Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır? Yaş düzeltme davasını kimler açabilir?

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır? Yaş düzeltme davasını kimler açabilir?
Yaş düzeltme davasını açacak olan kişiler davacı kişinin ikametgahı ile birlikte nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki. Asliye hukuk mahkemesine başvurarak davalarını açabilirler.

Yaş düzeltme davalarında kişiler yaşlarını hem büyütme hem de küçültme talebiyle davaların açılmasını isteyebilirler. Her iki talepte de kişilerin gerçekleştirmesi gereken adımlar benzer nitelikler taşımaktadır. Bu sebeple her iki hal için de yaş düzeltme davası ortak ad kullanılmaktadır.

Bu durumda Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır sorusu ise cevap aranan sorular arasındadır. Pek çok kişinin nüfus müdürlüğüne kayıt edilmesi işlemleri sırasında yaşının gerçekte olduğunda daha küçük. Ya da daha büyük kaydedilmesi söz konusu olabilmektedir.

Bu durumun kendi başına çok büyük bir sorun gibi gözükmese de eğitim hayatı, askerlik, evlilik gibi dönemlere gelindiğinde. Kişileri yaşları çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bununla birlikte devlet memuru olmak isteyen kişilerin de yaş kısıtlamasından dolayı bazı engellemelere uğraması söz konusu olabiliyor.

Yaş düzeltme ve doğum tarihi değişikliği, kişisel bilgilerin resmi kayıtlarda doğru şekilde yer alması için önemli adımlardır. Bu süreçler, belirli yasal prosedürler ve mahkeme kararlarıyla gerçekleştirilir. İşte bu konularla ilgili detaylı bilgiler:

1. Yaş En Fazla Ne Kadar Küçültülür?

Yaş küçültme işlemi, kişinin iddia ettiği doğum tarihi ile nüfusa kayıt tarihi arasında bir zaman farkı varsa mümkündür. Zaman farkı kadar yaş küçültülebilir; örneğin, doğum tarihi 01.01.1985 ve tescil tarihi 15.02.1988 ise, yaş, bu tescil tarihine kadar küçültülebilir.

2. Yaşım Yanlış Yazılmış Ne Yapabilirim?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre, doğum tarihi maddi hata nedeniyle yanlış işlenmişse, kaydın nüfus müdürlüğü tarafından düzeltilmesi mümkündür. Maddi hatanın kaynağı ve doğru doğum tarihini gösteren dayanak belge önemlidir.

3. Kemik Yaşı Testi Kaç Günde Çıkar?

Yaş düzeltme davalarının süresi, mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir ve 3 ila 9 ay arasında sonuçlanabilir. Davacının kemik yaşı testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi gerekirse, süreç daha da uzayabilir.

4. Yanlış Olan Doğum Tarihi Nasıl Düzeltilir?

Yanlış olan doğum tarihinin düzeltilmesi için dava açılması gereklidir. Bu davalarda, davalı olarak nüfus müdürlüğü gösterilir. Nüfus Müdürlüğü'ne yapılan başvurular, dava açılmaksızın doğum tarihi değişikliğine yol açmaz.

5. Doğum Tarihi Düzeltme Davası Ne Kadar Sürer?

Yaş düzeltme davası, basit yargılama usulüne tabi olup genellikle 1 ila 4 ay arasında sonuçlanır. Mahkemenin iş yükü ve delil toplama durumuna göre süre değişiklik gösterebilir.

6. Kimlikteki Doğum Tarihi Nasıl Değiştirilir?

Doğum tarihi değişikliği için esas olan dava yoludur. Yazım hatası gibi ufak maddi hatalar nüfus müdürlüğü tarafından düzeltilebilirken, yer ve tarih gibi önemli hatalar için dava açılması gerekir.

7. Yaş Düzeltme Davası Kaç Kere Açılabilir?

Nüfus kaydı düzeltilmesine ilişkin davalar, yasal düzenlemeler çerçevesinde birden fazla defa açılabilir. Bu, yaş düzeltme, isim değişikliği ve kayıttaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi gibi durumlar için geçerlidir.

8. Onaylı Yaş Düzeltme Belgesi Nereden Alınır?

Yaş düzeltme belgesi için yetkili mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir. Yaş düzeltme davaları, asliye hukuk mahkemesinde açılmalı ve sulh hukuk mahkemesi gibi diğer mahkemelerde açılan davalar, istenilen sonucu getirmeyebilir.

Yaş Düzeltme Davalarının Açılma Sebepleri Nelerdir?

Yaş düzeltme davalarında her bir kişinin davayı açma sebebi farklıdır. Farklı sebeplere dayanmasından dolayı davanın açılma sebebi için tek bir sebep ortaya koymak mümkün değildir. Ancak yine de uygulamada bu davaların açılmasına sebep olarak gösterilen en önemli haller askere gitmenin geciktirilmesi talepleri, memur olmak.

Erken emeklilik istemi, evlenme tarihini daha erkene çekebilmek gibi sebepler olabilmektedir. Bu gerekçelere sahip olan bir kişi sadece bu haliyle dava açamamaktadır. Bunlarla birlikte kişinin mutlaka gerçek yaşının nüfusa kaydedilmemiş olması da gerekmektedir.

Kimler Yaş Düzeltme Davalarını Açabilir?

Nüfus kütüğünde kaydı bulunan herkes yaş düzeltme davalarını kendi başına açabilmektedir. Henüz reşit olmamış çocuklar ya da vasisi bulunan kişiler için bu davaların açılması çocukların velileri ya da vasiler tarafından yapılmaktadır. Fakat cezai bir işlem yapılmak üzere bir suçlunun yaşının büyütülmesi ya da küçültülmesi söz konusu olursa dava başvurularının mahkemeler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yaş Düzeltme Davalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Pek çok dava türünde olmasına rağmen yaş düzeltme davalarında kişilerin bağlı kalacağı bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Kanunlarda da bununla ilgili olarak bir düzenleme yapılmadığı için kişiler istedikleri her zaman davalarını açabilmektedirler.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bir kez yaş düzeltme davasının açılmasının ardından. Kişinin gerçek yaşının hukuki olarak kesin bir şekilde tespit edilmesinden dolayı ikinci kez davanın açılmasının mümkün olmamasıdır. Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Yaş Düzeltme Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Yaş düzeltme davasını açacak olan kişiler davacı kişinin ikametgahı ile birlikte nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki. Asliye hukuk mahkemesine başvurarak davalarını açabilirler. Yaş düzeltme davalarının yetkili ve görevli mahkemesi bu mahkemelerdir.

Yaş küçültme davası avukat ücreti, yaş büyütme davası avukat ücreti dava açacak kişinin maddi durumu ve avukatın talep ettiği ücretin durumuna göre farklılık arz etmekle birlikte tavsiye niteliğindeki baroların belirlediği ücret tarifeleri avukat ücreti belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.

TBB AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 5.600,00 TL

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 5.300,00 TL

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL

Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000,00 TL

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

Aile Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

İş Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

Tüketici Mahkemelerinden takip edilen davalar için 9.000,00 TL

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.500,00 TL

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL

Yaş Düzeltme Davalarında Davacıda Aranan Şartlar Mahkeme tarafından yaş değişikliği talebinin olumlu bir karşılık bulabilmesi için mutlaka mahkeme tarafından dikkate alınan şartların kişi tarafından sağlanmış olması gerekmektedir. Bunlar kişinin hastanede ya da bir doğum evinde doğmamış olması ile başlar. Çünkü bu şart kişinin doğumunun tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin bilinmediğini de ortaya koymaktadır.

Bir diğer şart ise kişinin dış görünüş itibarıyla itirazda bulunulan yaştan farklı bir yaşta olduğunun tespit edilmesidir. Ek olarak kişinin itirazda bulunan yaşta bir kardeşinin bulunmamasına da dikkat edilerek itirazların olumlu cevaplar alması mümkün olabiliyor.

Hastanede ya da doğum evinde gerçekleşen doğumların ardından mutlaka kayıt tutulduğu için bu resmi evraklara itiraz getirmek. Yaş düzeltme davalarının kapsamının dışında kalan bir konudur. Yani buradan hareketle hastanede ya da doğum evinde dünyaya gelmiş olan bir kişinin kayıtları kesinlik kazandığı için.

Herhangi bir itirazla yaş düzeltme davasının açılmasını talep etmek mümkün değildir. Dış görünüşle ilgili olarak yaş değiştirmek isteyen kişinin gerçek yaşının görüntüsünde olması gerekmektedir. Bir iki yaşlık farklarda çok fazla önemli olmayan bu durum daha çok kardeşin kimliğini kullanan kişilerin arasındaki beş ile altı yaşa kadar varan farklarda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Mahkeme gerçek yaşı gösterecek bir görünüşe karar vermemesi halinde doğrudan davacının talebini reddedecektir. Mahkemenin gerçek yaş olduğu iddia edilen yaşta bir kardeş bulunup bulunmamasına dikkat etmesi de iki kişinin doğumunun aynı anda gerçekleşmeyeceğinden hareket edilerek belirlenmiştir.

Bununla birlikte genetik ve biyolojik açıdan kişilerin ne zaman doğabileceğine ve ikiz doğumu olup olmadığına dair bilgiler kemik radyolojisi gibi raporlardan elde edilen verilerden hareketle düzenlenmektedir. Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Yaş Düzeltme Davalarının Süreci Nasıl İşler?

Kişinin başvurusunun ardından mahkemenin ilk yaptığı işlem kişinin nüfus müdürlüğünden kaydının alınması olmaktadır. Burada mahkeme tarafından ikiz kardeşin bulunup bulunmadığı öğrenilmekte ve anne, baba ile kardeşlerin yaşları açık bir şekilde ortaya konarak iddia edilen gerçek yaşın mantıksal olarak mümkün olup olmayacağı üzerinde durulur.

Davacının elinde doğum belgeleri bulunuyorsa bununla ilgili kayıtlar kişilerden istenmektedir. Hastanede ya da doğum evinde oluşturulmuş bir belge varsa bu belgeler resmi evrak sayıldığı için mahkeme doğrudan bu belge üzerindeki tarihi doğum tarihi olarak kabul etmektedir.

Buna ek olarak kişinin okul kayıtları eğer erkekse ve askerliğe gitmişse askerlik kayıtları da bu aşamada talep edilmektedir. Raporlarla kişinin gerçek yaşının tespit edilmesi aşamasında Adli Tıp ve Sağlık Kurulu tarafından verilen film ve grafiklere dayanarak bir karar verilmesi amaçlanır.

Burada kişinin kemik yaşı hesaplanarak gerçek yaşı ile arasındaki bağlantı kurulabilmektedir. Ancak bu testin yapılması 25 yaşına kadar olan kişiler için geçerli olduğu için yaş düzeltme itirazında bulunan belirli kişiler için sınırlı kalmaktadır. Tanık bulunuyorsa tanık da dinlenerek mahkeme tarafından karar aşamasına geçilir.

Yaş Düzeltme Davaları Ne Kadar Sürer?

Yaş düzeltme davaları 2 ile 6 ay arasında sürmektedir. Bu sürenin farklılaşması mahkemenin iş yoğunluğuna ve gerçek yaşın tespit edilmesi için gereken. Adli Tıp ve Sağlık Kurulu raporlarının işleme sokulmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Mahkeme tarafından kesin kararın verilmesinin ardından kişiler nüfus kütüklerine de gerçek yaşlarıyla kaydedile bilirler. Makalede Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Bu haber toplam 236 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara