur. Kiracının tahliye edilmesi gibi kiracı aleyhine meydana gelebilecek durumlar, artık sıkı bir hukuki prosedürün yerine getirilmesi ile mümkün kılınmıştır. | Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Kira Sözleşmesi

Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesi uyarınca kira sözleşmesi, “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırıla kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Bu anlamda, aynı kanunun devam maddelerinde, kira sözleşmesinin tarafların arasında belirlenecek bir süreye bağlı tutulacağı belirtildiği gibi, süresiz olarak da kurulabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, kiracının kira sözleşmesinden doğan birtakım yükümlülükleri de vardır: Kiraladığı şeyi, sözleşme süresi dolduğunda ya da fesih gerçekleştiğinde kendisine teslim edildiği gibi iade etmek; yan giderlere katılmak gibi… Kira sözleşmesi, taraflar arasında belirli bir süreye bağlı tutulmuşsa, o süre dolduğunda sözleşme kendiliğinden son erer. Ancak, taraflar sanki sözleşme sona ermemiş gibi hukuki işlem yapmayı sürdürürlerse, yani sözleşme fiili olarak sona ermezse, artık o sözleşme süreli bir sözleşme olmaktan çıkarak belirsiz süreli sözleşme halini alır. Yani, açıkça bir fesih beyanı olmaksızın, sözleşme geçerliliğini sürdürür. Ancak, tarafların buna olumlu yönde bir irade açıklaması yapması gerekir. Bu açıklama, örtülü ya da açık bir şekilde yapılabilir. Sözleşmenin süresinin dolması halinde sona ereceğini belirttik. Ancak, kira sözleşmesinin sona ermesi için tek yol, sürenin dolmasını beklemek değildir. Kiracı ya da kiralayan taraf, haklı bir gerekçeye dayanarak da sözleşmeyi sona erdirebilir. Haklı bir gerekçenin varlığı söz konusu olursa, sözleşmenin süresinin dolup dolmadığı bir önem arz etmez. Peki, burada sorulması gereken soru nedir? Elbette ki, “haklı sebep” kavramının ne demek olduğudur. Türk Borçlar Yasası’nın ilgili maddelerinde, hem kiracı için hem de kiralayan için kira sözleşmesini feshedebilmek adına haklı gerekçelerin ne olduğu hüküm altına alınmıştır. Biz bu yazıda, sadece kiracının sözleşmeyi feshini ele alacağız. Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Kiracı Sözleşmeyi Hangi Nedenlere Dayanarak Feshedebilir?

Kiracı, kendi kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, kiraladığı şey üzerinde, kira ilişkisinden edineceği faydayı zedeleyecek ölçüde bir ayıp bulursa, bu ayıbın kiralayan tarafından giderilmesini ister. Giderilmezse kira sözleşmesin feshedebilir. Aynı şekilde, belirsiz süreli bir kira sözleşmesinde kiracının daima usulüne uygun bir fesih beyanı yapmak suretiyle kira sözleşmesini feshetmek hakkı vardır. Bu hak, ancak on beş yıl dolduktan sonra kiralayan tarafa verilmektedir. Kiracının iflası halinde sözleşme, iflas gerçekleştiği zaman, kendiliğinden sona erer. Ancak kiralayan, işlemekte olan kira bedeli için yeterli güvence verilirse, sözleşmeyi kira yılının sonuna kadar sürdürmekle yükümlüdür. Kiracı ölürse, onun mirasçıları ve kiralayan, altı aylık yasal fesih bildirim sürelerine uymak koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir. Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Bu haber toplam 441 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara