Yargıtay'ın Kira Alacak Davası ve Anahtar Teslimi Kararı!

Yargıtay'ın Kira Alacak Davası ve Anahtar Teslimi Kararı!

Yargıtay'ın Kira Alacak Davası ve Anahtar Teslimi Kararı! Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından görülen bir davada; kira sözleşmemesinin feshi ve anahtar tesliminin davalılara usulüne uygun yapılmadığına ilişkin verilen yerel mahkemenin kararı incelenmiştir.

https://www.youtube.com/watch?v=vYOKa43MB9Y
Yargıtay'ın Kira Alacak Davası ve Anahtar Teslimi Kararı!

Davaya konu olan somut olayda, mahkemece davacı haklı bulunmuş ancak, davacının haklı sebeplere dayanarak kira sözleşmesini feshetmesine rağmen davacının söz konusu daireye ait anahtarı usulüne uygun biçimde devretmemesi ve davalıların 8. İcra Müdürlüğünden davacı hakkında takip başlatmışlardır.

Bu kapsam doğrultusunda; davalıların 3 aylık kira bedeli miktarında ve davacıya ödemeleri gereken diğer oranlar düşülmüş ve talepten fazlasına hükmedilmesi, kararın bozulmasına neden olmuştur.

Yargıtay'ın Kira Alacak Davası ve Anahtar Teslimi Kararı!

Menfi tespit ve alacak davasının mahkemece yapılan inceleme sonucunda, kısmen kabule ilişkin karar verilmiş ve yerel mahkemece verilen hükmün kanuni süreler içinde temyiz edilmesi üzerine; tarafların temyiz talepleri kabul edilmiş ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından, yerel mahkemenin vermiş olduğu karar temyiz edilmiştir.

Kiracı tarafından açılan davada; taşınmazı depo ve büro olarak kullanmak üzere kiraladığını ancak kısa zaman içinde söz konusu taşınmazın; yağmur, nem ve rutubete maruz kalmasından sonra davacı, sözleşme gereği ayıbın örtülmesi ve ev sahipleriyle anlaşarak, taşınmazdan çıkmak istemiştir. Depozito talebinde bulunan kiracı, davalılardan yanıt alamayınca icra takibi başlatmıştır. Kira alacağının tahsili için davacı aleyhinde İcra Müdürlüğünde başlatılan takip işlemleri ve itiraz sonucunda, davacı mahkeme yolunu tercih etmiştir.

Yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ve davacının borçlu bulunmadığına karar verilmiştir. İcra takibinin fazlaya ilişkin talebinin reddi kararının verilmesi üzerine, davacı bu kararın bozulması için temyize gitmiş ve Yargıtay bu talebini, davacının sair temyiz itirazlarının reddine karar vermiştir.

Yargıtay’dan Anahtar Teslimine İlişkim karar!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne yapılan temyiz talebi, yerel mahkemece görülen davanın kararında herhangi bir isabetsizlik görülmemiş ve davacının sair temyiz itirazı reddedilmiştir. Bunun yanı sıra görülen davada; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 428. Maddesi kapsamında, yerel mahkemece alınan ve dava gerekçesinin ikinci bendinde yazılı sebeplere dayanarak kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Davaya konu olan olayda; davacının haklı sebeple kira sözleşmesini fes ettiği fakat anahtar teslimini usule uygun teslim etmediği için davalıların başlattığı icra takiplerinde; 3 aylık kira bedeli tutarı, depozito bedeli ve işlenmiş faiz tutarı düşülmüş ve yeni borç belirlenerek davalıların ödeme yapması gerektiğine hükmedilmiştir.

Yargıtay’ın bozuğu karar ise davalıların başlatmış olduğu icra takibinin 10.041.56 TL üzerinden devamına verilen karardır.

Bu haber toplam 362 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara