Sağlık Hukuku Davaları - Sağlık Hukuku Tazminat Davaları | Ankara Avukat

Sağlık Hukuku Davaları – Sağlık Hukuku Tazminat Davaları

Sağlık Hukuku Davaları

Sağlık Hukuku Davaları – Sağlık Hukuku Tazminat Davaları Nasıl Açılır? Son dönemde öne çıkan bir alt hukuk dalı olarak pek çok uyuşmazlığın ele alındığı sağlık hukuku kapsamında oldukça görülen davalara sağlık hukuku davaları adı verilmektedir.

Sağlık Hukuku Davaları – Sağlık Hukuku Tazminat Davaları

Bu tür davaların başlıca konu başlıkları arasında doktorun hastaya karşı hukuki sorumluluğundan doğan, doktorun hastaya karşı sözleşme içi ya da sözleşme dışı sorumluluklarından kaynaklanan veya doktor ile hasta arasındaki hukuki ilişkiden doğan sorumluluklar ele alınmaktadır.

Sağlık Hukuku Davaları – Sağlık Hukuku Tazminat Davaları

Sağlık Hukuku Tazminat Davaları alanında uzman sağlık hukuku avukatları ile yetkili ve görevli mahkemelerde görülen davalardan bazılarından hatalı tıbbi tedavi ve bunun sonucunda meydana gelen sonuçlar da değerlendirilmektedir. Nitekim doktorun aleyhinde tazminat davası açma konusunda sağlık hukuku davalarının önemli bir konuma sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Doktor Hatasından Kaynaklanan Sağlık Hukuku Tazminat Davaları

İlk etapta yaşanan hukuki uyuşmazlık kapsamında doktorun hukuki açıdan bir sorumluluk taşıyabilmesi ve aleyhinde bir tazminat davası açılabilmesi için gerekli olan birtakım şartlar bulunmaktadır.

Söz konusu şartların başında hasta açısından tıbbi müdahaleden kaynaklı bir zararın oluşmuş olması gerekmektedir. Bir başka şekilde açıklamak gerekirse, hasta açısından herhangi bir zarar meydana gelmemişse, bu durumda hekim açısından da hukuki sorumluluktan bahsetmek mümkün olmamaktadır.

Ancak tıbbi tedavi ya da ameliyat sonrasında, hastanın karşılaştığı sonuçlar ile ilgili bir zarar mevcut ise bu durumda maddi zarar ve manevi zarar olacak şekilde iki ayrı perspektifte incelemek mümkündür. İşte bu durumda maddi tazminat, yani hukuki adıyla yoksun kalma tazminatı hesaplaması yapılması gündeme gelecektir.

Bu tazminatın hesaplanmasında birden fazla husus dikkate alınmaktadır. Aritmetik ortalama yöntemi, peşin sermaye yönetimi ve tam artış tam iskonto yöntemi gibi yöntemler, maddi tazminatın hesaplanmasında kullanılan hukuki yöntemler arasında yer almaktadır.

Bu hesaplamaların yapılması sırasında herhangi bir hak kaybının yaşanmaması ve yaşanabilecek muhtemel kayıpların önlenmesi adına, sağlık hukuku kapsamında uzman avukatlardan profesyonel destek almak önemli olmaktadır.

Ayrıca tıbbi tedavilerden sonra hastanın karşılaşabileceği manevi zararlar da söz konusu olabilmektedir. Doktorun ilgisizliği, çağdaş tıbbın gerektirdiklerine uygun hareket etmemesi, deneyimsizliği ve uygulama hatası yüzünden hastanın bedenen ya da ruhen duyabileceği acı ve keder sağlık hukuku kapsamında manevi zarar kapsamına girmektedir.

Bu gibi sıkıntılı durumlarda hasta eğer hayatta ise kendisi, eğer ölümü gerçekleşmişse bu halde de yakınları tarafından manevi tazminat davası açma hakkı doğmaktadır.

Malpraktis Davası ve Sağlık Hukuku Tazminat Davaları

Sağlık hukuku kapsamında en çok gündeme gelen dava türlerinden biri olan malpraktis davası, hastalık ya da herhangi bir sağlık sorunun giderilmesi amacıyla hekime veya bir sağlık kurumuna başvuran hastanın, tıbbi tedavi sırasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelmesi durumunda açabileceği dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Malpraktis dava türlerinde esas olarak ele alınan konu, doktorun bilgisizlik, deneyimsizlik ya da gerekli özeni göstermemesi sonucu hastanın maddi ya da manevi olarak zarar görmesidir.

Yanlış Teşhis ve Tedavi Nedeniyle Sağlık Hukuku Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davasının yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle açılması halinde idare aleyhine kanun yoluna başvurularak maddi ve manevi tazminat talep edilmektedir. İster kamuda olsun isterseniz de özel hastanelerde olsun yapılan yanlış teşhis ve tedavinin neden olduğu zararlara karşı idare mahkemelerine ve sulh hukuk mahkemelerine tazminat davası açılabilmektedir.

Yanlış tedavinin ölümle sonuçlanması halinde kanuni yakınlarda yapılan kusurlu işleme karşı idare aleyhine tazminat davası açabilirler.

Yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle tazminat davası ne kadar sürer sorusunun cevabı davanın türünün ne olduğunu bilmeye, dava açılacak mahkemenin iş yüküne göre değişmekle birlikte idarenin kusurundan kaynaklanan tam yargı davası açılarak yanlış tedavi ve teşhis yapılması tazminat davalarının 360 gün içinde sonuçlanması öngörülmektedir.

Bu süreye istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurulması halinde geçen süreler dahil değildir.

Yanlış Teşhis ve Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Haksızlıkların ortadan kaldırmasını sağlayan ve karşı taraftan hak talep etmeye yarayan tazminat davaları yanlış teşhis ve tedaviden kaynaklanıyorsa idare aleyhine dava açma yoluna gidilerek maddi ve manevi zararların tazmini istenebilir.

Yanlış teşhis ve tedavi ölümle sonuçlanmışsa ölen kişinin kanuni mirasçıları da idare aleyhine tazminat davası açabilir.   

Yanlış tedavi tazminat davası dilekçesi hazırlamadan önce yanlış teşhis ve tedavi hakkında emin olunması önemlidir. Yanlış ilaç kullanımı, kusurlu tedavi veya yanlış tedavi gibi doktor hatasına bağlı kusurlar bu davaların konusunu oluşturmaktadır.

Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası idare mahkemesine dava dilekçesiyle başvurma şeklinde açılmaktadır. Bu başvurunun idare hukuku alanında uzman avukat aracılığı ile yapılması halinde hak kaybının tazmin edilmesini sağlayabilir ve davanızın hızlı bir şekilde sonuçlanması için gerekli usul işlemlerini avukatınız aracılığı ile takip edebilirsiniz.

Malpraktis Nedeniyle Doktorun Sorumluluğu Davaları Nerede Açılır?

Malpraktis davaları doktorun dikkatsizliği ve idarenin kusuru sebebiyle gerçekleşen durumlar sonucunda açılan tam yargı davasının alanına giren davalardandır.

Kamuda çalışan doktorların yanlış teşhis ve tedavisi sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararlar idare aleyhine idare mahkemelerine dava açılarak tazminat talepleri mahkemelere iletilmekle birlikte özel hastane doktorlarının yanlış teşhis ve tedavi uygulaması halinde adli yargının görev alanına giren sulh hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılabilmektedir.

Malpraktis davalarında zamanaşımı süreci davanın özelliğine göre belirlenmekle birlikte idarenin hizmet kusurundan kaynaklanan Malpraktis davalarında yapılan işlemin kusurlu olduğunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halükârda 5 yıl içinde idare aleyhine dava açılmalıdır.

Makalede Sağlık Hukuku Davaları – Sağlık Hukuku Tazminat Davaları yer almıştır. Daha fazla bilgi için konu arama bölümünde sağlık hukuku davaları hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

194 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri