Tazminat Davası Temyiz Nasıl Yapılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Tazminat Davası Temyiz Nasıl Yapılır?

Tazminat Davası Temyiz Nasıl Yapılır?

Tazminat Davası Temyiz Nasıl Yapılır?

Tazminat Davası Temyiz Nasıl Yapılır

TAZMİNAT DAVASI TEMYİZ NASIL YAPILIR, TAZMİNAT DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ, TAZMİNAT DAVASI TEMYİZ SÜRESİ TAZMİNAT DAVASI TEMYİZ

  • *Tazminat Davası Temyiz, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
  • *Temyiz dilekçesinde şu hususlar bulunur:  Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri,  Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı, Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı, İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, Kararın özeti,  Temyiz sebepleri ve gerekçesi, Duruşma istenmesi halinde bu istek, Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası,
  • *Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır.

0 Yorum

Yorum Bırak