Cismani Zarar ve Tazminat

Cismani Zarar ve Tazminat
Cismani Zarar ve Tazminat CİSMANİ ZARAR NE DEMEKTİR, CİSMANİ ZARAR VE TAZMİNAT DAVASI YARGITAY: ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2013/13661 Karar: 2013/16524 Karar Tarihi: 25.11.2013 TAZMİNAT DAVASI - DAVACI HAKKINDA STRES BOZUKLUĞUNA BAĞLI TEDAVİNİN DÜZENLENDİĞİ ANCAK İSTİRAHAT VERİLMEDİĞİNİN NAZARA ALINMASI - DAVACI...
Cismani Zarar ve Tazminat konusunda, Ölüm ve yaralanmalar nedeniyle cismani zararların varlığı halinde zararın giderilmesi amacıyla haksız fiile sebep olan kişiye açılan davalar tazminat davası olarak nitelendirilmektedir. Zararın türüne göre farklılık içeren bu davalar iş kazası nedeniyle olabileceği gibi trafik kazasının ölüme ve yaralanmaya sebep olması nedeniyle de gerçekleşebilir.

Cismani Zarar ve Tazminat Nedir

Cismani zarar ve tazminat kişide meydana gelen maddi kayıpların önlenmesi, hastane masraflarının karşılanması, iş kaybının meydana gelmesi sebebiyle kazanılamayacak ücretlerin mahkemece telafi edilmesine yönelik zarara uğrayanın hakkını koruyan bir dava türüdür. Cismani zarar denilince geçici bir zarardan söz edilebileceği gibi kişinin çalışma hayatına olumsuz etki edecek iş gücü kaybı ve sakat kalma durumları da cismani zarar olarak değerlendirilmektedir.

Cismani Zarar Tazminatı Nasıl Alınır?

Cismani tazminat davasından istenilen sonuçların alınabilmesi için meydana gelen kaza ile ilgili birtakım şartların oluşması gerekmektedir. Cismani zarar tazminatı;
  • Kaza sebebiyle geçici süreyle iş görememe sonucunda oluşan maddi kayıplar,
  • Kaza sebebiyle sakat kalma ve uzuv kaybı gibi kalıcı hasarlar,
  • Kaza sebebiyle oluşan hastane ve ameliyat masrafları gibi oluşan masraflar,
  • İş gücü kaybı sebebiyle gelecekte oluşabilecek zararlar
Sebebiyle cismani zarar tazminat davası açılabilmektedir. 2019 trafik kazalarında ölüm ve cismani açılan tazminat en sık karşılaşılan tazminat davalarındandır. Kazada meydana gelen zararın ağırlığı ve dava taraflarının kusurluluk oranı alınacak tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Cismani Zarar Tazminatı Kime Karşı ve Nerede Açılır?

Ölüm ve cismani zarar sebebiyle tazminat davasında görevli mahkeme trafik kazası sebebiyle meydana gelmişse olayın meydana geldiği veya davalı ya da davacıların bulunduğu yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemelerine açılabilmektedir. Cismani zarar sebebiyle trafik kazası tazminat davası zarar gören ve kanuni temsilcileri ve mirasçılar tarafından haksız fiile sebebiyet veren faile ve aracın sahibi, aracın işleteni, aracın sürücüsü veya sigorta şirketine karşı açılabilmektedir. İş kazası nedeniyle ölüm ve cismani zarar durumunda görevli mahkeme ise kazanın olduğu yerdeki veya işçi ya da işverenin ikametinin bulunduğu iş mahkemesidir. Aynı şekilde iş kazalarında cismani tazminat davaları zarar gören işçi, kanuni temsilcileri veya mirasçıları tarafından işveren aleyhinde açılabilmektedir.

Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davasında Zamanaşımı

Cismani zarar sebebiyle açılacak tazminat davaları kazanın meydana geldiği olay ve duruma göre farklılık arz etmektedir. İş kazası sebebiyle meydana gelen cismani zararlar nedeniyle tazminat davası açma zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmekle birlikte trafik kazasının kişide cismani zarara neden olması halinde zarar veren failin ve fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl her halükarda ise 10 yıl içinde tazminat davası açılmalıdır. Cismani tazminat davası aynı zamanda ceza hukukunun da alanına girebilir. Örneğin trafik kazası nedeniyle taksirle yaralama suçundan şikayette bulunulması halinde ceza davası açılmaktadır. Ceza davasının da alanına giren olaylarda cismani tazminat davasının açılması zamanaşımında ceza kanununda atfedilen zamanaşımı süreleri dikkate alınmaktadır.

Yargıtay Kararlarında Cismani Zarar ve Tazminat

TAZMİNAT DAVASI - DAVACI HAKKINDA STRES BOZUKLUĞUNA BAĞLI TEDAVİNİN DÜZENLENDİĞİ ANCAK İSTİRAHAT VERİLMEDİĞİNİN NAZARA ALINMASI. DAVACI LEHİNE HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YÜKSEK OLMASI. ÖZET: Somut olayda; davacının doktor olduğu, olayın vuku bulduğu tarihten sonra tatile gittiği, tatil dönüşü çalışmış olduğu hastaneden izin veya rapor alınmadığı. Psikiyatri polikliniğinde yapılan muayenesi neticesinde stres bozukluğuna bağlı tedavinin düzenlendiği ancak istirahat verilmediği ve görevine devam ettiği hususları nazara alındığında, davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarı yüksek olup, mahkemece, belirtilen ilkeler gözetilerek, hakkaniyete uygun bir tazminata karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme neticesinde yüksek oranda manevi tazminata karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - MESLEK HASTALIĞI. DAVACILARIN MURİSLERİNİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE ELEM VE ACI ÇEKTİKLERİ. ÖZET: Davacı, meslek hastalığı sonucu ölümünden doğan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacıların, murislerinin ölümü sebebiyle elem ve acı çektikleri, buna göre manevi zararlarının olduğu, bu sebeple açılan manevi tazminat davasının haklı olduğu ortadadır. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Bu haber toplam 1210 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara