Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı

Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı

Kooperatif Davalarında Kooperatif Aidatlarının Ödenmemesi

Kooperatif aidatları konusunda ortakların yüklendikleri paylar için ödeyebilecekleri para tutarı yapılan ana sözleşmede belirtilmiştir. Aidat konusunda Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemeler ile yükümlü olan ortaklardan el veya yazılı ya da taahhütlü mektuplar ile veya bunlar mümkün değilse ilan ile münasip bir süre belirterek yükümlülüklerini yerine getirmesini istemektedir. | Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı

İlk yapılan isteğe uymayanlar ikinci yapılan istekten sonra bir ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu durumda yükümlülük yerine getirilmez ise ortaklık kendiliğinden düşecektir. Ortaklığın düşmüş olması ise sözleşme veya diğer suretler ile doğmuş olan borçların yok olmasını gerektirmemektedir. | Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptal Davaları | Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı

Konu hakkında yetkili olan mahkeme kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi olmaktadır. Bahsi geçen çevrede bir Ticaret Mahkemesinin bulunmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesi Ticaret Mahkemesi sıfatı ile bu davaya bakabilmektedir. Yapılan genel kurul toplantılarında pay sahipleri toplantıda hazır bulunup kararlara aykırı kalarak tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız bir şekilde izin verilmeyen. Toplantıya yapılan çağrının usulüne uygun yapılmaması, gündemin gerektiği gibi ilan edilmemesi, genel kurul toplantısına katılma yetkisi bulunmayan kişilerin karara katılmış gibi iddialar için bunların ana sözleşme hükümlerine, kanuna ve iyi niyet esaslarına uygun olmadığı iddiası ile genel kurul kararlarını dava edebilmektedir.

Bu konuda davanın açılma süresi toplantıyı takip eden günden başlayarak bir ay olmaktadır. Ortaklık sıfatı, ortağın açacağı kararın iptali davasının dinlenebilmesi konusunda koşul olmaktadır. Davacı davayı açmak için ihtiyaç duyduğu bu sıfatını davanın kesin hüküm ve sonuçlanmasına kadar korumakta zorundadır. Ortaklık hak ve sıfatına bağlı olarak dava açan bir kişinin yargılanması sırasında bu sıfatını kaybetmesi durumunda davanın takip edilmesi ve sonuçlandırılması konusunda hukuki bir yararı kalmamaktadır. Alınan genel kurul kararının iptalinin istenmesi için toplantıya katılan üyelerin kararına muhalif kalarak keyfiyeti tutanaklara geçirmesi gerekmektedir.

Yapılan oylama öncesi konuşma sırasında alınacak olan karara karşı olduğunun belirtilmesi ve alınan karara muhalif olduğunun anlamını taşımamaktadır. Kararın bozulması davasının açılması ve durulmanın yapılacağı gün yönetim kurulu tarafından usul olarak ilan olunmaktadır. İtiraz konusunda bir aylık hak düşürücü sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanması mümkün değildir. Birden fazla kararın bozulması davasının açılması durumunda davalar birleştirilerek görülmektedir. Mahkeme kooperatifin isteği üzerinde oluşacak muhtemel zararlara karşı davacı teminat göstermesini karar verebilmektedir. Bu teminatın mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye ait olmaktadır. | Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı

Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

1.037 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp