Nafaka Davası Hakkında Bilgi

Nafaka Davası Hakkında Bilgi
Nafaka Davası Hakkında Bilgi Nafaka Türleri Nelerdir? Tedbir Nafakası İştirak Nafakası Yoksulluk Nafakası Yoksulluk Nafakası Nedir Boşanma neticesinde eşin yoksulluğa itecek nedenin olmasından dolayı, boşanmaya neden olunan olaylarda kusuru az olmak şartıyla, yoksulluğunu hafifletecek miktarda karşı tarafın ekonomik durumu nisbetinde süresiz nafaka isteyebilir. Nafaka...
Nafaka Davası Hakkında Bilgi Soru Ve Cevaplar Neledir? Nafaka davasının açılması çeşitli durumlarda karşılaşılan dava türlerindendir. Nafaka davası boşanma davası açılmadan ileri sürülebileceği gibi boşanma davası devam ederken ve boşanma davasından sonra da nafaka talep edilmesi mümkündür. Nafaka davası hakkında bilgi sahibi olunması için öncelikle nafaka davasının çeşitlerine bakmak gerekir. Daha sonra nafaka davasının nasıl açılacağı hakkında farklı yorumlarda bulunabilmek mümkün olacaktır.

Nafaka Davası Çeşitleri Nelerdir?

En basit anlatımla nafaka geçinmek için eşe ya da çocuklara mahkeme kararıyla ödenmesi zorunlu olan ücret olarak tanımlanmaktadır. Nafaka çeşitleri şunlardır:
  • Tedbir nafakası; boşanma davası açılmadan haklı bir sebebe dayanarak evlilik birlikteliği sağlanan evin terkedilmesi ya da nafaka istenen eşin evi terk etmesi halinde eşin ve çocukların geçimi için hükmedilen nafaka çeşididir.
  • İştirak nafakası; boşanma davası sonucunda velayeti elinde bulundurmayan eşin çocuklarının eğitim ve bakım gibi masraflarını karşılamak üzere çocuklar 18 yaşına gelinceye kadar ödediği nafakadır. Çocuğun 18 yaşından sonra eğitimi devam etmesi halinde iştirak nafakası da devam etmektedir.
  • Yoksulluk nafakası; evlilik birlikteliğinin sona ermesi sebebiyle geçimini sağlayamayacak kadar zor duruma düşen eş için boşanılan eşin ödediği nafaka türüdür. Bu davanın açılabilmesi için nafaka talebinde bulunacak kişinin evlilik birlikteliğinin sona ermesinde kusurunun bulunması gerekmektedir.

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafaka davası, nafaka türüne göre gerekli sebeplerin dava dilekçesinde diğer eş aleyhine ileri sürülmesi sonucunda açılmaktadır. Nafaka davası dilekçe örneği davalı, davacı kimlik bilgileri, adres bilgileri, varsa avukata ait bilgiler, dava konusu, dava açılacak mahkeme, hukuki dayanaklar ve netice-i talep bölümlerinden oluşmaktadır. Nafaka davası türüne göre davaya konu olan velayet sahibi çocukların bakım ve eğitimi için gerekli olan ücretler ya da boşanma sebebiyle yoksulluğa düşülmesi gibi durumlar davacının ispatında olan yükümlülüklerdir. Nafaka davası sonucunda davalının maddi durumu, mal varlığı ve sosyal konumu hakim tarafından dikkate alınarak incelenmekte ve hakkaniyet ölçüsünde nafakaya hükmolunmaktadır. Eşin nafaka davasını açması için boşanmada kusurunun diğer eşe göre daha az bulunması gerekmektedir. Örneğin, aldatan eş boşanma sonucunda yoksulluğa düşse bile evliliğin sonlanmasında kusuru bulunduğundan nafakayı hak edememektedir.

Nafaka Davasında Zamanaşımı ve Yetkili Mahkeme

Nafaka davası evlilik birlikteliği içinde gerekli nedenlerin oluşması halinde boşanma davası açılmadan da her zaman açılabileceği gibi boşanma davası sonrasında da iştirak ve yoksulluk nafakası talebiyle açılabilmektedir. Boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde dava açılmaması halinde nafaka talebi zamanaşımına uğramaktadır. Nafaka davasında genel görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi nafaka davalarında görevlidir. Nafaka davasında yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki aile mahkemeleridir. Çocuğa ödenen nafaka ne zaman sona erer konusu da zamanaşımı süresi kadar önemli bir konudur. Çocuğa iştirak nafakasının bağlanması halinde çocuğun eğitim masrafları, bakım masrafları velayeti elinde bulundurmayan anne ya da baba tarafından 18 yaşına kadar ödenmektedir. 18 yaşından sonra çocuğun eğitiminin devamı halinde eğitim süresi boyunca nafaka ödenmesi zorunludur.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka Davası Hakkında Bilgi,
  • Tedbir Nafakası
  • İştirak Nafakası
  • Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Boşanma neticesinde  eşin yoksulluğa itecek nedenin olmasından dolayı, boşanmaya neden olunan olaylarda kusuru az olmak şartıyla, yoksulluğunu hafifletecek miktarda karşı tarafın ekonomik durumu nisbetinde süresiz nafaka isteyebilir. Nafaka sorumlusunun kusur durumuna önemli değildir. Kanun koyucunun kabul ettiği bu yoksulluk nafakası sosyal ve ahlaki ilkelere dayanılarak kararlaştırılmış bir hükümdür. Bu hüküm ile evlilik birliği içerisinde olan eşlerin boşanma sonrasında da mali durumu olmayan tarafın zorluk çekmemesi amacı ile kısmi olarak dayanışma ve birliğini devam ettirmesi amaçlanmıştır. Bu hüküm ile maddi durumu iyi olmayan taraf koruma altına alınarak zora düşmesi engellenmiştir. Bu nedenle ağır kusuru olmayan ama kusurlu tarafa da nafaka ödenmesini uygun görmüştür.

Yoksulluk Nafakasının Şartları

Kanun hükmünü dikkate alarak yoksulluk nafakasının şartlarını yazarsak:
  • Nafaka yükümlüsünün kusursuz olması şart olarak aranmasa da ağır bir kusuru olmaması gerekir.
  • Yoksulluk nafakası isteminde bulunan tarafın boşanmadan dolayı yoksulluğa düşme tehlikesi ile karşılaşmış olması gerekmektedir.
  • Yoksulluk nafakası diğer tarafın mali gücü ile orantılı olmalıdır. Yoksa diğer tarafı bu sefer yoksulluğa düşme tehlikesi ile karşılaşır ki bu da kanun hükmüne ters bir vaziyet olur.

Yoksulluk Nafakası Kadından İstenir Mi?

Önceki Medeni Kanunumuzu incelediğimizde görürüz ki eski kanunumuz kadını korumuş olmakla beraber kadın erkek eşitliğine aykırı davranmıştır. Yani eski kanunumuza göre kadınlar yoksulluk nafakası isteminde eski eşlerinden bulunabilirken erkekler yoksulluk nafakası isteminde bulunamamaktaydılar. Yeni kanunumuz ise eski kanunun kadın erkek eşitliğine cevaz verdiğini ifade ederek kanunun o hükmünde değişikliğe gitmiş ve erkeğinde gerektiğinde kadından nafaka isteminde bulunabileceğini ifade etmiştir.

İştirak Nafakası Nedir? | Nafaka Davası Hakkında Bilgi

Boşanma sonucu çocuklar üzerindeki anne babanın ortak velayeti kalkıp sadece bir tarafın üzerine geçmiş olsa da ana babanın çocuklara bakım ve onları koruma zorunluluğu devam etmektedir. Yani boşanan ana ve baba ortak olarak hala çocuklara bakma yükümlülüğü ile hareket etmeleri gerekmektedir. Kanun koyucu bu yükümlülüğe istinaden iştirak nafakasını hükme bağlamıştır. İştirak nafakası çocukların bakımına katkıda bulunulması istenen taraftan eski eşine ödeyeceği miktara denilmektedir. Bu miktarı kanun koyucu bazı kıstasları göze alarak takdir yetkisi altında kendi belirlemektedir. İştirak nafakası ile velayeti alan tarafın tek başına çocukların sorumluluğunu yüklenmesine engel olunarak hayatı kolaylaştırmak amaçlanmıştır. (Nafaka Davası Hakkında Bilgi)

İştirak Nafakası Ne Zamana Kadar Ödenir?

Ana ve babanın çocuğa bakma yükümlülüğü çocuğun 18 yaşını doldurması ile sona ermektedir. Fakat çocuğun eğitim ve öğretim hayatı devam ediyorsa eğitim öğretim hayatı bitene kadar ana baba çocuğa bakmakla yükümlüdür. Bu bilgi doğrultusunda iştirak nafakasının ödeneceği süreye cevap verirsek, iştirak nafakasını diğer eski eşe ödeyen ebeveyn çocuğu 18 yaşını doldurana kadar öder fakat çocuk 18 yaşını doldurmakla beraber eğitim öğretim hayatına devam ediyorsa eğitim öğretim hayatı bitene kadar nafaka sorumluluğu devam eder.

Tedbir Nafakası Nedir?

Medeni Kanuna göre hakim eşlerin barınmasını, geçimlerini sağlamak için birtakım önlemler almakla yükümlüdür. Tedbir nafakasına aile mahkemesince karar verilmesi halinde, boşanma davasının açıldığı aydan,  boşanma kararının sonuçlandığı güne kadar devam eden maddi imkanları kısıtlı olan eşin geçimini ve bakımını sağlaması için diğer eşten alınan nafakaya tedbir nafakası denir. Hakimin tedbir nafakasına başvurabilmesi i.in tarafın kusursuz olması aranmaz. Bu eş kusurlu olsa bile hakim yine de nafakaya hükmetmek zorundadır çünkü kanun koyucu ona bu yükümlülüğü yüklemiş ve onu sorumluluk altına almıştır. (Nafaka Davası Hakkında Bilgi) Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara