Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara / Kira Tahliye, Kira Tespit, Kira Alacağı Davaları

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara / Kira Tahliye, Kira Tespit, Kira Alacağı Davaları
Ankara'da kira tahliye davası avukatı, kiracıların tahliyesi ve kira hukuku ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde uzmanlaşmış hukuk profesyonelleridir. Kiralayanların haklarını korumak ve tahliye sürecini hızlandırmak için stratejik destek sağlarlar.

Ev sahibi kiraya vermiş olduğu evi için Kira borcunu ödememe, Tahliye taahhüdü, Gereksinim nedeni, Yeniden inşa ve tamir, Yeni malikin gereksinimi sebeplerini gerekçe göstererek tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu davaları açmak bazı koşulların sağlanmış olması dava açma şartlarının teşkil edilmesi gerekmektedir.

Kira Hukuku Ve Tahliye davalarında, avukat ve danışmanlık ile davanın doğru yürümesi, kira alacağı ve tahliye davası dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, kira alacağı ve tahliye davasının nasıl açılması gerektiği, kira alacağı ve tahliye davasında yetkili mahkemesi ile kira alacağı ve tahliye davasında görevli mahkemenin hangisi olduğu bilgilerinin öğrenilmesi doğru olacaktır.

5 Yıl Geçmeden Kira Tespit Davası Açılabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 345/1 fıkrası kira bedelinin belirlenmesi davalarının zaman sınırlaması olmaksızın her zaman açılabileceğini belirtir. Bu, kira bedelinin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacının her an ortaya çıkabileceğini ve kanunun bu ihtiyaca cevap verdiğini gösterir.

Kira Tespit Davası Şartları Nelerdir?

Kira tespit davasının geçerli olması için bazı temel şartlar vardır:

Geçerli Bir Kira Sözleşmesinin Bulunması: Taraflar arasında geçerli bir kira sözleşmesi olmalıdır. Bu sözleşme yazılı ya da sözlü olarak yapılmış olabilir.

Hukuki Yararın Bulunması: Davanın açılması için hukuki bir yararın olması gerekmektedir. Bu, davanın sonucundan doğacak faydanın kanun önünde tanınır bir değere sahip olması anlamına gelir.

Kira Tespit Davası 30 Gün Önce Açılmazsa Ne Olur?

Yeni kira döneminden en geç 30 gün önce açılmayan kira tespit davaları, bir sonraki kira dönemi için geçerli olur. Bu, kiralayanın bir yıllık kira gelirinde kayıp yaşayabileceği anlamına gelir.

Kira Tespit Davası Kaç Celse Sürer?

Kira tespit davasının süresi, davanın özelliklerine ve işleyişine göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, bu sürecin 1 ila 1,5 yıl arasında sürebileceği kabul edilir.

5 Yılı Dolan Kiracıya Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Beş yıldan sonraki kira dönemleri için kira bedelinin tespiti davaları, yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önce açılmalıdır. Bu, artış oranının yeni dönem için geçerli olmasını sağlar.

Kiracı Kira Artışını Kabul Etmezse Ne Olur?

Kiracı kira artışını kabul etmezse, kiralayan mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli adımları atabilir.

Kira Tespit Davası Sonucu Masraflarını Kim Öder?

Kira tespit davasında, genellikle kaybeden taraf dava masraflarını ödemekle yükümlüdür. Bu masraflar, dava harçları ve süreç içinde yapılan diğer ödemeleri kapsar.

Emsal Kira Bedeli Nedir?

Emsal kira bedeli, bir gayrimenkulün emlak vergisi değerinin %5'ine karşılık gelen miktarı ifade eder. Bu değer, kira bedelinin belirlenmesinde önemli bir referans noktasıdır.

Bunun yanında kira tespit ve tahliye dava açma masrafı, kira alacağı ve tahliye davası harç ve kiracı tahliye davası avukat ücretinin nasıl hesaplanacağı davanın önemli cevap aranan sorularıdır.

Kira tahliye davasında bir başka merak edilen konular ise, kira tahliye davası ne kadar sürer, kira tahliye davası nerede açılır ve en önemlisi de kira tahliye davası açma süresidir.

Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Geçerliliği

Kiranın ödenmemesi durumunda, icra takibinde veya tahliye davalarında en önemli dayanak kira sözleşmeleridir. Peki kira sözleşmesi nasıl yapılır. Kira sözleşmesinin hazırlanması konusunda danışmanlık alınarak hazırlanması, özel şartların kanun maddelerine uygun yapılması önem arz etmektedir.

Nitekim verilen örnek karar da, Sözleşmelerde Kiracı aleyhine hazırlama yasağı bulunduğundan Borçlar Kanunun da 346. kısımda şu uyarıda bulunulmaktadır.

Kira sözleşmesi hazırlanırken kiracıya kira miktarı ve aidat giderleri haricinde bir borç ve ödeme zorunluluğu getirilemez. Kiracının kira sözleşmesinde belirtilen kiranın ödenmemesi durumunda cezai şart konulması yada, bir kira bedeli ödenmemesi halinde diğer kira miktarlarının da muaccel olmuştur şeklinde yapılan sözleşmeler geçerli olmadığı belirtilmiştir.

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara

Kiracının icra takibindeki ödeme emrine haksız itiraz etmeleri nedeniyle bakiye borç miktarının %20'si icra inkar tazminatı olarak ödenmesine karar verilmiştir.

Yerel mahkemenin bu kararı üzerine kiracı davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yerel Mahkemenin Kararına Yapılan İtirazda Yargıtay’ın Örnek Kararı

…2014 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki kira sözleşmesi ….2014 tarihli olmakla, 6098 Sayılı TBK.nun yürürlüğe girmesinden sonra imzalanmıştır.

Bu nedenle kefaletin şartlarının 6098 Sayılı Yasa hükümlerine göre belirlenmesi gerekir. Borçlar kanunda sözleşmelerde ki kefilliğin şekil şartını düzenleyen kanun maddesi olan 583. Kısımda “ Kefil ve kefalet sözleşmelerin yapılırken, yazılı olması, kefilin borcunun ne kadar olduğunun kesin belirli olması, borcu ortak olup olmadığı, eğer borç yükümlülüğüne girdiğini kabul etmesi halinde bu beyanını kendi el yazısı ile yazılması gerektiği şart olarak belirlemiştir.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde kefilin sorumlu olduğu azami miktar ve kefalet tarihine ilişkin el yazısı ile yazılmış bir ibare bulunmamaktadır. Bu nedenle 583.kanun maddesinde belirtilen sözleşme şartlarına uyulmaması sebebiyle kira sözleşmesinde ki kefilliğin geçersiz olduğu, bu nedenle yerel mahkemece verilen kefil hakkında ki kararın kaldırılması gerekirken, kefil yönünden de itirazın kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.

Kiracı Davalarında Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Eğer mülk sahibi daha kiracı yerleşmeden önce yapmış olduğu sözleşmede maddeler arasında çıkış tarihi belirlemesi yapmış ise bunu kiracıya yakın tarihte hatırlatması gerekmektedir. Hatırlatma yaptıktan sonra eğer kiracı hala durumu önemsemiyor ise verilen tarihin ardından 1 ay sonrasında mülk sahibi dava açma hakkına sahiptir açılan dava sonrası mülk sahibi hemen tahliye bildirimi alacaktır.

Eğer mülk sahibi el değiştirmiş ve bu arada kiracı hala içinde ise o zamanda yine bir ayı geçmiş olan durum için ihtar yapılır. Sonrasında ise dava açılır ve en fazla 6 ay içinde kiracı bulunduğu mülkü boşaltma durumunda kalır.

Hala direnen bir kiracı söz konusu olur ise bu durumda mahkeme duruma el koyarak gerekli tedbirleri alacaktır. Fakat en başta da belirtildiği gibi mülk sahibinin hak idea edebilmesi için yazılı beyan önem teşkil etmektedir. Bu yazlı beyan olduğu zaman mülk sahibi hiçbir gerekçe sunmaya gerek duymaz.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara

Kiraya verilen ev ya da işyerinin yeni sahibinin istemesi halinde, kiracı ile kiraya verildiği esnada yapılmış sözleşme kendisi içinde geçerli olması sebebiyle, kira sözleşmesinin bitimine 1 ay kala Borçlar kanunda ki 351. Maddeyi gerekçe göstererek kendisine yazılı olarak bildirim yapmak şartıyla tahliyesini kiracıya bildirerek konutun boşaltılmasını isteyebilir.

Kiracının konutu veya işyerini tahliyesi veya boşaltmaması halinde konutu satın aldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde eve gereksinim ve ihtiyacı olduğu sebebiyle yeni mülk sahibi olarak tahliye davası açabilir. İhtiyaç sebebiyle açılan tahliye davalarında mahkemenin karar verebilmesi için ihtiyacın ve bu mülke gereksinim duyduğunu ispat etmesi gerekmektedir.

Tahliye davası konusunda daha önce verilmiş Yargıtay kararının konun anlaşılır olması için örnek verilmiştir. Olaya konu davanın konusu olan sözleşmenin, eski mal sahibi ile davalı arasında yapılan kira sözleşmesinin 1 yıl olarak belirlenmiş ve imzalanmıştır. Satın alınmadan önceki kira sözleşmesine dayanmıştır. Bu nedenle uyuşmazlık nedeniyle sözleşmenin bitiminde veya bir ay içerisinde tahliye davası açabilir.

Bu durumda .. Tarihinde açılan tahliye davası süresinde olduğu, yerel mahkemece tahliye ve davanın esasını incelenmesi gerekirken, tahliye davasında kanunda belirlenen süre içinde açılmadığını sebep göstererek reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara ve Danışmanlık

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kiralama süreci hukuki olarak sözleşmeye dayanıyor olsa da özellikle kira tahliye konusunda çoğu kez davalık olabiliyorlar. Kiracısını iletişim yoluyla tahliye edemeyen ev sahipleri kira tahliye davası ve kira alacağı tahliye davası açmak zorunda kalıyor

Kiracıların, kiralamış oldukları evi mülk sahibine teslim edeceği süreyi yazılı olarak belirttiği tahliye taahhütnamesine kira tahliye taahhütnamesi denir.

Bir bakıma, kiracının istenen sürede itirazsız, kendiliğinden tahliye edeceğine ilişkin verdiği sözün yazılı halidir. Ancak bu süre geçtikten sonra ya da dolmadan önce gelişen anlaşmazlıklarda sürecin hukuki yöntemle çözülmesi gerekebiliyor. | Kiracı Tahliye Davası Avukat Ankara

Kira Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Gereksinim nedeniyle, yeniden inşa veya imar nedeniyle, yeni malikin gereksinimi gibi sebeplerle kira tahliye talebi dilekçesi verilebilir. Kira sözleşmesinin feshi, tahliye, kiracı hakları tahliye süresi tahliye gerekçesine göre farklılık göstermektedir.

Kiracı tahliye avukatı ile görüşerek ilgili sürecin başlatılması, kiracı tahliye masrafları ve kiracı tahliye aşamaları konusunda bir dava açmadan önce avukattan danışmanlık almakta fayda vardır.

Kira Tahliye Davası Kaç Paraya Mal Olur?

Kiracı tahliye avukatlık ücreti konusunda öncesinde avukatlık bürolarından fiyatı öğrenebilirsiniz. Kiracı tahliye avukatları Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde farklı avukatlık ücretleri belirlenmiş olabilir.

Kiracı hukuku avukatı, kiracı davaları avukatı çok aranan avukat türleri arasında olmamasına karşın, önemli sorunların çözümünde hizmet verirler. Özellikle ticari kira sözleşmelerinde kiracı tahliye avukatları Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde çok ihtiyaç duyulan avukatlardır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafını Kim Öder?

Dava neticesinde haksız bulunan taraf dava masraflarını ödemekle yükümlüdür. Ayrıca kiraya veren kişi tahliye davası sonucunda mahkeme tarafından haksız bulunursa, ev sahibi en son ödenen kira bedeli üzerinden bir yıllık kira bedelini kiracısına tazminat olarak öder.

Bu haber toplam 392 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara