Sigorta Rücu Davaları | Ankara Avukat | Tazminat Hukuku

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Sigorta Rücu Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Sigorta Rücu Davaları

Sigorta Rücu Davaları

Sigorta Rücu Davaları

Sigorta Rücu Davaları, Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında oluşan maddi zararların bir kısmının veya tamamının tazmin edilmesini sağlamak amacıyla motorlu taşıt işletenler için zorunlu mali sorumluluk sigortalı yapılmaktadır. Bu sigortanın yapılması zorunluluk olarak yasalarımızda bulunmaktadır.

Düzenlenen bu zorunlu mali sorumluluk sigortasının belirlediği şartlarda meydana gelen kazaların oluşturduğu zararları, sigorta limiti dahilinde sigorta şirketi karşılamaktadır.

Bu durumda hem sigortalı, hem de kazaya uğrayan tarak ekonomik olarak korunmuş olmaktadır. Ancak, zorunlu mali sorumluluk sigortası mevzuatında bulunan bazı hükümler gereğince, sigorta şirketinin ödemiş olduğu tazminatları zarar neden olan sigorta ettirenden rücu ederek alabilmektedir.

Oluşan trafik kazalarının meydana getirdiği maddi zararları sigorta limitinde karşılamayı amaçlayan zorunlu mali sorumluluk sigortası, motorlu taşıt işletenler için yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür.

Yapılan bu sigorta ile zarar görenin uğradığı zarar sigorta şirketi tarafından kolayca tazmin edilebilmektedir. Kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince, zarar görenin zararını tazmin eden sigorta şirketi, belirli şartların ortaya çıkması ile ödemiş olduğu bedel miktarında zarara neden olan işletene rücu edebilmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortasında Rücu Şartları

Araç işletenin sorumluluğunun doğması için, mutlaka bir zarar meydana gelmiş olmalıdır. Ortaya çıkacak zarar, ölüm veya vücut bütünlüğünün bozulması yanında kişiye ilişkin bir şeyin tahrip olması veya yok olması da olabilmektedir.

Zararın bir trafik kazasından meydana gelmiş olması gerekmektedir.

Kaza ve Zarara motorlu bir araç sebep olmalıdır.

Kaza ve zarar ile motorlu araç arasında uygun bir illiyet bağı bulunmalıdır.

Sigorta Rücu Davalarıında İspat

Sigortacının açacağı rücu davasında üçüncü kişi yani zarar veren taraf, sigortalı tarafından dava edilmiş olsaydı ispat yükü hangi taraf üzerinde olacaksa yine o tarafın üzerinde olmaktadır.

Diğer bir ifade ile sigortalıya ait ispat yükü, tazminatın ödenmesinden sonra sigortacıya, sorumlu kişiye ait ispat yükü de yine zarar verene düşmektedir.

Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Zaman Aşımı

Yargıtay bu konuda son döneme kadar birbirinden oldukça farklı kararlar vermiştir. Bazı kararlarında zamanaşımı ödeme anından itibaren işlemeye başlar, bazı kararlarında ise zararı fiili öğrenme anından itibaren işlemeye başlar şeklinde olmaktadır. Ancak Yargıtay’ın kararları bir birleşme kararı ile standart halini almıştır.

Sigorta Şirketinin Açtığı Sigorta Rücu Davaları

Sigortacı zarar görenin zararının tazmin ettikten sonra, zarar görenin davaya ilişkin haklarını kendisi kullanmaktadır.

Sigortacı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları içerisindeki üçüncü madde gereğince, ödediği tazminatı sigorta ettirene açacağı rücu davası yolu ile alabilmektedir.

Sigorta Rücu Davaları Cevap Dilekçesi

İlgili yasalarımızda rücu davası açma yetkisini ve hakkını sigortalısına ödemede bulunan sigorta şirketine ait olduğu belirtilmektedir.

Zorunlu mali sorumluluk sigortasında sigorta şirketinin davacı olabilmesi için sigortalı ile arasında bir sözleşme bulunması gerektiği belirtilmektedir.

Sigorta Rücu Davalarında Zamanaşımı

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 50’nci maddesinde, trafik kazalarından kısa bir süre olan bu zaman aşımını iki yıl olarak belirtmiştir.

Bu durumda üçüncü kişinin sorumluluğu bir trafik kazasına dayanıyor ise, halefiyet hakkına dayanarak açılan rücu davasında da bu iki yıllık süre uygulanabilmektedir.

Sigorta Rücu Davalarında Görevli Mahkeme Hangisidir?

İlgili yasalarda ve içtihatlarda görülecek bu davaların bir ticaret davası olacağı kararına varılmıştır.

Tarafların arasındaki ilişkinin bir ticari ilişki olması nedeni ile de bu davalar Ticaret Mahkemelerinde görülmektedir.

Sigorta Rücu Davalarında Yetkili Mahkeme

Yetkili mahkemenin tespit edilmesi konusunda da Karayolları Trafik Kanunun 110’uncu maddesi esas alınmaktadır.

Bu maddeye göre dava açacak olan sigorta şirketinin merkezinin veya şubesinin veya acentesinin bulunduğu adresteki mahkemede açılabilmektedir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Sigorta Rücu Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

SİGORTA RÜCU DAVALARI - TRAFİK KAZASINDA VARSA DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIKLARI UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - SİGORTALI ARACIN HASARA UĞRAMASINDA KUSUR YÖNÜNDEN HİÇBİR İNCELEME YAPTIRILMADIĞI

ÖZET: Davaya konu trafik kazasında varsa davalıların kusurlu olup olmadıkları uzman bilirkişi aracılığıyla belirlenmelidir.

Somut olayda, mahkemece sigortalı aracın hasara uğramasında kusur yönünden hiçbir inceleme yaptırılmadan yalnızca bu yönde uzmanlığı bulunmayan bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmiştir.

Uzman olmayan bilirkişilerden alınan rapora dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir. Sigorta Rücu Davaları Hüküm bozulmalıdır.

RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI - HER BİR TALEP YÖNÜNDEN İNFAZA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ - İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ESASI İNCELENMEKSİZİN KALDIRILMASINA VE DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ İÇİN DOSYANIN MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE

ÖZET: Mahkemece öncelikle 15/09/2011 tarihinde meydana gelen kaza nedeniyle tahkikat raporu ile sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemelerine ilişkin kayıtların dosyaya getirtilmesi, davacı Kurum vekilinden talep edilen miktarın ne kadarının peşin sermaye değerli gelir, ne kadarının geçici iş göremezlik ödemesi, ne kadarının tedavi giderlerinden kaynaklandığının açıklattırılması ile her bir talep yönünden infaza elverişli şekilde ayrı ayrı hüküm kurulması.

Gelirlere onay, masraflara sarf ve ödeme tarihlerinden itibaren yasal faiz işletileceğinin gözetilmesi, davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluğunun bulunup bulunmadığı karar yerinde tartışılıp talebi karşılayacak şekilde hüküm kurulması gerekir.

SİGORTA RÜCU DAVALARI - DAVACI İLE DAVALI ARASINDA AKDEDİLMİŞ ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTA SÖZLEŞMESİ BULUNDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ - YARGI YERİNİN BELİRLENDİĞİ

SİGORTA RÜCU DAVALARI – DAVACI İLE DAVALI ARASINDA AKDEDİLMİŞ ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTA SÖZLEŞMESİ BULUNDUĞU – UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ – YARGI YERİNİN BELİRLENDİĞİ

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor