Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Hakaret Nedeniyle Tazminat Alırım 2024 ?

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Hakaret Nedeniyle Tazminat Alırım 2024 ?
Manevi tazminat miktarı, zarar gören kişinin yaşadığı psikolojik etki, tarafların kusur oranları, olayın oluş şekli ve zarar verenin ekonomik durumu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Ne Kadar Hakaret Nedeniyle Tazminat Alırım 2024 ?

Hakaret kişilere sözlü yapılacağı gibi, yazılı da yapıla bilinir. Bunun yanında sosyal ağlarda insanları yoğun kullandığı alanlarda da yapıldığı ve tazminata konu olduğu bilinmektedir.

Hakaret davaları, mağdurların sıklıkla başvurduğu hukuki yollardan biridir ve bu davaların sonucunda alınacak tazminatlar ile cezai yaptırımlar, hakimin takdirine bağlı olarak belirlenir. İşte bu sürece dair temel bilgiler:

Hakaret Suçu Cezası Kaç TL?

Hakaret suçu için cezai yaptırım, günlük 20 TL'den 100 TL'ye kadar olan bir miktar üzerinden hesaplanır. Cezanın süresi 5 günden az, 730 günden fazla olmamak üzere belirlenir. Bu hesaplamaya göre, hakimin takdirine bağlı olarak 100 TL ile 73.000 TL arasında bir ceza hükmedilebilir.

Hakaret Davası Tazminatı Ne Kadar 2024?

2024 yılında hakaret davası masrafları, dava sürecindeki değişkenlere bağlı olarak ortalama 4.000 TL'den başlar ve 10.000 TL, 20.000 TL veya hatta 50.000 TL'ye kadar yükselebilir. Avukatlık ücretleri ve diğer masraflar dava masrafını daha da artırabilir.

Hakaret Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Maddi veya manevi tazminat ödemesi yapılmadığı takdirde, alacaklı taraf icra takibi başlatabilir. Bu durumda, borçlunun mal varlığı üzerine haciz işlemi gerçekleştirilir. İcra takibi ile birlikte gelen dosya ve avukatlık masrafları da borçluya yüklenir.

Tazminat Davası Açan Kişi Kaybederse Ne Olur?

Eğer tazminat davası açan kişi davayı kaybederse, talep edilen tazminat miktarından daha azını veya hiçbir şey almaz. Bunun yanında, davayı kaybeden tarafın avukatlık ücretleri, yargılama masrafları ve diğer hukuki maliyetleri ödemesi gerekebilir. 2024 yılı için belirlenen Türkiye Barolar Birliği'nin avukatlık ücret tarifesi 8.000 TL'dir.

Hakaret Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Ceza davalarında özel avukat tutulması durumunda, avukatlık ücreti müvekkil tarafından ödenir. Ancak, dava sonunda mahkeme kazanan taraf lehine bir vekalet ücreti takdir edebilir ve bu ücreti davayı kaybeden taraf öder. 2024 yılı için TBB tarafından belirlenen avukatlık ücreti 8.000 TL'dir.

Hakkımda Hakaret Davası Açıldı Ne Yapmalıyım?

Hakkınızda hakaret davası açıldığında, hukuki süreci yönetebilmek için bir avukat tutmanız tavsiye edilir. Maddi imkanınız yetersizse, baro da ücretsiz hukuki yardım talep edebilirsiniz. Davada, gerçekleri ifade etmek ve elinizdeki kanıtları sunmak önemlidir.

Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Manevi tazminat miktarı, somut bir kurala göre belirlenmez. Mağdurun yaşadığı psikolojik etkiler, tarafların kusur oranları, olayın nasıl meydana geldiği ve zarar verenin ekonomik durumu gibi faktörler, manevi tazminat miktarının belirlenmesinde etkili olur.

Hakaret davası tazminat

Her insanın hayatındaki sosyal bir kavram olan onur ve şerefine yapılan saldırı olarak tanımlanan hakaret suçları Türk Ceza Kanun'unun 125. maddesi ile 131. maddeleri arasında açıklanmıştır.

Hakaret Nedeniyle Suç Duyurusu Şikayet Nasıl Yapılır

Bir kimsenin başka bir kimseye hangi nedenle olursa olsun hakaret etmesi, o kişinin şerefine karşı suç işlemesi anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunlarında hakaret suçu olarak tanımlanan kavramın gerçekleşmesi kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi anlamını taşır. Hakaret suçu işleyen kişiler hakkında şikayete bağlı açılan hakaret davaları neticesinde hakaret tazminat cezasına hükmedilebilir.

Kişinin değersizleştirilerek şeref ve saygınlığını düşürücü bu hakaret suçları söz ve davranışlarla genel olarak ya da belirli bir somut durumun yaşanması sebebiyle işlenebilir.

Örneğin, birisine aptal, geri zekalı, salak gibi ifadeler kullanmanız söz ve davranışlarla soyut hakaret kapsamında değerlendirilirken; bacağı sakat olan birisine "bacaksız herif" demeniz somut bir olguya dayanan hakaret olarak yorumlanacaktır.

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret suçlarına karşı dava açılması için hakarete uğrayan kişi, kendisine karşı işlenen hakaret suçundan haberdar olduğu andan itibaren 6 ay içerisinde mahkemeye başvurulmalıdır. Yani hakaret suçu şikayete bağlı suçlar kategorisinden olup, nitelikli hakaret suçları haricinde mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda hakaret suçu işlenmiş olsa bile dava konusu edilemez. Nitelikli hakaret suçlarına örnek olarak, cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine hakaret, belediye başkanına hakaret gibi durumlar sayılabilir. Nitelikli hakaret suçu işlendiğinde hakaret edilen kişinin şikayetçi olması beklenmeden cumhuriyet savcılığı tarafından re'sen soruşturma açılır.

Hakaret suçu tazminat veya Şikayet Hakkı Hakaret suçlarına verilecek olan cezalar hakaret suçunun türüne göre değişmektedir. Genellikle hakaret suçlarına tazminat cezasına hükmedilse de hakaretin kapsamına göre hapis cezası da verilebilir.

Hakaret suçlarına verilecek cezalar basit hakaret suçu cezası, nitelikli hakaret suçu cezası, alenen hakaret suçu cezası, karşılıklı hakaret suçu cezaları, cumhurbaşkanına hakaret suçu cezaları gibi farklı kategorilere ayrılmaktadır. Kanunlarda Her bir tür için belirlenmiş hakaret suçu tazminat veya hapis cezaları ya da bunların hangi oranlarda artırılacağı, hangilerinde hükmün açıklanmasının geri bırakılacağı tanımlanmıştır.

Hakaret suçlarının cezalandırılmasında temel ilke tazminat ile hapis cezasının birlikte verilemeyeceğidir. Hakimler iki ceza türünden birisine hükmederek gerekçesini açıklayacaktır.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hakaret tazminat davasında, görevli mahkeme dava değeri esas alınarak belirlenir. Hakaret tazminat davasında, kişilerin şahsi kişiliğine, yapılan saldırıdan dolayı uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.

Hakaret tazminat davasında, Hakim, tazminat miktarını belirlerken tarafları sosyal statüleri, ekonomik gücüne ve toplumsalda ki kariyeri tazminatı işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.

Hakaret tazminat davasında, Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir. Tazminat hukuku hakkında avukat ve danışmanlık ile dava sürecinin doğru ilerlemesi açısından faydalıdır.

Bu haber toplam 601 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara