Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Anne Baba İsteyebilir Mi? Destekten yoksun kalma tazminatı kimlere verilir?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Anne Baba İsteyebilir Mi? Destekten yoksun kalma tazminatı kimlere verilir?
Yargıtay kararlarına göre, anne ve babanın maddi durumlarının iyi olması, onların destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmalarına engel teşkil etmez.

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir bireyin haksız bir fiil sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, o kişinin maddi desteğinden mahrum kalan yakınlarının uğradığı zararın giderilmesi amacıyla hukuk sistemleri tarafından tanımlanan bir tazminat türüdür. Bu tazminat, ölen kişinin yakınlarının maddi kayıplarını telafi etmeyi amaçlar ve ölen kişinin hayatta iken sağladığı ekonomik katkının bir ölçüde devamını sağlar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Durumlarda İstenir?

Bu tür tazminat davaları, trafik kazaları, iş kazaları, profesyonel hatalar veya suç eylemleri gibi çeşitli haksız fiiller sonucunda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan durumlarda açılabilir. Bu haksız fiiller sonucunda, ölen kişiden maddi destek gören bireyler, yaşam standartlarının düşmesi riskiyle karşı karşıya kalır ve bu kaybın tazmin edilmesi için hukuka başvururlar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Anne Baba Alabilir Mi?

Yargıtay kararlarına göre, anne ve babanın maddi durumlarının iyi olması, onların destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmalarına engel teşkil etmez. Çünkü gelecekteki olası ihtiyaçları öngörülemeyeceğinden, anne ve baba da bu tazminatı talep edebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kimlere Verilir?

Ölen kişiden maddi destek alan herkes bu tazminatı talep edebilir. Bu, ölen kişinin yakın akrabaları (eş, çocuklar, anne-baba gibi) kadar, ölenle arasında kan bağı olmayan ancak maddi destek aldığı belgelenebilen kişileri (nişanlı, arkadaş vb.) de kapsar.

Torun Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir Mi?

Evet, eğer torunlar dede veya nineden maddi destek görüyorsa ve bu destek, dede veya ninenin ölümüyle son bulmuşsa, torunlar da destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle tazminat talebinde bulunabilirler.

Anne ve Baba Çocukları İçin Zorunlu Destek Midir?

Evet, anne ve baba, çocuklarını ölümlerine kadar destekleme yükümlülüğüne sahiptir. Eğer anne ve baba vefat eder veya bakıma muhtaç hale gelirlerse, çocukların maddi desteği diğer aile üyeleri veya yakınları tarafından sağlanmalıdır.

Destekten Yoksun Kalma Ödeneği Kimlere Ödenir?

Genellikle ölen kişinin eşine, çocuklarına ve anne-babasına ödenir. Kardeşlerin durumunda ise, ölen kardeşin yaşayan kardeşe maddi destek sağlaması veya sağlayabilecek olması gibi koşullar göz önünde bulundurulur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Tazminat miktarı, ölen kişinin hayatta iken aldığı ücret, beklenen yaşam süresi, kusur durumu, destekten yoksun kalanların destek payları ve destek süresi gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanır. Eş ve çocuklar arasındaki paylaşım, genellikle ölen kişi ve eş için ikişer pay, her bir çocuk için birer pay şeklinde belirlenir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

Tazminat hesaplamasında, ölen kişinin kaza anındaki asıl kazancı temel alınır. Aktif çalışma dönemi için bu kazancın üzerinden, pasif dönem için ise asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Evet, bu tür bir maddi tazminat talebi öncesinde, zarar gören tarafın sigorta şirketi ile arabuluculuk sürecine girmesi zorunludur. Bu, özellikle trafik kazaları ve iş kazaları gibi durumlarda uygulanan bir ön şarttır ve taraflar arasında mahkemeye gitmeden uzlaşma sağlanmasını teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Anne Babaya Ödenir Mi?

Destekten yoksun kalma tazminatı, herhangi bir sebeple vefat eden kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin vefat edenden aldıkları desteğin, ölüm nedeniyle son bulması sonucunda uğradıkları zararın tazmin edilmesidir.

Hukuk sistemimizde destekten yoksun kalma tazminatı maddi tazminat türü olarak karşımıza çıksa da hak sahibi kişiler, bu davayla eş zamanlı olarak manevi tazminat davası da açabilme hakkına sahiptir.

Destekten yoksun kalma tazimat davaları ölenin sağlığında destek verdiği kişilerin, vefat durumunda bu destekten yoksun kalmamaları ve hayatlarını aynen sürdürüp sosyal ya da ekonomik açıdan zararlarla karşılaşmamaları amacıyla verilen bir maddi tazminat türü olarak kabul edilmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı anne baba dışındaki hak sahipleri tarafından da talep edilebilen bir tazminat türüdür. Ölen kişinin sağlığında destek verdiği nişanlısı, amcası, dayısı, torunu ve benzeri kişiler kanun önünde bu desteği kanıtlamaları durumunda destekten yoksun kalma tazminatını davalıdan talep edebilme hakkına sahiptir.

Anne ve Babaların Çocuklarına Destekten Yoksun Kalma Nedir?

Tazminat hukuku kapsamında ele alınan konuların en önemlilerinden biri de destekten yoksun kalma tazminatına ilişkindir. Hukuk sistemimizde ilgili mevzuatlara ve konuya ilişkin Yargıtay kararlarına bakıldığında ele alınan temel ilkelere göre, kural olarak;

  • Erkek çocuklar 18 yaşına kadar,
  • Kız çocuklar kentte yaşıyorsa 22, köyde yaşıyorsa 18 yaşına kadar

annelerinden ve babalarından destek görmektedir. Bununla birlikte eğitim hayatına devam eden yani öğrenci olan kız ve erkek çocuklarının ebeveynlerinden destek görme yaşı kanunlara göre esnetilmiştir.

Bu kapsamda erkek çocuklar orta öğretim çağında iseler 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim görüyorlarsa da kız - erkek ayrımı yapılmaksızın 25 yaşına kadar hukuken anne ve babalarından destek gördükleri kabul edilmektedir.

Bu genel kuralın dışında anne ve babanların çocuklarına destekliği hususunda, çocukların engelli olması, evlilik durumları, evlatlık alınan üvey çocuklar olmaları gibi durumlarda da farklı desteklik kuralları ele alınabilmektedir.

İleri Derecede Engelli ve Beyin Özürlü Çocuklar

Bakıma muhtaç olan ve kendi başlarına yaşamlarını sürdürmeleri imkansız beyin özürlü ve ileri derecede sakat çocuklara anne ve babaların destekliği ise ilgili mevzuatlarda belirtildiği üzere yaşamlarının sonuna kadar devam etmektedir. Bu bağlamda destek süresi, sakat çocukların yaşam süreleri değil, anne ve babanın yaşam süresi esas alınarak belirlenmektedir.

Eğer anne ve babanın her ihisi de vefat ederse ya da kendileri de başkalarının bakımına muhtaç derecede beden gücü kaybına uğramaları veya yaşlanmaları durumunda, sakat ve beyin özürlü çocukların desteği ya kardeşleri ya da kanunen yasal bakıcı konumundaki bir başkası olabilmektedir.

Evlenmemiş Kız Çocuklarının Desteği

Genel kural olan 22 yaşını tamamlamalarına rağmen, bir iş ya da kazancı olmayıp anne ve babalarıyla aynı evde yaşayan evlenmemiş kız çocuklarının destekleri evleninceye kadar süreye sahiptir.

Bu haber toplam 354 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara