Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi Yabancı Ülkede Boşanmayla Tanıma Ve Tenfiz İşlemi Yabancı ülkede evlilik birliği içinde olan kişiler bulundukları ülkelerin mahkemelerinde boşanma davası açarak evlilik birlikteliklerini sonlandırabiliyorlar. Bu kişilerin yabancı mahkemelerden almış oldukları kararların Türkiye'de geçerli olabilmesi ise ancak Türkiye'de...
Yabancı mahkemeler tarafından alınan kararların tanınması için iki farklı mahkeme açılmaktadır. Bunlardan bir tanesi tanıma davası, diğeri ise tenfiz davasıdır. Yurt dışında boşanmış olan kişiler, Türkiye sınırları içinde doğrudan boşanmış olmazlar. Bunun için söz konusu ülkelerden alınmış mahkeme tarafından verilen kararlar ile birlikte Türkiye’de bulunan mahkemelere başvurmaları gerekmektedir. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davaları duruşmalı olarak görülmektedirler.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması İçin Açılan Tanıma Davaları

Tanıma davaları sayesinde, olumlu sonuçlanmaları halinde, yurt dışı mahkemeleri tarafından alınan kararların Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında geçerliliği söz konusu olur. Yabancı mahkemeler dava hakkında hüküm verirken kendi ülkelerinin hukuk kuralları çerçevesinde sonuca varırlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları göz önünde bulundurulmaz. Bu davayı açmadan Türkiye’de resmi olarak bekar görünmeniz mümkün değildir.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması İçin Açılan Tenfiz Davaları

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması tenfizi, yurt dışı mahkemeleri tarafından alınmış olan kararların ülke içinde tanıtılması için ikinci önemli ayağı oluşturmaktadır. Bu ayak olmadan boşanma davalarının özellikle maddi yönlerinde sorun çıkar. Boşanma davalarında tazminat ve nafaka gibi ekonomik yönü olan durumlar sık söz konusu olur. Bu durumda tenfiz davaları önem taşır. Çünkü yurt dışında alınan ekonomik yönü bulunan kararların icrası tenfiz davaları ile gerçekleştirilmektedir. Uluslar arası Anlaşmalar Nedeni ile Davalının Teminat Gösterme Zorunluluğu Ortadan Kalkabilir. Söz konusu iki davada dosya üzerinden hükme varılan davalardan değildir. Adli tatillerde de görülebilen bu davalar tanıma için Aile Mahkemesi, tenfiz için ise Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanır. Davalının ikamet adresi yurt içi sınırlarında olmadığı takdirde, kişinin teminat gösterme zorunluluğu bulunur. Uluslar arası anlaşmalar nedeni ile muafiyetlik durumu söz konusu olduğu zaman teminat gösterme zorunluluğu da ortadan kalkar. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinde kamu düzeni sağlanabilmesi açısından dava açan kişilerin yurt dışından almış oldukları kesinleşmiş kararları mahkemeye sunmuş olmaları gerekir. Bu kararlar eğer resmi mahkemeler tarafından değil de, belediye benzeri kurumlar tarafından alınmış ise, karar geçerli olmaz.

Yabancı Ülkede Boşanmayla Tanıma ve Tenfiz İşlemi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi, Yabancı ülkede evlilik birliği içinde olan kişiler bulundukları ülkelerin mahkemelerinde boşanma davası açarak evlilik birlikteliklerini sonlandırabiliyorlar. Bu kişilerin yabancı mahkemelerden almış oldukları kararların Türkiye'de geçerli olabilmesi ise ancak Türkiye'de açılan bir tanıma davası ile mümkün olmaktadır. Bu tür davalarda kişilerin mahkemeye katılma zorunluluğu bulunmazken aynı zamanda bir avukata vekalet vererek süreci yönetmeleri de mümkün olmaktadır. Yabancı bir mahkeme tarafından boşanmaya ilişkin kesin hükümler elde edildikten sonra açıldığı için tanıma davalarında eşlerin duruşmaya gelmesi zorunlu olmamaktadır. Ancak davaya söz konusu olan tarafların kendileri hakkında çıkarılacak olan tebligatlar hakkında bilgi sahibi olması adına mutlaka adreslerinin bilinmesi ve kendilerine ulaşılması gerekmektedir. Tebligat işlemi yapılmadan tanıma davalarına devam edilemez. Yabancı ülkede kabul edilmiş olan boşanma kararının her ülkenin kurallarının farklı olması sebebiyle Türkiye'de kabul edilmesi ancak apostille adı verilen özel bir tasdikname ile mümkün olabiliyor. Yeminli tercüman ile Türkçeye tercümesinin yapılması gereken tüm belgeler, mahkeme kararları, kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopilerinin elde bulundurulmasının ardından bir avukata verilecek tasdikli vekaletname ile davaların tanınması yolunda ilk adım atılabiliyor.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi

Türk mahkemeleri yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan kararları tanıma sürecine dahil edilmeden kabul etmediği için kişilerin tanıma davasını Türkiye'de açmamasının ardından evli görünmeye devam etmesi söz konusu olabiliyor. Bu durum kişilerin tekrar evlenmelerinin önünde bir engel olarak durmaktadır. Nüfus kayıtlarında kişilerin tekrar bekar durumun düşmeleri için mutlaka tanıma davalarının açılması gerekiyor. Boşanmanın Türkiye'de tanınması davalarında her iki tarafın ya da her iki tarafa da vekalet eden avukatların mahkemede bulunması sonucunda davalar çok kısa süre tek celsede dahi kesin olarak karara bağlanabiliyor. Bu durumun aksi vakalar ortaya çıktığında ise yurtdışına tebligat hükümlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Eğer bu süreçte bir itiraz ile karşılaşılmazsa bu durumda tanıma kararının verilmesi mümkün olabiliyor. Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararları Türk mahkemeler tarafından ilk aşamada tanınmadığı için kişilerin evliliklerinin ve evliliklerinden doğan haklarının korunması yönünde bir tavır takınılır. Kişilerin bu nokta miras konusundaki taleplerinin de karşılık bulması söz konusu olabiliyor. Benzer durumda mağdur konumuna düşmek istemeyenlerin yabancı mahkemelerin kesin boşanma kararının ardından en kısa sürede tanıma davalarını açması gerekmektedir. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararı resmi bir şekilde boşanıldığı konusunda ülkemizde geçerlilik kazanmadığı için kişiler tanıma ve tenfiz davaları açıyorlar. Tanıma davaları ile yurtdışındaki mahkemelerin almış olduğu boşanmaya ilişkin kesin kararların ülkemizde tanınması mümkün olurken tenfiz davalarında ise evlilikten doğan hakların paylaşımı ile ilgili hususlar dikkate alınır. Bu noktada miras paylaşımlarının yapılması, velayet haklarının teslim edilmesi, mal paylaşımının yapılması, tazminat hakları ve nafaka gibi pek çok konuda tenfiz davaları ile geçerlilik kazanan kararlar mahkemeden alınabiliyor. (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi)

Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi - Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi

Her bir ülkenin benzer nitelikler taşısa da farklı uygulamalara tabii olan Medeni Kanunları gereği farklı ülkelerde alınmış olan boşanma kararlarının ilgili hükümleri birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada kişilerin kararların Türkiye'de tanınması konusunda yapmaları gereken şeyleri iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Boşanma kararları ile ilgili olarak açılan tenfiz davalarında ise yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan maddi ve manevi içerikli kararların Türkiye'de de geçerli olabilmesinin sağlanması olmaktadır. Bu konuda özellikle nafaka konusunda Türkiye'de kararlar tanınmadığı için kişiler bu ödemelerin sorumluluğunu üstlenmekten geri durabiliyor. Ancak tenfiz davaları ile kararların Türkiye'de de geçerli olması sağlanabilmektedir.

Yurtdışında Boşananlar Türkiye'de Hangi Davaları Açmalı?

Yurtdışındaki mahkemeler aracılığı ile boşanan kişiler boşanma kararlarının Türkiye'de geçerli olmasını ancak tanıma ve tenfiz davaları açarak sağlayabilmektedirler. Kişilerin nüfus kayıtları üzerinde en kısa sürede bekar statüsüne geri dönmeleri ve buna bağlı haklarını korumaları adına en kısa sürede tanıma ve tenfiz davalarını açması gerekmektedir. (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi) Makalemizde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 229 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara