Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır? Kemik yaşı testi için nereye başvurulur?

Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır? Kemik yaşı testi için nereye başvurulur?
Kemik yaşı ölçümü, çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından yapılabilmektedir. Bu uzmanlar, çocuğun kemik yaşı ve genetik faktörlerini dikkate alarak büyüme grafiği çıkarabilir. Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Kemik yaşı testi, bireylerin biyolojik yaşlarının tespit edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Genellikle, büyüme ve gelişim dönemindeki çocuklar ve gençler üzerinde uygulanır. Yetişkinlerde ise çeşitli hukuki süreçlerde yaş tespiti amacıyla kullanılabilmektedir. Bu tür bir test, özellikle yaş düzeltme davalarında önemli bir rol oynar.

Kemik Yaşı Testi İçin Nereye Başvurulur?

Kemik yaşı tespiti, genellikle 25 yaşına kadar olan bireyler için doğru sonuçlar verebilir, çünkü bu yaş aralığında kemik gelişimi tamamlanmaktadır. Bu test için başvurulacak yerler, Adli Tıp Kurumu veya sağlık kurumlarıdır. Bu kurumlar, yaş tespitine yönelik kemik yaşı testi yapma yetkisine sahiptir.

Yaş Düzeltmek İçin Nereye Başvurulur?

Yaş düzeltme davası, kişinin resmi kayıtlarda yer alan yaş bilgisinin gerçekte olduğundan farklı olması durumunda başvurduğu hukuki bir süreçtir. Bu tür bir dava, davacının yerleşim yeri mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesinde açılır. Yaş düzeltme davası, yazılı bir dava dilekçesi ile başlatılır.

Yetişkinlerde Kemik Yaşı Testi Nerede Yapılır?

Yetişkinlerde kemik yaşı testi gerektiğinde, bu işlem Adli Tıp Kurumu'nda veya yetkili sağlık kurumlarında yapılabilmektedir. Mahkeme, yaş tespitine yönelik olarak Adli Tıp Kurumu'ndan kemik testi yapılmasını talep edebilir.

Kemik Yaşı Testi Kesin Sonuç Verir mi?

Kemik yaşı tespiti, vücudun belli kemiklerinin röntgen tetkikleri ile yapılarak oldukça doğru sonuçlar verebilir. Ancak, testin doğruluğu, kemiklerin normal gelişim gösterdiği durumlar için geçerlidir.

Yaş Büyütme Davası Kaç Yaşına Kadar Açılabilir?

Yaş düzeltme davaları zamanaşımına tabi değildir ve her yaşta açılabilir. Ancak, 25 yaşın üzerindeki bireylerde kemik yaşı tespitinin yapılamayacağı unutulmamalıdır.

Kemik Yaşı Ölçümü İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kemik yaşı ölçümü, çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından yapılabilmektedir. Bu uzmanlar, çocuğun kemik yaşı ve genetik faktörlerini dikkate alarak büyüme grafiği çıkarabilir.

Kemik Testi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kemik yoğunluğu ölçümü, ortopedi, fizik tedavi ve kadın hastalıkları ve doğum bölümleri tarafından talep edilebilir. Test, radyoloji uzmanları gözetiminde yapılarak sonuçlar radyoloji doktoru tarafından incelenir.

Kemik Yaşı Testi Kimlere Yapılır?

Kemik yaşı tayini, kemiklerin normal görünümü olduğunda ve belirgin iskelet displazisi, ağır metabolik bozukluklar veya elleri etkileyen eklem hastalıkları gibi durumlar dışında uygulanabilir.

Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Yaş küçültme davasında, davacının 26/01/1990 doğumlu olarak, 18/03/1994 tarihinde babanın beyanı üzerine nüfusa tescil edildiği, resmi kurumda doğmadığı, .... Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 08/08/2017 tarihli kemik yaşı tespitine ilişkin sağlık kurulu raporunda, davacının kemik yaşının tespit edilemediği, tanı olarak sosyal anketin uygun olacağının bildirildiği görülmüştür.

Dinlenen tanıklar davacının 1985 yılında doğduğuna yönelik beyanda bulunmuşlardır. Dava dilekçesinde düzeltilmesi istenilen yaşa göre davacının yaşı 32 yaşa tekabül etmektedir.

Rapor içeriğine göre, davacının kemik yaşı tespit edilememiş, 22-25 yaş ve üstü yaşlarla uyumludur. Yargıtayın yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere, 22 yaşından sonra tıbben yaş tespiti mümkün değilse de niteliği gereği yaş tashihi davaları, her türlü delille ispatı mümkün davalardandır.

Bu durumda yapılan yargılamaya, toplanan delillere, dosya içeriğine, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle belgelere dayalı nüfus kayıtlarının aksi somut ve kesin delillerle kanıtlanmadan bunlarda değişiklik yapılamayacağı saptanarak yazılı şekilde karar verilmiş olması doğrudur. | Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Yaş Küçültme Davası Kemik Yaşı Testi ve Davası

Davacı vekili ilk derece mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin her ne kadar 26/01/1990 olarak kayıtlı görünmekte ise de gerçekte doğum tarihinin 12/09/1985 olduğunu, müvekkilinin gerek fizyolojik yapısı, gerek psikolojik yapısı ve gerekse de dış görünüş itibari ile çocukluğundan bu yana kayıtlı olduğu söylenen yaştan büyük olduğunu,

Bu durumun ilkokuldan başlayarak tüm okul dönemlerinde ve askerlik döneminde de onu etkilemiş olduğunu, bu nedenlerle nüfus kayıtlarında 26/01/1990 olan doğum tarihinin 12/09/1985 olarak düzeltilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Nüfus İdaresi temsilcisi; Yargıtayın istikrar kazanmış uygulamaları doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yaş Küçültme Davasında Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece yapılan yargılama sonunda; toplanan deliller ve dosya kapsamı itibariyle davacı tarafın resmi kurumlarca düzenlenmiş doğum belgesi sunamadıkları, yargılama esnasında alınan sağlık raporundan da sonuç alınamadığı, Keza okul kayıtlarının da davacının iddialarını doğrulamadığı, aradan geçen zaman ve akrabalık bağı dikkate alındığında salt tanık beyanları ile davanın kabulüne karar verilemeyeceği anlaşılmış olmakla, ispatlanamayan davanın reddine karar verildiği görülmüştür.

Yaş Küçültme Davasında Davacının Dilekçesi ve Talepleri

Davacının 8-9 yaşına kadar anneannesinin yanında dayıları ile birlikte büyüdüğünü, küslük bittikten sonra Adana'ya taşınmış olduklarını, bundan sonra da rastgele bir tarihin doğum tarihi olarak yazılmış olduğunu, Davacının okul kayıtları getirtilmiş olsa da değerlendirilirken hataya düşüldüğünü, zaten davacının nüfusa geç kaydettirildiğini ve okula da geç başladığını kendilerinin de söylediğini, nüfus yaşına göre okula gönderildiğini, Yerel mahkemece yeterli araştırma yapılmadan karar verildiğini ve toplanan deliller değerlendirilirken hataya düşüldüğünü, davanın reddine ilişkin kararın hatalı olup kaldırılması gerektiğini, Açıklanan nedenler ve resen araştırılacak sair sebeplerle, Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında davanın kabulüne karar verilmesini etmiştir.

Yaş Küçültme Kemik Yaşı Testi Hakkında İstinaf Mahkemesi Kararı

Somut olayda, dosya kapsamından, davacının 26/01/1990 doğumlu olarak, 18/03/1994 tarihinde babanın beyanı üzerine nüfusa tescil edildiği, resmi kurumda doğmadığı, Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 08/08/2017 tarihli kemik yaşı tespitine ilişkin sağlık kurulu raporunda, davacının kemik yaşının tespit edilemediği, tanı olarak sosyal anketin uygun olacağının bildirildiği görülmüştür. Dinlenen tanıklar davacının 1985 yılında doğduğuna yönelik beyanda bulunmuşlardır. Dava dilekçesinde düzeltilmesi istenilen yaşa göre davacının yaşı 32 yaşa tekabül etmektedir. Rapor içeriğine göre, davacının kemik yaşı tespit edilememiş, 22-25 yaş ve üstü yaşlarla uyumludur. Yaş küçültme hakkında daha fazla bilgi almak için Yaş Küçültme Davası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. | Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

22 Yaşından Sonra Yaş Davaları Her Türlü Delille İspat Edilir?

Yargıtayın yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere, 22 yaşından sonra tıbben yaş tespiti mümkün değilse de niteliği gereği yaş tashihi davaları, her türlü delille ispatı mümkün davalardandır. Bu durumda yapılan yargılamaya, toplanan delillere, dosya içeriğine, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle belgelere dayalı nüfus kayıtlarının aksi somut ve kesin delillerle kanıtlanmadan bunlarda değişiklik yapılamayacağı saptanarak yazılı şekilde karar verilmiş olması doğrudur. | Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Bu haber toplam 639 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara