Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası ne kadar sürer?
Tahliye taahhütnamesi ile başlatılan tahliye süreci ve sonrasında açılacak olan tahliye davası, sürecin aşamalarına ve karşılaşılan hukuki zorluklara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İcra ve dava yoluyla tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye davaları ve tahliye taahhütnameleri, kira hukuku içinde önemli bir yer tutar ve kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişkilerde karşılaşılan durumları düzenler. İşte bu süreçlerle ilgili detaylar:

1. Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davalarının sonuçlanması, genellikle 1 ila 1.5 yıl arasında değişmektedir. Ancak mahkeme, davayı kabul ederse, kiraya veren kiracı aleyhine tahliye talebini içeren ilamlı icra takibi başlatabilir. Bu süreç, dava ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

2. Tahliye Davası Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

Kiralanan yerin ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğinde açılan davalar, mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak genellikle 1 yıl ile 1.5 yıl arasında sonuçlanabilir. Bu süreç, davanın niteliğine ve karşılaşılan hukuki prosedürlere göre değişiklik gösterebilir.

3. Tahliye Taahhütnamesi Kaç Ayda Sonuçlanır?

Tahliye taahhütnamesi ile başlatılan süreç, itiraz olmadığı takdirde yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanabilir. Ancak, kiracının taahhütnamedeki imzaya itiraz etmesi durumunda, imza incelemesi için dosyanın uzman bir kuruma gönderilmesi gerekebilir.

4. Tahliye Taahhütnamesi Var Kiracı Çıkmıyor Ne Yapmalıyım?

Eğer kiracı taahhüt edilen tarihte taşınmamışsa, taahhüt tarihinden itibaren bir ay içinde icra takibine başvurulmalı ya da tahliye davası açılmalıdır. Bu süreçte, tahliye davası için öncelikle arabulucuya başvurmak gerekebilir.

5. Kiracı Tahliye Davasını Kazanırsa Ne Olur?

Tahliye davasını kazanan taraf, genellikle avukatlık ücretini karşı taraftan talep edebilir. Bu, davayı kazanan tarafın lehine bir hukuki sonuçtur ve dava masraflarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

6. Kiracı Tahliye Davası Masraflarını Kim Öder?

Tahliye davası masrafları ve avukatlık ücreti, davanın kazanılması durumunda genellikle kaybeden taraf tarafından ödenir. Avukatlık ücreti, Barolar Birliği tarafından belirlenen tarifeye göre müvekkil tarafından ödenir.

7. Kiracı Tahliye Taahhütnamesindeki İmzaya İtiraz Ederse Ne Olur?

Kiracının taahhütnamedeki imzaya itirazı, takibin durdurulmasına neden olur. İtirazın kaldırılması için, sulh hukuk mahkemesine tahliye davası açılması gerekebilir.

8. Kira Tahliye Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Tahliye davası, kiraya veren tarafından sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Bu mahkemeler, kira ile ilgili çekişmeli davalara bakar ve verilen kararlar, taraflar için bağlayıcıdır.

9. Tahliye Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı için, Tahliye Davası Avukatlık ücreti Sulh Hukuk Mahkemelerinde 10.700 TL olarak belirlenmiştir. Bu, Barolar Birliği tarafından yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır.

10. Tahliye Davası Devam Ederken Kira Ödenir mi?

Tahliye davası sırasında kira ilişkisi devam ettiği için, kiracının kira ödeme yükümlülüğü de sürer. Bu, kiracının dava sonuçlanıncaya kadar kira bedelini ödemeye devam etmesi gerektiği anlamına gelir.

tahliye-davasi-avukati-ankara.jpg

Tahliye taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu’na göre bir tahliye sebebi olabilir ancak belirtilen tarihte kiracının çıkmasını garantilemez.

Dava Yoluyla Tahliye: Tahliye taahhütnamesiyle, kiraya veren, belirtilen tarihte kiracının çıkmasını talep edebilir. Fakat bu durum, kiracının çıkma zorunluluğu anlamına gelmez. Tahliye için dava yoluna gidilmelidir. Dava, tahliye taahhütnamesindeki tarihten itibaren bir ay içinde açılmalıdır.

İcra Yoluyla Tahliye: Alternatif olarak, tahliye taahhütnamesi bir icra sebebi olarak kullanılabilir. Kiraya veren, taahhütnamedeki tarihte kiracının çıkması için icra işlemi başlatabilir.

Tahliye süreci hukuki bilgi ve deneyim gerektirir. Bir avukatın rehberliği, tahliye sürecinin düzgün ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Hukuki danışmanlık, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması aşamasında da önemlidir, zira uygun bir şekilde hazırlanmayan bir tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılabilir ve tahliye sürecini olumsuz etkileyebilir.

Tahliye Taahhütnamesi ve İcra Takibi Sonucu tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye taahhütnamesi üzerinden icra yoluyla tahliye süreci, kiraya verenin hızlı ve etkili bir çözüm yoludur. Bu süreçte, taahhütnameye uygun olarak, kiraya veren taşınmazın boşaltılacağı tarihten itibaren bir ay içinde icra takibini başlatmalıdır.

İcra Süreci: İcra takibi başlatıldığında, ilgili icra dairesi, kiracıya 15 günlük süre tanıyarak taşınmazı boşaltma yönünde bir ihtarname gönderir. Kiracı, ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde bu duruma itiraz hakkına sahiptir. Tahliye süresi bir ayı içinde yapılabilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi ile tahliye davası ne kadar sürer?

İcra takibi başlatıldığında Eğer, kiracı itiraz ederse, kiraya verenin icra mahkemesinde itirazın kaldırılması için dava açması gerekir. Alternatif olarak, genel hukuk mahkemesinde tahliye davası da açabilir.

İtiraz edilmezse veya itiraz kaldırılırsa, icra müdürlüğü zorla tahliye sürecini başlatır ve taşınmazı kiraya verene teslim eder.

Tahliye Taahhütnamesi Tahliye Süreci ve Maliyet:

Bu tahliye süreci yaklaşık Yedi Ay ila Dokuz ay sürebilir. İcra yoluyla tahliye işlemi, zaman ve maliyet açısından genel mahkeme yoluyla yapılan tahliye işlemlerine göre daha avantajlıdır.

Kiraya verenin bu süreçte profesyonel hukuki destek alması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi açısından önemlidir. Bu şekilde, olası aksaklıkların ve gecikmelerin önüne geçilebilir, süreç daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumda Geçerli Olur?

Tahliye taahhütnamesinin hukuki anlamda geçerli olabilmesi için birtakım koşulların karşılanması gerekmektedir:

Tahliye taahhütnamesi yazılı bir belge şeklinde oluşturulmuş ve taraflar tarafından imzalanmış olmalıdır.

Verilme Zamanı: Taahhütnamenin, kira sözleşmesi yapıldıktan sonra ve kira ilişkisi süresince verilmiş olması gerekir.

Uzatma ve Tahliye: Kira sözleşmesinin uzatılması durumunda verilen tahliye taahhütnamesi de geçerlidir.

Tarih Bilgileri: Taahhütnamede tahliye ve tanzim tarihleri açıkça belirtilmelidir. Ancak, tahliye taahhütnamesinin kiracı tarafından kiralanan yerde otururken verildiği anlaşılıyorsa, tanzim tarihinin bulunmaması, taahhütnamenin geçersizliğine yol açmaz.

Vekil Aracılığıyla İmza: Kiracı adına bir vekil tarafından imzalanan tahliye taahhütnamesi, uygun yetkilendirme yapılmışsa geçerli sayılacaktır.

Şartlı Tahliye Taahhütnamesi: Belirli bir şartın gerçekleşmesi halinde geçerli olan tahliye taahhütnamesi, şartın meydana gelmesi halinde yürürlüğe girecektir. Örneğin, belli bir tarihte ana yol yapılacağı durumunda tahliye yapılacağına dair verilen taahhütnameler geçerli kabul edilir.

Bu yukarıda belirtilen koşullar ve kriterler karşılandığında, tahliye taahhütnamesi geçerli sayılacak ve yasal bir dayanak teşkil ederek kiracının tahliyesi sürecinde kullanılabilecektir. Bu süreçte, tarafların hukuki danışmanlık hizmeti alması, sürecin sağlıklı ve hızlı işlemesi açısından faydalıdır.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bu haber toplam 828 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara