Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz
Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Yurt dışında boşanma işlemlerinin yapılmasından sonra ülkemizde de bu boşanmanın tanınması için tanınma davası açılması gerekmektedir. Bu dava ile yurt dışında yapılacak olan boşanmaların tüm hukuki durumları ülkemizde de geçerli olacaktır. Bu konuda Belçika gibi türlerin çok yaşadığı bir ülkede yapılacak olan boşanma...
Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır? Belçika’da görülen boşanma davalarının tanıma ve tenfiz davaları, Türk mahkemelerinde, davacının vekâlet vermesi üzerine avukatlar aracılığıyla görülebilmektedir. Bilindiği üzere, uluslararası hukuk kuralları gereğince bir ülkenin yerel mahkemeleri tarafından verilen kararlar, diğer ülkelerin sınırları içerisinde otomatik olarak geçerlilik kazanmamaktadır. Söz konusu dava sonuçlarının ve kesinleşen mahkeme kararlarının bir başka ülkede geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davaları görülmesi gerekmektedir. Belçika boşanma tanıma tenfiz davaları en çok yurt dışında yaşayan ve çift vatandaşlığa sahip Türk vatandaşlarını yakından ilgilendirmektedir. Nitekim yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü Belçika’da görülen bir boşanma davasında verilen karar Türk mahkemelerince otomatik olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla Belçika’da evliliğin mahkeme kararı ile sonlandırılmasına rağmen çift vatandaşlığa sahip kişiler Türkiye’de hukuki açıdan evli gözükmeye devam ederler. Bu durumu ortadan kaldıracak tek geçerli işlem, söz konusu yabancı mahkemede verilen kararın Türkiye’de tanınması ve onaylanması anlamına gelen tanıma ve tenfiz davası açmaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Yurt dışında evliliğini sonlandırmış olduğu halde Türkiye’de evli gözüken vatandaşlar, ülkede ikamet ettikleri bölgeden sorumlu aile mahkemesine tanıma ve tenfiz davası başvurusunda bulunarak bu davayı işleme koydurabilirler. Söz konusu dava için vatandaşlardan birtakım belgeler talep edilmektedir. Bu belgelerin hukuki açıdan geçerli bir şekilde toplanılması ve davada hazır bulundurulması durumunda tek celsede tanıma ve tenfiz davası sonuçlandırılmış olur. Bununla birlikte örneğin Belçika’da yaşayan vatandaşın tanıma ve tenfiz davası için Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur. Bir avukata vekâlet vermesi halinde kendisi yurt dışındayken de sorunsuz bir şekilde dava işlemleri yürütülebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Aile mahkemesinin yurt dışında verilen boşanma kararını tanıyıp onaylaması için mahkemeye sunulması gereken belgeler şunlardır:
 • Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının aslı
 • Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının kesinleşmiş sonuç belgesi
 • Boşanma kararının açıklandığı metnin yeminli tercüman ya da noter onaylı Türkçe çevirisi
 • Boşanma kararının verildiği ülkenin konsolosluğundan alınan apostille belgesi
 • Tanıma ve tenfiz davası açan davalıya ait pasaport ve nüfuz cüzdanı fotokopisi
 • Davalı, avukat aracılığıyla boşanma tanıma ve tenfiz davası talebinde bulunmuşsa, avukata verilen vekâletname
Belçika’da görülen boşanma davalarının tanıma ve tenfiz davaları, Türk mahkemelerinde, davacının vekâlet vermesi üzerine avukatlar aracılığıyla görülebilmektedir. Bilindiği üzere, uluslararası hukuk kuralları gereğince bir ülkenin yerel mahkemeleri tarafından verilen kararlar, diğer ülkelerin sınırları içerisinde otomatik olarak geçerlilik kazanmamaktadır. Söz konusu dava sonuçlarının ve kesinleşen mahkeme kararlarının bir başka ülkede geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davaları görülmesi gerekmektedir. Boşanma tanıma tenfiz davaları en çok yurt dışında yaşayan ve çift vatandaşlığa sahip Türk vatandaşlarını yakından ilgilendirmektedir. Nitekim yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü Belçika’da görülen bir boşanma davasında verilen karar Türk mahkemelerince otomatik olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla Belçika’da evliliğin mahkeme kararı ile sonlandırılmasına rağmen çift vatandaşlığa sahip kişiler Türkiye’de hukuki açıdan evli gözükmeye devam ederler. Bu durumu ortadan kaldıracak tek geçerli işlem, söz konusu yabancı mahkemede verilen kararın Türkiye’de tanınması ve onaylanması anlamına gelen tanıma ve tenfiz davası açmaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Yurt dışında evliliğini sonlandırmış olduğu halde Türkiye’de evli gözüken vatandaşlar, ülkede ikamet ettikleri bölgeden sorumlu aile mahkemesine tanıma ve tenfiz davası başvurusunda bulunarak bu davayı işleme koydurabilirler. Söz konusu dava için vatandaşlardan birtakım belgeler talep edilmektedir. Bu belgelerin hukuki açıdan geçerli bir şekilde toplanılması ve davada hazır bulundurulması durumunda tek celsede tanıma ve tenfiz davası sonuçlandırılmış olur. Bununla birlikte örneğin Belçika’da yaşayan vatandaşın tanıma ve tenfiz davası için Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur. Bir avukata vekâlet vermesi halinde kendisi yurt dışındayken de sorunsuz bir şekilde dava işlemleri yürütülebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Aile mahkemesinin yurt dışında verilen boşanma kararını tanıyıp onaylaması için mahkemeye sunulması gereken belgeler şunlardır:
 • Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının aslı
 • Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının kesinleşmiş sonuç belgesi
 • Boşanma kararının açıklandığı metnin yeminli tercüman ya da noter onaylı Türkçe çevirisi
 • Boşanma kararının verildiği ülkenin konsolosluğundan alınan apostille belgesi
 • Tanıma ve tenfiz davası açan davalıya ait pasaport ve nüfuz cüzdanı fotokopisi
 • Davalı, avukat aracılığıyla tanıma ve tenfiz dava talebinde bulunmuşsa, avukata verilen vekâletname
Boşanma Tanıma Tenfiz, Yurt dışında boşanma işlemlerinin yapılmasından sonra ülkemizde de bu boşanmanın tanınması için tanınma davası açılması gerekmektedir. Bu dava ile yurt dışında yapılacak olan boşanmaların tüm hukuki durumları ülkemizde de geçerli olacaktır. Bu konuda Belçika gibi türlerin çok yaşadığı bir ülkede yapılacak olan boşanma davasının sonucunda Belçika tanıma tenfiz davası açılması için Belçika’da mahkemelerin karara bağlanmış olan mahkeme kararının ülkemizdeki mahkemelere sunulması ve tanıma tenfiz davası açılması için dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Yapılacak bu işlem ile ülkemizdeki mahkemenin kolay bir şekilde karar vermesi sağlanabilmektedir. Mahkemelerimize açılacak bu dava ile yabancı ülkelerde yapılan boşanmaların tanıması sağlanacaktır. Davanın açılması için ülkeye gelmeye gerek kalmaması için bir avukata vekalet verilmesi yeterli olacaktır. Gerekli evrakların avukata gönderilmesi ve vekaletin verilmesi ile sorunsuz bir şekilde dava açılması mümkün olabilmektedir. Sorunsuz olarak yapılacak bu işlemlerde başarının sağlanması mümkün olabilmektedir. Mahkemelerimize tanıma ve tenfiz davası açılması işlemlerinde sorunsuz bir şekilde kararın alınması için yasal zorunluluklar yerine getirilmelidir. Davacı tarafın mahkeme bulunması gerekmediği gibi davalı tarafında mahkemede bulunması gerekmemektedir. Ancak davalı tarafa tebligat gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sorunsuz bir karar verilmesi mümkün olabilmektedir. Yurt dışındaki boşanma davalarında sorunsuz bir şekilde ülkemizde tanınma davası açılabilmektedir. Belçika’da yapılacak boşanmaların ülkemizde de geçerli olabilmesi açılacak tanınma ve tenfiz davaları ile alakalı bir durumdur. Bu davaların açılması ile ülkemizde bu boşanmaların geçerli olması sağlanacaktır. Yapılacak boşanma işlemlerinde Belçika’da bulunan yetkili mahkemelerin verdiği karar tercüme ettirilerek ülkemizdeki mahkemeye sunulmaktadır. Mahkemelerimizde açılacak tanıma ve tenfiz davası açılması için yetkili mahkemeler tarafından verilen bu kararın sunulması ve gerekli dilekçenin sunulması gerekmektedir. Bu şekilde duruşma yapılmakta ve genel olarak tel celsede sorunsuz bir şekilde davalar görülebilmektedir. Avukatlardan bu konuda yardım alınarak sorunsuz bir şekilde ülkeye gelmeden işlemlerin yapılması mümkün olabilmektedir. Gerekli evrakların avukata gönderilmesi ve temin edilmesi ile davalar avukatlar tarafından görülecek ve sorunsuz bir şekilde tamamlanacaktır. Bu işlem sonrasında nüfus müdürlüklerinde de gerekli işlemler yapılacaktır.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davasında Görevli Mahkeme

Boşanma Tanıma Tenfiz için Belçika Mahkemeleri tarafından verilmiş geçerli olması  için açılacak olan tanıma davası, Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe ile başvurularak dava açılır.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de adresi yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, olmaması halinde Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukat İle Takibi

Boşanma Tanıma Tenfiz için, avukata vekalet verebilebilir. Bu durumda Türkiye’ye dava için gidilmesine gerek yoktur..

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Belgeler

Boşanma Tanıma Tenfiz için,  kesinleşmiş mahkeme kararı ve belçika hükümeti yetkilisince onaylanmış apostil olması gerelidir. Karar ve belgeler tercüme edilerek noterce onaylı olmalıdır. Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir. Makalemizde Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara