Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi Yurtdışında Gerçekleşen Boşanma Davalarının Türk Hukuk Sistemi İçerisinde Tanınması ve Tenfizi İçin Açılacak davalardandır. Tanıma ve tenfiz davasını tanımlarsak: Tanıma davası: aslında genel bir dava türü olmak ile beraber burada sadece boşanma davasına uyarlayarak tanımlayacağız. Yurtdışında gerçekleştirilen...
Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi ve Türkiye'de geçerli olması durumu nedir? Boşanma davasında alınan kararların tanınma ve tenfizi yabancı ülke mahkemesince verilen kararın Türkiye’de geçerliliğini sağlamak amacı ile yapılır. Alınan karar, Türk nüfus kayıtlarına ancak tanıma ve tenfiz sürecinden sonra geçer. Bu nedenle yurtdışında boşanmış olan çiftler, Türkiye’ye geldikleri zaman resmen evli sayılırlar. Taraflar genellikle durumunda farkında değillerdir ve yeni evlilik sürecinde Nüfus Müdürlükleri’ne başvuru yaptıkları zaman evli göründüklerini anlarlar.

Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi - Tanıma Davası Nedir? 

Tanıma davası ile yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın, kesin hüküm gücünün Türkiye tarafında tanınması kast edilir. Yabancı mahkemelerin hukuki sonuçları, söz konusu ülkenin hukuk kuralları ile belirlenir. MÖKUK Md. 59’a göre; yabancı ülke mahkemesi kararı kesinleştirdiği zaman resmi olarak boşanmış olursunuz. Türkiye’de boşanma kararının tanınması ve tenfizi davasının açıldığı tarihte değil.

Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi - Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı bir mahkemece verilmiş olan boşanma kararı tenfiz edildiği zaman, Türkiye’de karar icra edilebilir olmuş olur. Eğer yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararı içeriğinde nafaka ve tazminata ilişkin hükümler de yer alıyorsa, ilamın Türkiye’de infazı ancak yabancı boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi ile mümkün olabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Uygulanması

Tanıma davaları ve tenfiz davaları duruşmalı olarak görüldüğünden, dosya üzerinden karar verilmesi söz konusu değildir. Davalar adli tatilde de görülebilmektedir. Davayı açan tarafın yerleşim yerinin Türkiye dışında olması halinde, teminat gösterme zorunluluğu bulunur. Teminat miktarı hakim tarafından belirlenir. Fakat uluslar arası anlaşmalar gereği muafiyet durumu söz konusu ise, teminat gösterme zorunluluğu ortadan kalkar. Boşanma kararı tanıma tenfiz dilekçe örneği tenfiz aşamasında Aile Mahkemesi, tanıma ve diğer davalarda ise Asliye Hukuk Merkezi tarafından incelenir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları için istenilen belgeler arasında;
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kesinleşmiş boşanma kararı,
 • Mahkeme kararının noter onaylı tercümesi,
 • Karar verilen yabancı ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında anlaşma, doğan fiili ya da hukuki karşılık (Tanıma davalarında istenmez) yer alır.
Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi, Yurtdışında Gerçekleşen Boşanma Davalarının Türk Hukuk Sistemi İçerisinde Tanınması ve Tenfizi İçin Açılacak davalardandır. Tanıma ve tenfiz davasını tanımlarsak: Tanıma davası aslında genel bir dava türü olmak ile beraber burada sadece boşanma davasına uyarlayarak tanımlayacağız. Yurtdışında gerçekleştirilen boşanma davalarının Türk hukuk sistemi içerisinde geçerli olmasını sağlayan yani bireylerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde de bekar olduğunu ifade eden davadır. Tenfiz davası ise yine genel bir dava türü olmak ile beraber burada boşanma davasına uyarlayarak tanımlayacağız. Yabancı bir mahkemede boşanan tarafların tanınma davası ile Türk hukuk sisteminde boşanmalarının tanınmasından mütevellit boşanma davasının getirdiği hüküm ve sonuçların yine Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de icra edilebilmesini ve bu icra sırasına Türk hukuk sistemine aykırılık teşkil etmemesini sağlayan davadır. Tanıma ve tenfiz davalarının İzmir, Ankara veya İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinden Aile mahkemelerinde açılabilmesi için birtakım kurallar vardır. Bu kurallar şunlardır:
 • Türk hukuk sisteminin kabul ettiği ülkelerden birinde boşanmış olacaklar.
 • Bu boşanmaya bakan yabancı mahkeme davayı kesin karara bağlayacak.
 • Taraflar Türk asıllı veya Türk vatandaşı olmak zorundadır.
 • Tanınma ve tenfiz davasının açılabilmesi için gerekli dilekçeler yazılacak ve gerekli belgeler, gerekli evraklar ve şerhler toplanacak ve hepsi bir arada mahkemeye iletilecektir.

Tanıma Tenfiz Davaları İçin Gerekli Evraklar Listesi:

 • Yabancı mahkemede yapılan boşanma davası kararının aslı
 • Boşanmanın kesinleşmiş olduğu gösteren ifade eden belge, şerh ve apostille.
Apostille: 6 Ekim 1961 tarihinde Lahey konvansiyonuyla tespit edilen apostil bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilmesi başka bir ülkede kanuni yollardan kabul edilmesini sağlayan belge onay sistemidir.
 • Apostil kuralları Lahey konferansına üye veya taraf devletler arasında geçerli olmaktadır.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararın  Türkçeye tercüme edilmesi ayrıca noter ve konsloktan biri tarafından onaylanması
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi
 • Avukata verilecek olan boşanma vekaletnamesi ve yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açma yetkisi
Avukata verilecek olan vekalet ve özel yetki hususunda şunları da ifade etmek gerekir. Avukata sadece vekalet verilmesi tanıma ve tenfiz davasının avukat tarafından açılmasını sağlamaz. Birtakım konularda kanun koyucu özel yetkilendirme de istemektedir. Bu dava türü de özel yetkilendirme isteyen bir dava türüdür. (Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi)

Yargıtay Kararı - Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

TANIMA VE TENFİZ DAVASI - DAVACININ İSTEMİNİN TAZMİNATA İLİŞKİN VE İCRA KABİLİYETİNE SAHİP OLAN YABANCI MAHKEME İLAMININ TANINMASI VE TENFİZİ OLDUĞU. TENFİZİN ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ ÖZET: Eldeki davada; davacının istemi, tazminata ilişkin ve icra kabiliyetine sahip olan yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizidir. Mahkemece, hükümde tenfize de karar verilmiş; ancak, tenfizin şartlarının oluşup oluşmadığı araştırılmamıştır. Ayrıca karşı taraf; yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek tenfiz istemine itiraz edebileceğine ve davalı (M.A.Ç.) tarafından da bu yönde bir savunma yapılmış olmasına göre; davalının bu iddia ve itirazının da araştırılması gerekmektedir. Mahkemece hatalı nitelendirme ve eksik araştırma ile hüküm kurulmuş olması doğru değildir. Makalemizde Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara