İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? İsim değiştirme davası için ne yapmalı, haklı sebepler nelerdir?

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? İsim değiştirme davası için ne yapmalı, haklı sebepler nelerdir?
İsim değiştirme süreci, mahkeme kararıyla ve yalnızca haklı sebeplere dayanarak gerçekleşir. Dava, nüfus müdürlüğüne karşı açılır, haklı sebepler kanıtlanmalıdır. İsim değişikliği kararı nüfus siciline işlenir, masraflar yaklaşık 2.500-3.000 TL.

İsim değiştirme süreci, Türk hukukunda bireylerin adlarını haklı sebeplere dayanarak değiştirebilmeleri için sağlanan yasal bir haktır. Bu süreç, Medeni Kanunun 27. maddesi temelinde düzenlenmiş olup, belirli prosedürleri ve adımları içerir. İşte bu süreçle ilgili detaylar:

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Bireyler, adlarını, yalnızca haklı sebeplere dayanarak ve bir hâkimin onayı ile değiştirebilirler. Haklı sebepler; adın gülünç, çirkin veya telaffuzunun güç olması gibi durumlar olabilir. Bu süreçte, ad değişikliği nüfus siciline kaydedilir ve ilan edilir, ancak kişinin hukuki durumunu değiştirmez.

İsim Değişikliği Davası Nasıl Görülür?

Adın değiştirilmesi talebi, yalnızca bu değişikliği yapmak isteyen kişi tarafından yapılabilir. Davalı taraf ise genellikle nüfus müdürlüğüdür. Mahkemeler, bu tür davaları görürken, davacının adını değiştirme talebine neden olan haklı sebepleri dikkate alır ve hukuka uygun bir karar verir.

İsim Değişikliği Davası‘nda Adını Haklı Nedenlere Dayanarak Değiştirmek İsteyen Kişi Bu Haklı Nedenleri İspat Etmek Zorundadır

Davacı, adını değiştirmek için haklı sebeplerini mahkemeye kanıtlamakla yükümlüdür. Bu, tanık beyanları, sosyal medya hesapları veya diğer kanıtlar aracılığıyla yapılabilir. Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirerek karar verir.

İsim Değiştirme Kararı Sonrası Ne Olur?

Adın değiştirilmesine karar verilmesi durumunda, bu karar ulusal ve yerel gazetelerde ilan edilir. Bu ilan, kararın üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesini sağlar. Ayrıca, ad değişikliğinden zarar görenler, kararın kaldırılması için dava açma hakkına sahiptir.

İsim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ad değişikliği davaları, şahısların yerleşim yeri adresinin bulunduğu asliye hukuk mahkemesinde açılır. Nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru, davada hazır bulunur ve dava, bu şartlar altında karara bağlanır.

İsim Değiştirme Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Her isim değişikliği davası, kişinin özel koşullarına ve nedenlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle, dilekçe, her davaya özel olarak dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Masraf Gider?

Dava açılış harçları ve gider avansı, her yıl Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenir. Güncel bir hesaplama içerisinde, bu masrafların toplamı yaklaşık olarak 2.500 TL ile 3.000 TL arasında değişmektedir.

Bu bilgiler, bireylerin adlarını değiştirmek için izlemeleri gereken yasal süreci ve bu sürecin nasıl işlediğine dair kapsamlı bir rehber sunar. Ad değişikliği, yasal bir hak olup, belirli prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Avukat desteği alınması önemlidir.

İsim Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde isim değiştirme işlemi vatandaşlara sunulmuş olan bir modern hukuk hakkıdır. İsim değiştirme işlemi kişiler açısından kesinlikle isim değiştirme davası açılarak gerçekleştirilebilmektedir. Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimliklerinde yer alacak ismin sadece yasal şekilde değişimi gerçekleştirilebilmektedir.

İsim değişikliği hedefi ile dava açma konusunda herhangi bir yasal engeli bulunmayan tüm vatandaşlar tarafından isim değişikliği davası açma hakkı Türk Medeni Kanunu kapsamında verilmiş olsa da isim değişimi gerçekleştirilebilmesi için kişinin haklı bir sebebe bağlı olması gerekliliği bulunuyor. Bu noktada isim değişikliği dava açması konusunda yasal engel teşkil edecek hallere.

Örnek olarak 18 yaşından küçük olmasından dolayı dava açma yetkisinin bulunmaması verilebilmektedir. İsim değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusunu araştırmakta olan ancak 18 yaşını doldurmamış olmasından dolayı yasal olarak reşit durumda bulunmayan kişilerin isim değiştirme davası açma işlemleri yasal velayet sahipleri tarafından onlar adına açılabilmektedir.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

Günümüzde özellikle isim değiştirme davası kapsamında mahkeme hakimi inisiyatifi oluşturulması yönünden isim değiştirme avukatı desteğinin alınması büyük bir önem taşıyor.

İsim değiştirme davası kapsamında avukat tutma zorunluluğu yasal bulunmuyor olsa da isim değiştirme avukatının, müvekkilinin en hızlı şekilde isim değiştirme talebini yerine getirebilmesi konusunda profesyonel seviyede hukuki bir destek sağlamakta olması dolayısı ile önerilmektedir.

İsim değiştirme davası kapsamında isim değiştirme konusunda avukat danışma ve hukuki desteği alınması faydalı olacaktır. Bu tarz davalar 3 ile 7 ay gibi süreler içerisinde dava sürecini neticelendirme durum söz konusu olabilmektedir. İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Yargıtay Kararı - İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İSİM VE SOY İSİM TASHİHİ DAVASI - ÇİFTE VATANDAŞLIĞI BULUNAN DAVACI. NÜFUS KAYDINDAKİ SOYADININ YABANCI IRK VE MİLLET İSİMLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİNE YASAL OLANAK BULUNUP BULUNMADIĞI. DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava; isim ve soy isim tashihi istemine ilişkindir. 2525 Sayılı Soyadı Yasası'nda yabancı ırk ve millet isimlerinin soyadı olarak kullanılamayacağı. belirtildikten sonra bu kanuna göre çıkartılmış bulunan 2891 Sayılı Soyadı Nizamnamesinin ilgili maddesinde de , yine aynı Nizamnamede hükümlerine yer verilmiş olup,

Davacının almak istediği soyadının anılan Yasa ve Tüzüğün sözü edilen hükümlerine aykırı olduğu gözetilmeden, olan soyadının olarak değiştirilmesine karar verilmiş bulunması doğru görülmemiştir. Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. Makale de İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır konusuna bilgi amaçlı yer verilmiştir. Diğer makale olan yaş küçültme ile ilgili makaleyi okuyabilirsiniz.

Bu haber toplam 245 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara