Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk
Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Sağlık mutlu bir yaşam süre bilmemizin temel şartlarından biridir. Hatta ilk şartı olduğunu söylersek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Sağlığımızı korumak bizim elimizde olsa da ancak istenmeyen gelişmeler yaşandığında sağlığımızı emanet ettiğimiz kişiler doktorlardır.
Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Sağlık mutlu bir yaşam süre bilmemizin temel şartlarından biridir. Hatta ilk şartı olduğunu söylersek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Sağlığımızı korumak bizim elimizde olsa da ancak istenmeyen gelişmeler yaşandığında sağlığımızı emanet ettiğimiz kişiler doktorlardır.

Tıbbi Müdahale Nedir?

Sağlığımızla ilgili bir sorun yaşadığımızda bunu teşhis etme, sonrasında tedavi etme ve sağlığımızı koruyacak önlemler için çalışmaların yapıldığı disiplinlerin tümüne 'Tıp' denir. Sağlığımız için doktorlar ve uzmanlar tarafından 'Tıp' biliminin gerektirdiği müdahalelerin uygulanmasını da tıbbi müdahale olarak tanımlarız.

Tıbbi Müdahalelerde Hukuka Uygunluk Şartları Nelerdir?

Hayatımızın bir çok alanında olduğu gibi Tıbbi müdahaleler de hukuk biliminin çalışma alanına girmektedir. İki kişi arasında bir tür alışverişin olduğu her durum hukuka konu edilebildiği gibi tıbbi müdahaleler için de hukuka uygunluk şartları vardı ve kanunlarla düzenlenmiştir. [caption id="attachment_3650" align="alignleft" width="500"]Sağlık Hukuku - Tazminat - Avukat Ve Danışmanlık Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk[/caption]

Tıbbi Müdahalede Hatalar

Tıbbi bir müdahalenin günümüz şartlarında uygunluğundan bahsedebilmemiz için 3 temel şarttan bahsedebiliriz. Öncelikle tıp mesleğini icra etme yetkisine sahip kişiler tarafından yapılması gerekir. Bir ikinci şart ise müdahalenin kapsamı bakımından bilgilendirilmiş hastanın rızası ve son olarak da tıp bilimine göre gerekli ve uygun bir müdahale olmalıdır.

Tıp Fakültesi Mezunu Olmayanlar Hasta Tedavi Edemez

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San´Atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ilk maddesi hasta tedavi edilebilmesi için tıp fakültesinden diploma sahibi olmayı şart koşar. Kanunlara göre tıp fakültesi diploması olmayan bir şahıs doktor kabul edilemez ve hasta tedavi edemez. Bu hususta birkaç istisnadan birisi de acil tıp teknikerlerinin ilgili yönetmeliklerde düzenlendiği şekilde acil tıbbi yardım ve bakımla sınırlı olmak üzere hastaya müdahale edendir. (Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Ve Cezai Sorumluluk).

Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olduğundan bahsedebilmemiz için hastanın tedavi süreciyle ilgili bilgilendirilmiş ve tedavinin hasta tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Yani tedaviden önce, tedavinin nedenleri, şekli, süresi, sonuçları, varsa endikasyonları hastanın tüm şüphelerini ortadan kaldıracak şekilde anlayacağı bir dilde açıklanmalıdır. Tıbbi müdahalenin gerekliliği uygun tedavinin yapılması zorunluluğu da hukuka uygunluk açısından şarttır. Hastalara yapılacak tedavilerde ilgili şikayetle ilgili tıp biliminin açıkladığı endikasyonlar gözleniyor olmalıdır. Daha açık bir şekilde özetleyecek olursak; doktor müdahaleleri tıbbi bir gereklilik sebebiyle teşhis, tedavi ve hastalıktan korunma gibi sebeplerle yapılmalıdır.

Doktorun Tıbbi Özen Yükümlülüğü

Doktorlar gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Doktorların tıbbi müdahalelerde, tıp biliminin gerektirdiği özeni göstermelidir. Hasta Hakları Yönetmeliğinde bu hususla ilgili "Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur" ifadeleri yer almaktadır. Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Ve Cezai Sorumluluk ve sağlık davaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Yargıtay ve yargı kararlarında Doktorların Tıbbi müdahale nedeniyle ortaya çıkan ceza ve tazminat sorumlulukları bulunmaktadır. Tıbbi müdahale nedeniyle bazen doktorun ceza hukukunda yaptırım olmamasına rağmen, göstermesi gereken sorumluluk ve özen yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle tazminat ile sorumlu tutulan bir çok yargı karar bulunmaktadır. Estetik ameliyatlar, hastanın iyileştirilmesinde uygulanan yanlış teşhis ve tedavi, yanlış ameliyat, yetkisiz kişilerin müdahalesi üzerine ortaya çıkan olaylarda cezai sorumluluk ve bu Tıbbi müdahale neticesinde meydana gelen maddi ve manevi tazminat zararı sorumluluk olarak yüklenmektedir. Tıbbi müdahale nedeniyle meydana gelen olaylarda ceza hukuku ve tazminat hukuku alanında avukat ve danışmanlık alınmasını öneriyoruz.

Bu haber toplam 287 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara