Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?
Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır? | Yaş düzeltme davalarında kişiler yaşlarını hem büyütme hem de küçültme talebiyle davaların açılmasını isteyebilirler. Her iki talepte de kişilerin gerçekleştirmesi gereken adımlar benzer nitelikler taşımaktadır. Bu sebeple her iki hal için de yaş düzeltme davası ortak ad kullanılmaktadır. Bu durumda Yaş Düzeltme Davası...
Yaş düzeltme davalarında kişiler yaşlarını hem büyütme hem de küçültme talebiyle davaların açılmasını isteyebilirler. Her iki talepte de kişilerin gerçekleştirmesi gereken adımlar benzer nitelikler taşımaktadır. Bu sebeple her iki hal için de yaş düzeltme davası ortak ad kullanılmaktadır.Bu durumda Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır sorusu ise cevap aranan sorular arasındadır. Pek çok kişinin nüfus müdürlüğüne kayıt edilmesi işlemleri sırasında yaşının gerçekte olduğunda daha küçük. Ya da daha büyük kaydedilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumun kendi başına çok büyük bir sorun gibi gözükmese de eğitim hayatı, askerlik, evlilik gibi dönemlere gelindiğinde. Kişileri yaşları çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bununla birlikte devlet memuru olmak isteyen kişilerin de yaş kısıtlamasından dolayı bazı engellemelere uğraması söz konusu olabiliyor. | Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Yaş Düzeltme Davalarının Açılma Sebepleri

Yaş düzeltme davalarında her bir kişinin davayı açma sebebi farklıdır. Farklı sebeplere dayanmasından dolayı davanın açılma sebebi için tek bir sebep ortaya koymak mümkün değildir. Ancak yine de uygulamada bu davaların açılmasına sebep olarak gösterilen en önemli haller askere gitmenin geciktirilmesi talepleri, memur olmak. Erken emeklilik istemi, evlenme tarihini daha erkene çekebilmek gibi sebepler olabilmektedir. Bu gerekçelere sahip olan bir kişi sadece bu haliyle dava açamamaktadır. Bunlarla birlikte kişinin mutlaka gerçek yaşının nüfusa kaydedilmemiş olması da gerekmektedir. Kimler Yaş Düzeltme Davalarını Açabilir? Nüfus kütüğünde kaydı bulunan herkes yaş düzeltme davalarını kendi başına açabilmektedir. Henüz reşit olmamış çocuklar ya da vasisi bulunan kişiler için bu davaların açılması çocukların velileri ya da vasiler tarafından yapılmaktadır. Fakat cezai bir işlem yapılmak üzere bir suçlunun yaşının büyütülmesi ya da küçültülmesi söz konusu olursa dava başvurularının mahkemeler tarafından yapılması gerekmektedir. Yaş Düzeltme Davalarında Zamanaşımı Süresi Pek çok dava türünde olmasına rağmen yaş düzeltme davalarında kişilerin bağlı kalacağı bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Kanunlarda da bununla ilgili olarak bir düzenleme yapılmadığı için kişiler istedikleri her zaman davalarını açabilmektedirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bir kez yaş düzeltme davasının açılmasının ardından. Kişinin gerçek yaşının hukuki olarak kesin bir şekilde tespit edilmesinden dolayı ikinci kez davanın açılmasının mümkün olmamasıdır. | Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Yaş Düzeltme Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Yaş düzeltme davasını açacak olan kişiler davacı kişinin ikametgahı ile birlikte nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki. Asliye hukuk mahkemesine başvurarak davalarını açabilirler. Yaş düzeltme davalarının yetkili ve görevli mahkemesi bu mahkemelerdir. Yaş Düzeltme Davalarında Davacıda Aranan Şartlar Mahkeme tarafından yaş değişikliği talebinin olumlu bir karşılık bulabilmesi için mutlaka mahkeme tarafından dikkate alınan şartların kişi tarafından sağlanmış olması gerekmektedir. Bunlar kişinin hastanede ya da bir doğum evinde doğmamış olması ile başlar. Çünkü bu şart kişinin doğumunun tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin bilinmediğini de ortaya koymaktadır. Bir diğer şart ise kişinin dış görünüş itibarıyla itirazda bulunulan yaştan farklı bir yaşta olduğunun tespit edilmesidir. Ek olarak kişinin itirazda bulunan yaşta bir kardeşinin bulunmamasına da dikkat edilerek itirazların olumlu cevaplar alması mümkün olabiliyor. Hastanede ya da doğum evinde gerçekleşen doğumların ardından mutlaka kayıt tutulduğu için bu resmi evraklara itiraz getirmek. Yaş düzeltme davalarının kapsamının dışında kalan bir konudur. Yani buradan hareketle hastanede ya da doğum evinde dünyaya gelmiş olan bir kişinin kayıtları kesinlik kazandığı için. Herhangi bir itirazla yaş düzeltme davasının açılmasını talep etmek mümkün değildir. Dış görünüşle ilgili olarak yaş değiştirmek isteyen kişinin gerçek yaşının görüntüsünde olması gerekmektedir. Bir iki yaşlık farklarda çok fazla önemli olmayan bu durum daha çok kardeşin kimliğini kullanan kişilerin arasındaki beş ile altı yaşa kadar varan farklarda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Mahkeme gerçek yaşı gösterecek bir görünüşe karar vermemesi halinde doğrudan davacının talebini reddedecektir. Mahkemenin gerçek yaş olduğu iddia edilen yaşta bir kardeş bulunup bulunmamasına dikkat etmesi de iki kişinin doğumunun aynı anda gerçekleşmeyeceğinden hareket edilerek belirlenmiştir. Bununla birlikte genetik ve biyolojik açıdan kişilerin ne zaman doğabileceğine ve ikiz doğumu olup olmadığına dair bilgiler kemik radyolojisi gibi raporlardan elde edilen verilerden hareketle düzenlenmektedir. | Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Yaş Düzeltme Davalarının Süreci | Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Kişinin başvurusunun ardından mahkemenin ilk yaptığı işlem kişinin nüfus müdürlüğünden kaydının alınması olmaktadır. Burada mahkeme tarafından ikiz kardeşin bulunup bulunmadığı öğrenilmekte ve anne, baba ile kardeşlerin yaşları açık bir şekilde ortaya konarak iddia edilen gerçek yaşın mantıksal olarak mümkün olup olmayacağı üzerinde durulur. Davacının elinde doğum belgeleri bulunuyorsa bununla ilgili kayıtlar kişilerden istenmektedir. Hastanede ya da doğum evinde oluşturulmuş bir belge varsa bu belgeler resmi evrak sayıldığı için mahkeme doğrudan bu belge üzerindeki tarihi doğum tarihi olarak kabul etmektedir. Buna ek olarak kişinin okul kayıtları eğer erkekse ve askerliğe gitmişse askerlik kayıtları da bu aşamada talep edilmektedir. Raporlarla kişinin gerçek yaşının tespit edilmesi aşamasında Adli Tıp ve Sağlık Kurulu tarafından verilen film ve grafiklere dayanarak bir karar verilmesi amaçlanır. Burada kişinin kemik yaşı hesaplanarak gerçek yaşı ile arasındaki bağlantı kurulabilmektedir. Ancak bu testin yapılması 25 yaşına kadar olan kişiler için geçerli olduğu için yaş düzeltme itirazında bulunan belirli kişiler için sınırlı kalmaktadır. Tanık bulunuyorsa tanık da dinlenerek mahkeme tarafından karar aşamasına geçilir. Yaş Düzeltme Davaları Ne Kadar Sürer? Yaş düzeltme davaları 2 ile 6 ay arasında sürmektedir. Bu sürenin farklılaşması mahkemenin iş yoğunluğuna ve gerçek yaşın tespit edilmesi için gereken. Adli Tıp ve Sağlık Kurulu raporlarının işleme sokulmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Mahkeme tarafından kesin kararın verilmesinin ardından kişiler nüfus kütüklerine de gerçek yaşlarıyla kaydedile bilirler. Makalede Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. | Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara