İşe İade Davası Sonuçları | Ankara Avukat

Konu: İşe İade Davası Sonuçları

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir? İş Kanunu gereğince işçiye sağlanan iş güvencesi kesin ve sınırsız değildir. İş Hukuku’nca hangi şartlar altında olursa olsun işveren, birlikte çalışmak istemediği işçi ile çalışması yönünde zorunlu olmadığı gibi mecbur da bırakamaz. Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir? Böyle bir durumda işveren bir işçi ile çalışmak istemiyorsa, gerekli şartlar yerine getirilerek haklı fesih hakkı varsa işçinin iş akdine son verebilir. Bunun dışında İşveren tüm tazminat haklarını ödeyerek ve ikale sözleşmesi ile sonlandırabilir. Bunların dışında işçi, haksız olarak hizmet akdine son verilmesi durumunda arabuluculuk başvuru yapar, anlaşma olmaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesine işe…

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır konusuna giriş yaparken işe iadenin amacı İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi, yapılan iş akdinin içeriğini ve işçi ile işveren arasındaki çıkan uyuşmazlıkları, sorunları adaletli bir şekilde çözmeye çalışan kanun koyucu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında birden fazla kanun…

İşe İade Davaları

İşe İade Davaları

İşe İade Davaları İşe iade davası açabilmek için işçilerin 30 işçiden daha fazla işçi çalıştıran bir iş yerinde çalışması ve işçinin altı aylık kıdeminin bulunmasının dışında aynı zamanda belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, dava öncesi arabulucuya bir ay içinde başvurup, uzlaşma olmamış ise işe iade davasının açılması için yeterli…

İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler

İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler

İşe İade Davası Kazanan İşçinin Yapması Gerekenler İşe İade davaları yapısı ve niteliği itibari ile her işçinin açabileceği dava türü değildir. Bu davanın açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İş Kanunda bu konu ile ilgili maddeler bulunmakta ve bu maddelerde durum net olarak…

Piyasanın ve Şirketin Mali Verilerinin Bozulması Tek Başına İşten Çıkarma Sebebi Değildir

Piyasanın ve Şirketin Mali Verilerinin Bozulması Tek Başına İşten Çıkarma Sebebi Değildir İşçinin Dava Açma Sebebi Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin davalı iş yerinde çalışmakta iken, son aylarda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Arap ülkelerinde yaşanan gelişmeler neticesi petrol fiyatlarının düşmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle, maliyetlerin azaltılması için personel çıkartılması son çare olarak düşünülmesi ve bir kısım personelin iş sözleşmelerinin feshinin gerektiği gerekçe gösterilerek müvekkilinin iş sözleşmesinin 31/01/2015 tarihi itibariyle feshedildiğini, feshin haksız olduğunu iddia ederek işe iadesine ve 4 aya kadar ücretinin davalı işverenden tahsiline, işe iade kararma uyulmaması halinde 4 ile 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hükmedilmesine…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri