Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası ne kadar sürer?
Tahliye taahhütnamesi ile başlatılan tahliye süreci ve sonrasında açılacak olan tahliye davası, sürecin aşamalarına ve karşılaşılan hukuki zorluklara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İcra ve dava yoluyla nasıl tahliye edilir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan yerden çıkma taahhüdüdür ve yalnız başına bir tahliye sebebi sayılmaz. Kiracının tahliye sürecinde yasal yollara müracaat etmesi gerekir. Bu taahhütname Türk Borçlar Kanunu’na göre bir tahliye sebebi olabilir ancak belirtilen tarihte kiracının çıkmasını garantilemez.

Dava Yoluyla Tahliye: Tahliye taahhütnamesiyle, kiraya veren, belirtilen tarihte kiracının çıkmasını talep edebilir. Fakat bu durum, kiracının çıkma zorunluluğu anlamına gelmez. Tahliye için dava yoluna gidilmelidir. Dava, tahliye taahhütnamesindeki tarihten itibaren bir ay içinde açılmalıdır.

İcra Yoluyla Tahliye: Alternatif olarak, tahliye taahhütnamesi bir icra sebebi olarak kullanılabilir. Kiraya veren, taahhütnamedeki tarihte kiracının çıkması için icra işlemi başlatabilir.

Tahliye süreci hukuki bilgi ve deneyim gerektirir. Bir avukatın rehberliği, tahliye sürecinin düzgün ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Hukuki danışmanlık, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması aşamasında da önemlidir, zira uygun bir şekilde hazırlanmayan bir tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılabilir ve tahliye sürecini olumsuz etkileyebilir.

Tahliye Taahhütnamesi ve İcra Takibi Sonucu tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye taahhütnamesi üzerinden icra yoluyla tahliye süreci, kiraya verenin hızlı ve etkili bir çözüm yoludur. Bu süreçte, taahhütnameye uygun olarak, kiraya veren taşınmazın boşaltılacağı tarihten itibaren bir ay içinde icra takibini başlatmalıdır.

İcra Süreci: İcra takibi başlatıldığında, ilgili icra dairesi, kiracıya 15 günlük süre tanıyarak taşınmazı boşaltma yönünde bir ihtarname gönderir. Kiracı, ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde bu duruma itiraz hakkına sahiptir. Tahliye süresi bir ayı içinde yapılabilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi ile tahliye davası ne kadar sürer?

İcra takibi başlatıldığında Eğer, kiracı itiraz ederse, kiraya verenin icra mahkemesinde itirazın kaldırılması için dava açması gerekir. Alternatif olarak, genel hukuk mahkemesinde tahliye davası da açabilir.

İtiraz edilmezse veya itiraz kaldırılırsa, icra müdürlüğü zorla tahliye sürecini başlatır ve taşınmazı kiraya verene teslim eder.

Tahliye Taahhütnamesi Tahliye Süreci ve Maliyet:

Bu tahliye süreci yaklaşık Yedi Ay ila Dokuz ay sürebilir. İcra yoluyla tahliye işlemi, zaman ve maliyet açısından genel mahkeme yoluyla yapılan tahliye işlemlerine göre daha avantajlıdır.

Kiraya verenin bu süreçte profesyonel hukuki destek alması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi açısından önemlidir. Bu şekilde, olası aksaklıkların ve gecikmelerin önüne geçilebilir, süreç daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumda Geçerli Olur?

Tahliye taahhütnamesinin hukuki anlamda geçerli olabilmesi için birtakım koşulların karşılanması gerekmektedir:

Tahliye taahhütnamesi yazılı bir belge şeklinde oluşturulmuş ve taraflar tarafından imzalanmış olmalıdır.

Verilme Zamanı: Taahhütnamenin, kira sözleşmesi yapıldıktan sonra ve kira ilişkisi süresince verilmiş olması gerekir.

Uzatma ve Tahliye: Kira sözleşmesinin uzatılması durumunda verilen tahliye taahhütnamesi de geçerlidir.

Tarih Bilgileri: Taahhütnamede tahliye ve tanzim tarihleri açıkça belirtilmelidir. Ancak, tahliye taahhütnamesinin kiracı tarafından kiralanan yerde otururken verildiği anlaşılıyorsa, tanzim tarihinin bulunmaması, taahhütnamenin geçersizliğine yol açmaz.

Vekil Aracılığıyla İmza: Kiracı adına bir vekil tarafından imzalanan tahliye taahhütnamesi, uygun yetkilendirme yapılmışsa geçerli sayılacaktır.

Şartlı Tahliye Taahhütnamesi: Belirli bir şartın gerçekleşmesi halinde geçerli olan tahliye taahhütnamesi, şartın meydana gelmesi halinde yürürlüğe girecektir. Örneğin, belli bir tarihte ana yol yapılacağı durumunda tahliye yapılacağına dair verilen taahhütnameler geçerli kabul edilir.

Bu yukarıda belirtilen koşullar ve kriterler karşılandığında, tahliye taahhütnamesi geçerli sayılacak ve yasal bir dayanak teşkil ederek kiracının tahliyesi sürecinde kullanılabilecektir. Bu süreçte, tarafların hukuki danışmanlık hizmeti alması, sürecin sağlıklı ve hızlı işlemesi açısından faydalıdır.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara