Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?
Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir? Yurtdışında Gerçekleşen Boşanma Davasının Türkiye Cumhuriyeti İçerisinde de Geçerli Olmasını Sağlayan Tanıma ve Tenfiz Davaları Arasındaki Farklar Nelerdir? Tanıma ve tenfiz davası birbirlerini genel hükümler çerçevesinde tamamlayan ve davayı açanın Türk hukuk sistemi içerisinde sorun yaşamaması için gerekli konuları...
Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir? Tanıma ve tenfiz farkı, açılacak olan davaların farklı davalar olması durumundan bilinmesi gereken bir ayrıntıdır. Tanıma ve tenfiz, yabancı ülkede alınmış olan bir mahkeme kararının, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde tanınması amacıyla açılan davalardır. Farklı bir ülkenin yargı sisteminde alınan karar, direk olarak Türkiye yargı sisteminde tanınmaz. Bu devletlerin egemenliği kuralına aykırıdır. Devletlerin egemenliği kavramı ilk defa Wesphalia Antlaşması’nda gündeme gelmiştir. Bu nedenle, bir yargı sisteminde alınan kararı devletler kendi hukuk sistemlerine aykırı olmadığı sürece tanırlar.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir Neden Açılır?

Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır. Örnekle, yurtdışında boşanmış olan bir Türk vatandaşı, Türkiye’de var olan medeni durumunu değiştirmek istiyorsa, yalnızca tanıma davası açıyor olmak yeterlidir. Boşanma hususunda alınmış, nafaka, çocukların velayeti gibi kararlar varsa, bu kararların icrası için tenfiz davası açılmalıdır. Tanıma ve tenfiz arasındaki fark nedir? sorusunun cevabı bu şekilde verilecektir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davalarının Türkiye’de kişilerin ikamet ettikleri şehirde Aile Mahkemeleri’nde açılması gerekir. Kişilerin mahkemede bizzat bulunmalarına, avukatları tarafından vekaleten temsil ediliyor olmaları durumunda gerek yoktur. Davalar oldukça kısa sürede sonuca bağlanır ve adli tatillerde de görülebilirler. Ancak, burada önemli olan husus, belgelerin tam olarak temin edilmiş olmasıdır. Belgelerin eksik olması durumunda davanın sonuçlanması mümkün olmayacaktır. Tanıma ve tenfiz davasında tebligatın yerine zamanında ulaşması da, dava sürecini hızlandırır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

Tanıma ve tenfiz davalarında hakimin takdir yetkisi yoktur. Hakim yalnızca gereken belgelerin tam olup olmadığını dikkate alacaktır. Davalarda istenen belgeler, şu şekildedir;
  • Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,
  • Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,
  • Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,
  • Mahkeme kararının apostil tasdiki
Apostil, yabancı mahkemede alınan kararın geçerli olup olmadığını, yani resmi merciiler tarafından verilip verilmediğini gösteren şerhtir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Zorunlu Mudur?

Davaların açılmış olma zorunluluğu yoktur. Kararın Türkiye yargı sisteminde tanınmasını kişilerin istemeleri halinde davalar açılır. Boşanan kişilerin, ilerleyen zamanlarda tekrar evlenmek istemeleri durumunda bir sorun ile karşılaşmamaları adına, tanıma ve tenfiz davalarını bir an evvel açmaları gerekecektir. Tanıma ve tenfiz davası birbirlerini genel hükümler çerçevesinde tamamlayan ve davayı açanın Türk hukuk sistemi içerisinde sorun yaşamaması için gerekli konuları kapsayan davalardır. Tanıma davası yurt dışında gerçekleşen boşanma davalarının, Türk hukuk sistemi içerisinde yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemen olduğu sınırlar çerçevesinde geçerli olmasını ve yeniden tarafların bir boşanma süreci yaşamalarını engelleyen dava türüdür. Tenfiz davası ise yabancı mahkemede gerçekleşmiş olan boşanma davasının getirdiği hüküm ve sonuçların Türk hukuk sistemi içerisinde de geçerli olmasını ve Türk hukuk sisteminin kabul ettiği hukuk kurallarını ihlal etmeden uygulanabilmesini sağlayan davadır. Bu boşanma davaları ancak ve ancak Türk hukuk sisteminin kabul ettiği ülkelerden birinde gerçekleşirse tanıma ve tenfiz davası açılabilir. Tanıma davası yurtdışında tarafların boşanma kararını tanır. Yani tarafların Türk hukuk sistemi içerisinde de evlilik birliğinin hukuken kalkmasını sağlar. Boşanma davansın getirdiği hüküm ve sonuçları kapsamadan sadece tarafların hukuken ayrılıklarını veren yabancı mahkeme kararını tanır veya kendi hukuk sistemi içinde geçerli olabilmesi için onaylar. (Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?) Tenfiz davasına gelmeden önce genel bir boşanma davasının getirdiği hüküm ve sonuçlardan bahsetmek gerekirse şunları izah edebiliriz: evlilik birliği içerisine giren taraflara birtakım hususlarda hak ve yükümlülükler getirilir. Örneğin sadakat yükümlülüğü... Taraflar evlilik birliği içerisinde girmeden önce böyle bir konuda yükümlü değillerdi fakat evlilik birliğinin getirdiği sonuç olarak bu yükümlülüğe de girmek durumunda kaldılar. Boşanma davasında da böyledir. Taraflar boşandıktan sonra birtakım hüküm ve sonuçlara maruz kalırlar. Evlilik birliği içersinde nafaka ödemeyecek olan taraf boşandıktan sonra diğer tarafın hayatını idame ettirebilmesini sağlamak amacı ile düzenli olarak karşı tarafa bir meblağ verir. Tenfiz davası da boşanma davasının getirdiği hüküm ve sonuçların Türk hukuk sistemi içerisinde de hukuka uygun olarak icra edilebilmesini, gerçekleşebilmesini ve eyleme dökülebilmesini sağlayan davadır. Bu dava sayesinde taraflar yabancı mahkemenin vermiş olduğu hüküm ve sonuçları icra ederken Türk hukuk sistemi içerisindeki kurallara aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunmamaktadır. Her ne kadar birbirinden farklı konuları içerse de tanıma ve tenfiz davası birbirlerini tamamlayan dava türleridir. (Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?) Makalemizde Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 303 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara