Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme

Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme
Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme Türk hukuk sistemi içerisinde tanınma ve tenfiz davaları İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan aile mahkemelerine gerekli evraklar ve dilekçe ile gidilerek açılır. Tanınma ve Tenfiz Davaları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Tanınma ve tenfiz davası yurtdışında boşanmış bireylerin vatandaşı olduğu ülkenin hukuk sistemi içerisinde...
Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme, Tanıma Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme, Tanıma Tenfiz Davası Yetkili Mahkeme, Tanıma Tenfiz Davasında Görevli Mahkeme. Tanıma ve tenfiz davalarında yetkili ve görevli mahkemeler, kişilerin ikametlerinin yer aldığı bölgede bulunan Aile Mahkemeleri ya da Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır. Aile Mahkemeleri artık her bölgede bulunmaktadır. Kişilerin eğer Türkiye’de bir ikamet adresleri yoksa, yetkili mahkeme İstanbul, İzmir ya da Ankara olarak tercih edilebilir.

Tanıma ve Tenfiz Kavramları Nasıl Açıklanır? 

Tanıma ve tenfiz, verilmiş olan bir mahkeme kararının yalnızca verilmiş olduğu ülkede hüküm doğuruyor olması nedeniyle açılması gereken davalardır. Bir kararın bir başka yargı sisteminde icrası, devletin bunu dava ile sonuçlandırması ve incelemesi durumu haricinde söz konusu olamaz. Bu devletlerin yargı bağımsızlığına aykırıdır. Tanıma ve tenfiz farkı, verilen kararın içeriğinde ortaya çıkar. Yalnızca tanıma davası, söz konusu karar icra organlarının hareketine sebep olmuyorsa açılır. Tenfiz, kararın icra gerektirmesi üzerine açılacaktır.

Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme ve Temel Şartlar

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması, Uluslararası Özel Hukuk konusunu ilgilendirir. Bu dahilde bir takım hükümler bulunur. Bunlardan şu şekilde bahsederiz;
  • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir karar söz konusu olmalıdır.
  • Söz konusu karar hukuk davalarını ilgilendirmelidir.
  • Karar öncelikle kesin olmalıdır.
  • Tenfizde, kararın verildiği ülke ve Türkiye arasında karşılıklılık olmalıdır. Tanımada böyle bir şart söz konusu değildir.
  • Yabancı mahkemede verilmiş olan karar kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Açılmadığında Oluşabilecek Durumlar

Yurtdışında boşanmış olan kişiler, hala evli gözükmeye devam ettiklerinde, yasal mirasçılık statüleri de devam ediyor olacaktır. Kişiler, evli görünüyor olmalarının ilerleyen zamanlarda ne gibi bir problem yaratacağını göz önünde bulundurmalıdır. Evli oldukları halde, taraflardan birinin hayatını kaybetmesi durumunda yasal süreç, yurtdışında boşanılmış olunduğunu dikkate almayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Yasal Süreç Nedir?

Dava Türkiye’de açılır. Tanıma tenfiz davası görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Davanın açılması için önce kesinleşmiş bir karar bulunmalıdır. Tanıma tenfiz davaları, diğer eşe karşı açılacaktır. Dava sürecini tamamen vekalet sahibi olan bir avukat yürütebilir, kişiyi mahkemede temsil edebilir. Bu durumda kişiler kendileri mahkemede bulunmak durumunda kalmazlar. Tanıma ve tenfiz davalarında tebligat dava açılması sonrasında diğer eşin verilen adresine gönderilir. Davalar adli tatillerde de görülebildiklerinden, süreç sağlıklı ilerletildiğinde 1 ay içerisinde çözümlenir. Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme, Türk hukuk sistemi içerisinde tanınma ve tenfiz davaları İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan aile mahkemelerine gerekli evraklar ve dilekçe ile gidilerek açılır.

Tanınma ve Tenfiz Davaları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tanınma ve tenfiz davası yurtdışında boşanmış bireylerin vatandaşı olduğu ülkenin hukuk sistemi içerisinde yurtdışındaki boşanma davalarının kabulü ve hüküm ve sonuçlarının kabulü için açılan davalardır. Bu davalar sonucu hakim yurtdışındaki boşanma davasını Türk hukuk sistemi içinde geçerli olduğunu kabul etmez ise bireyler vatandaşı olduğu ülke içerisinde halen evli konumda gözükürler ve ona göre sınırlamalar ile karşılaşırlar. Örneğin; biri ile evlenemezler.

Tanınma ve Tenfiz Davalarının Açılabilmesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Yabancı bir hukuk sistemi içerisinde boşanan çiftlerin boşandıklarını ifade eden boşanma davası kararının aslı. Bu belge çiftlerin yurtdışında boşanmış olduklarını ve hukuken aslında bir birlikteliklerinin kalmadığını ve bunun da ülkesince yani Türk hukuk sistemince tanınması gerektiğini ifade eden bir belge ve kanıttır.
  • Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu ifade eden belge, şerh ve apostille gereklidir. Apostille uluslar arası hukuk sisteminde kabul edilen bir sistem olup , Lahey konferansında oluşturulmuş daha doğrusu konferanstaki devletlerce benimsenmiş bir sistemdir. Bu sistem bir belgenin gerçekliğinin bir başka devletçe kanuni yollardan kabul edildiğini, tasdiklendiğini ifade eden bir belge türüdür.
  • Tarafların pasaport ve nüfus cüzdanları fotokopisi
  • Yabancı mahkemece verilmiş kararın yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilerek noterin veya konsolosluğun bu tercüme edilen kararı onaylaması
  • Avukata verilecek olan boşanma vekaletnamesi ve yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açma yetkisi.
Özel olarak neden bir yetki verildiğini ifade etmek gerekirse şunları söyleyebiliriz: özel hukuk sistemi içerisinde avukata verilen vekaletname ile bireyler birçok hukuki ilişkilerini avukatları aracılığı ile yürütebilmektedirler veya avukat kendileri müvekkilleri adına yürütebilmektedir. Fakat bazı durumlarda bizatihi müvekkilin özel izni gerekir bu da müvekkilin kesin iradesinin bir sonucu olduğunun bir yandan kanıtıdır aslında. Kanun koyucu bu özel yetkilendirme ile aslında müvekkili korumaktadır. Biz özle yetkilendirmeyi özellikle Ticaret Hukuku alanında görmekteyiz. (Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme)

Tanınma ve Tenfiz Davası Nedir? - Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme

Tanınma ve tenfiz davası yurtdışında boşanan çiftlerin Türk hukuk sistemi içerisindeki boşanma davası sürecini geçirmeden boşanmış sayılabileceklerini ifade eden yani yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türk yerel mahkemeleri tarafından tanınmasını ve çiftlerin boşandığının öngören davaya tanınma davası denir. Tenfiz davası ise çiftlerin boşanma davası sonucunda bitirdikleri evlilik birliğinin ortaya çıkardığı hüküm ve sonuçların Türk hukuk sistemince yeniden yargıya taşınmamasını yani yabancı mahkemede kabul edilen velayet, miras ve buna benzer hususların kabulünü ve icra edilebilirliğini sağlayan dava türüdür. Bu davalar Milletlerarası Özel hukuk sistemi içerisinde değerlendirilirler.

Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme

Şimdi kısaca tanımladığımız tanınma ve tenfiz davasını bir örnek kapsamında anlatmaya çalışalım. Kanun koyucunun boşanma davasını kabul ettiği ülkelerden biri olan İngiltere’yi ele alarak örneğe başlayalım. İngiltere’de yaşamakta olan Türk vatandaşı çiftler Anglo Sakson hukuk sistemi altında hukuki yollardan evlilik birliğini sonlandırmışlardır.  Ve İngiltere’nin verdiği hükümler çerçevesinde velayet annede kalmış, mal bölüşümü gerçekleştirilmiş, erkek eşe kadın eşe ödemesi için bir tazminat yüklenmiş ve her ay Türk hukuk sistemi içerisindeki tabiri ile yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası hükmedilmiştir. Boşanmış çift belirli birtakım nedenlerden dolayı vatanları Türkiye’ye dönmek zorunda kamışlardır. Erkek yeniden evlenmek isteyince bireyin bir başkası ile evlilik birliği içerisinde olduğu ifade edilmiş ve evlenmesine engel teşkil eden bu durum nedeni ile birey evlenememiştir. Somut olayımızdaki ana sorun birbirinden farklı hukuk sistemi altında ilerleyen ülkelerin birbirlerinin gerçekleştirmiş olduğu hukuki işlemleri kabul etmemesidir. Çiftler Türk hukuk sistemi içerisinde halen evli gözükmelerinden dolayı bayan eş erkek eşin nafaka ve tazminat ödemediği takdirde bu konuyu dava edemeyecek ve somut olayda da görüldüğü üzere bu çiftten bir taraf yeniden evlenmek istediğinde evlenme engeli ortaya çıkacaktır. Çiftler bu sorunlar ile karşılaşmamak için tanınma ve tenfiz davası açacaklardır. Bu davayı Ankara, İstanbul veya İzmir aile mahkemelerinden birinde açtıkları zaman ve tanınma ve tenfiz davası sonuçlandığında artık bireyler nasıl İngiltere’de evlilik birliğini sonlandırmış yani boşanmış gözüküyorlardı ise Türk hukuk sistemi içerisinde de öyle gözükeceklerdir. (Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme) Makalemizde Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 229 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara