Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir, Nasıl Açılır? Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer, Avukat Ücreti Ne Kadar?

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir, Nasıl Açılır? Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer, Avukat Ücreti Ne Kadar?
Tanıma ve tenfiz davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Boşanmanın tanınması ve tenfiz davası açmak için Ankara, İstanbul ya da İzmir illerinden birisinde aile mahkemesine başvuru yapabilirler.

Tanıma ve Tenfiz Davası, Tanıma ve Tenfiz davaları çoğu zaman birbiriyle karıştırılan davalardandır. Yurtdışında sonuçlanan özellikle boşanma davası gibi davaların ülkemiz hukukunda ve idari işlemlerinde sonuç doğurabilmesi için ülkemizde açılacak tanıma ve tenfiz davaları ile kabul edilmesi ve hukuki sonuç doğurması gerekmektedir.

Ülkemizde yurt dışındaki mahkeme kararları ancak tanıma ve tenfiz davası açılarak geçerli hale gelmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası açılmadan ülkemizde yabancı ülke kararlarının tanınması amacıyla hukuki çalışmalar yürütülmekle birlikte bu çalışmalara ait yönetmelik ve uygulama prosedürleri henüz hayata geçirilmemiştir.

Tanıma ve tenfiz davasına gerek kalmadan yurtdışında açılan kesinleşmiş davaların ülkemizde de geçerli olması için konsolosluklara müracaat edilmesi öngörülmekle birlikte henüz gerekli kanuni düzenlemeler yapılmadığından yurtdışı kesinleşmiş yargı kararlarının ülkemizde de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması zorunludur.

Türkiye de evlenip yurtdışında boşanmak

Tanıma ve Tenfiz davası birbiri ile yakından ilgili olmakla birlikte aralarında farklar mevcuttur. Tanıma tenfiz farkı icra edilecek konularla yakından ilgilidir. Yabancı ülkede boşanma ile birlikte;

  • Nafaka,
  • Mal paylaşımı,
  • Tazminat,
  • Velayet

icra gerektiren konularda da kararlar alınabilmektedir. Bu kararların ülkemizde onaylanıp geçerli olabilmesi için tanıma işleminin yanında tenfiz davasının da açılması gerekmektedir.

Tenfiz davası yaptırım gerektiren konuları içermekte yurtdışında alınan icra kararların ülkemizde de geçerli olabilmesi için ülkemiz mahkemelerine açılacak tenfiz davası ile alınan kararın kısmen veya tamamen onaylanması icap etmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme genel anlamda ülkemiz sınırlarında görevli Asliye Mahkemeleridir. Aile hukukunun alanına giren boşanma velayet gibi konularda görevli mahkemeler ise aile mahkemeleridir.

Tanıma ve tenfiz davası hakkında yetkili mahkeme konusunda davalının ve davacının farklı durumlarına göre yetkili mahkeme belirlenmiştir. Şöyle ki;

  • Şayet davalının Türkiye’deki yerleşim yeri biliniyorsa o yer mahkemesine,
  • Şayet dava açılacak kişinin Türkiye’de ikameti yoksa nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesine,
  • Dava açılacak kimsenin Türkiye’de ikameti yoksa ve nüfusa kaydı bulunmuyorsa İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerine

Tenfiz ve tanıma davası açılarak yurt dışında alınan kararın ülkemiz sınırlarında da geçerli olması sağlanmaktadır. Tanıma ve tenfiz; çoğunlukla birlikte kullanılmakla beraber aslında farklı kavramlardır.

Tanıma; yurt dışında verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması, o kararın kabul edilmesi anlamına gelir. Tenfiz; yurt dışı mahkemelerinin almış olduğu kararların Türkiye’de yürütülebilmesi anlamını ifade eder. Tanıma ve tenfiz hukuki anlamları birbirinden farklı olsa da açılacak tanıma ya da tenfiz davaları birbiriyle ilgilidir.

Yurt dışında boşanan bireylerin boşanmanın tanınması için dava açmaları halinde ayrıca boşanma tenfiz davası açmalarına gerek yoktur. Boşanma kararının Türkiye’de tanınması neticesinde tenfiz işlemi de beraber gerçekleşebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası açacak bireylerin yurt dışında aldıkları mahkeme kararları, tanıma ve tenfiz dava dilekçeyle beraber yetkili mahkemeye başvuru yapması gerekmektedir. Aile mahkemesi tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkemedir.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davasında süreyi belirleyen genel unsurlar; davanın açılacağı mahkemenin iş yüküne, gerekli evrakların teminine, hangi ülke mahkeme kararlarının tanıma ve tenfiz davasına konu olacağına, kararın diğer muhatabının hangi ülkede olduğuna ve avukatı tutulup tutulmayacağına göre değişiklik göstermektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin İstenilen Belgeler

Yurt dışında mahkemenin vermiş olduğu ve kesinleşmiş kararının kesinleşme şerhi ve appostil şerhi taşıyan aslı. Yabancı mahkeme vermiş ve kesinleşmiş kararının tamamının noter veya resmi (yeminli tercüme) kurumlarca onaylı tercümesi. Tanıma tenfiz dava dilekçesi.

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartlar

a) Tenfizi istenen kararın mahkeme tarafından verilen bir karar olması gerekmektedir. İdari birimlerce verilen kararların tenfiz mevzu bahis değildir.

b) Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği ülke arasında hukuki karşılıklılık (mütekabiliyet) veya bu konuda anlaşma imzalamış veya ortak bir sözleşmeye taraf olmalıdır. Bu şart tanıma davasında aranmazken tenfiz davasında şartıdır.

c) Yabancı ülke mahkeme kararının Türkiye Cumhuriyeti kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir.

d) Yabancı ülke mahkeme vermiş olduğu kararının Türk mahkemelerinin yetki alanına girmeyen bir hususta verilmiş olması gerekir. Bu tür davalar genel olarak aile hukuku ve borçlar hukuku davaları; boşanma, ayrılık kararı, evliliğin iptali, velayet, ismin düzeltilmesi veya eklenmesi, vasiyetname gibi davalar da Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi yoktur.

e) Yabancı ülke kanunları gereğince kendisine karşı tenfiz istenen bireye yabancı mahkemece usulüne uygun olarak savunma hakkı vermiş olması gerekir.

f) Türklerin birey hallerine ilişkin yabancı mahkeme kararında Türk yasalarına ihtilafı kaidesi gereğince, yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfiz davasına bu yönde bir itirazı olması gerekir.

Boşanma davası kişi hallerine ilişkin hukuk davaları olduğundan Türk kanunlar ihtilafı kaidesi gereğince Türklerin boşanma davalarında ön görülen hukukun uygulanmadığının anlaşılması ve davalı tarafın da bu hususta itirazda bulunması durumunda tenfiz kararı verilemez.

Yurtdışı Boşanmanın Geçerli Olması İçin Tanıma Tenfiz Davası

Yurt dışında açılan boşanma davaları neticesinde evliliğini sona erdiren Türk vatandaşları bakımından bu boşanma kararı Türkiye’de doğrudan geçerli olmamaktadır. Yani diğer bir ifadeyle yabancı mahkemelerin almış olduğu boşanma kararı yalnızca boşanma davasının açıldığı ülke için geçerlidir.

Bu nedenle yurt dışında boşanmış Türk vatandaşları Türkiye’de hala evli görünürler. Mevcut durum ilerleyen dönemlerde, miras hukuku davalarına, mal paylaşım davalarına, yeniden evlenmek isteyen kişilerin evlilik yapmalarına engel olur.

Tanıma tenfiz davası açılarak boşanma Türkiye'de de tanınır ise problem çözülür. Tanıma ve tenfiz davası, kişilerin yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kararların ülkemizde geçerli olmasını sağlamak amacıyla açmaları gereken dava türüdür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Boşanma tanıma tenfiz davası açmak isteyen kişilerin yurt dışında almış oldukları boşanma kararını ülkemizde de geçerli olmasını sağlamak için davayı açmaları gereken yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Kişiler yurt dışında yaşıyor ise ve Türkiye’de bir yerleşim adresleri bulunmuyor ise Ankara, İstanbul ya da İzmir illerinden birisinde açabilirler.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma tenfiz davası açarak yurt dışı boşanma kararının ülkemizde geçerli olmasını sağlama amacında olan bireylerin dava sürecinde izleyeceği yol boşanmanın tanıma tenfiz süresini doğrudan etkilemektedir.

Boşanma için tanıma ve tenfiz davası açacak kişilerin hukuki kuralları hızlı bir şekilde yerine getirmeleri adına boşanma davası hususunda uzman tanıma ve tenfiz avukatı tutmaları büyük önem arz etmektedir.

Tanıma tenfiz avukatı ile açılan tanıma ve tenfiz davaları bir hafta ile üç ay gibi kısa bir sürede neticelenirken kişilerin kendileri tanıma ve tenfiz davası açmaları halinde tanıma ve tenfiz davası yıllarca devam etmektedir.

Bu sebeple boşanma avukatı tutma zorunlu olmasa bile tanıma ve tenfiz davası için tanıma tenfiz avukatı vekili olması davanın kısa sürede çözüme kavuşması adına çok önemlidir. Yurt dışında yaşayan bireylerin Türkiye’de tanıma tenfiz avukatı ile bu davaları Türkiye'ye gelmeden daha az maliyetle sonuçlandırmaları mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Avukatlık Ücreti

Boşanma tanıma tenfiz davalarında avukat ile temsil edilmenin önemli tarafı dava sürecinin hızlı şekilde ve Türkiye'ye gelmeden daha az maliyetle halledilmesine olanak vermesidir.

Vekalet ücretini belirleyen esas noktanın tanıma ve tenfiz davası taraflarının birlikte hareket etmesidir. Yani boşanan eşlerin ikisinin de Türkiye'de avukat ile vekalet edilmesi maliyetleri çok düşürür.

TBB AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

Aile Mahkemelerinde takip edilen davalar için (Tanıma ve tenfiz) 17.900,00 TL

ANKARA BAROSU - AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ:

1 Tanıma ve Tenfiz 51.600 TL

2 Evlat Edinme Davası 37.600 TL

3 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 43.100 TL

Boşanma tanıma tenfiz davası evrakları ile beraber kişilerin uzman boşanma tanıma tenfiz davası avukatı ile temsil edilmeleri kısa süre içerisinde boşanmalarının Türkiye’de boşanmanın tanınması ve tenfizi sağlayacaktır.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması İçin Dava Nasıl Açılır?

Yurt dışında verilen boşanma mahkeme kararının Türkiye’de tanınması için açılan davadır. Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması adına açılması gereken dava türüdür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma ve tenfiz davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yurt dışındaki mahkemelerde boşanan eşler, bu boşanmayla ilgili mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerli kılınması için;

Boşanmanın tanınması ve tenfiz davası açmak için Ankara, İstanbul ya da İzmir illerinden birisinde aile mahkemesine başvuru yapabilirler.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

Yabancı ülke mahkemesinin almış olduğu boşanma kararının aslı. Yabancı ülke mahkemesinde verilen boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu içeren şerh veya apostil şerhi Yurtdışı mahkeme boşanma kararının Türkçeye yeminli tercüman çevirisi ve bu çevirinin noter veya konsolosluklar aracılığı ile onaylatılması.

Yurt dışında boşanan bireylerin pasaport ve nüfus cüzdanı örnekleri. Boşanma tanıma tenfiz davası avukat vekaletnamesi. Bunun yanı sıra kişilerin evlilik birliklerini sınırlandırmaların ardından ortaya çıkan hakların korunması adına mal paylaşımı ve velayet gibi konuların önem arz etmesinden dolayı da en kısa sürede tanıma ve tenfiz davalarını açmaları gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası için vekaletname konusunu okuyabilirsiniz. Makalemizde Tanıma ve Tenfiz Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TANIMA VE TENFİZ DAVASI - HARCIN YATIRILMIŞ OLMASININ DAVANIN GÖRÜLEBİLMESİNİN YASAL KOŞULU OLUŞU. VERİLECEK KESİN SÜREDE NİSPİ HARÇ YATIRILIRSA YARGILAMAYA DEVAM EDİLMESİ HARCIN YATIRILMAMASI HALİNDE İSE HARÇ YATIRILINCAYA KADAR DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILMASI GEREĞİ.

ÖZET: Harcın yatırılmış olması davanın görülebilmesinin yasal koşuludur. İlk derece mahkemesince, öncelikle eksik harcın yatırılması için gerekli ara kararları oluşturulup taraflara tebliğe edilmeli,

Verilecek kesin sürede nispi harç yatırılırsa yargılamaya devam edilmeli, harcın yatırılmaması halinde ise harç yatırılıncaya kadar dosya işlemden kaldırılmalıdır. Bu doğrultuda, HMK 353/1-a-4 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması gerekmiştir.

Bu haber toplam 450 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara