Haksız Olarak İşten Çıkarılma

Haksız Olarak İşten Çıkarılma
Haksız Olarak İşten Çıkarılma, Haksız Olarak İşten Çıkarılma Dilekçesi, Haksız Olarak İşten Çıkarılma İftira, Haksız Olarak İşten Çıkarılma Davası, Haksız Olarak İşten Çıkarma Davası Dilekçesi. Haksız yere işten çıkarılma durumlarında, işçilerin birden fazla yasal hakları bulunur. Haksız ve haklı fesih ile ilgili durumlar, İş Kanunu’nda açıklanmıştır. Buna göre, kişiler artık daha fazla birlikte çalışmak istemediklerine dair karar almışlarsa, bu haklı fesih olarak tanımlanır ancak, işveren işçiyi bir sebep
Haksız Olarak İşten Çıkarılma Durumunda İşçinin Hakları Nelerdir? Haksız yere işten çıkarılma durumlarında, işçilerin birden fazla yasal hakları bulunur. Haksız ve haklı fesih ile ilgili durumlar, İş Kanunu’nda açıklanmıştır. Buna göre, kişiler artık daha fazla birlikte çalışmak istemediklerine dair karar almışlarsa, bu haklı fesih olarak tanımlanır ancak, işveren işçiyi bir sebep göstermeksizin, işten çıkarıyorsa, işçinin bu konu dahilinde uygulayabileceği yaptırımlar yer alır. İş ve işçi Hukuku’na göre, haksız fesih türleri;
 • Genel hükümlere göre fesih,
 • Usulsüz fesih,
 • Haksız fesih,
 • Kötü niyetli fesih
şeklindedir.

İş Sözleşmesi Haksız Yere Fesh Edilen İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçi, haksız yere işten çıkarılmışsa, öncelikli olarak çalışmıyor olduğu süreler için ücret alabilecektir. İş Kanunu işçi haklarını gözeten bir takım uygulamalar ortaya koyar. Bir işçi işten çıkarıldığında 4 aylık ücret alma hakkında sahip olur. Bu hakka sahip olabilmek için gereken şartlar;
 • İşçinin haksız işten çıkarılma işe iade davası açması,
 • İşe iade davasının kazanılmasının ardından, işe yeniden iadesinin talebinin 10 gün içinde yapılması,
 • İşverenin işçiyi tekrar işe almayı kabul etmemesi ya da işçinin işverenin vermekte olduğu işi, kabul edilebilir bulmaması
Şeklindedir. Bu durum sonrasında işçi, işsiz olduğu 4 aylık süre zarfında ücret almaya devam edecektir.

İşveren Hangi Koşullarda Sözleşmeyi Haklı Olarak Fesh Eder?

İşverenin sözleşmeyi fesh etmesi için belirlenmiş bir takım şartlar vardır. Bu şartlardan kanunda açık bir şekilde bahsedilmez ancak, işçinin bir takım davranışları, sözleşmenin haklı olarak fesh edilmesine sebebiyet verebilecektir. Bu şartlar;
 • İşçinin çeşitli madde bağımlılığı edinmiş olması ya da kendi dikkatsizliğinden kaynaklanan bir nedenle, işe olan istikrarının yok olmuş olması,
 • İyi niyetin suistimal ediliyor olması ve işçinin ahlaksız bir takım davranışlarda bulunmaya başlaması,
 • İşçinin tutuklanması gibi bir takım sebeplerden dolayı, daha fazla işe devam edemiyor olması
Durumları gerçekleşirse ve kanıtlanırsa, işçi işten çıkarılması nedeni ile herhangi bir haktan yararlanamaycaktır.

İşten Ayrılan İşçi Hangi Davaları Açabilir?

İşçinin işten ayrılması nedeniyle açabileceği haksız işten çıkarılma tazminat davaları bulunur. Bu davalar;
 • İşe iade davası,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları,
 • İşçi alacak davası,
 • İşçi hizmet tespiti davası
Söz konusu bu davaları açabiliyor olmak için, işçinin haksız olarak işten çıkarılması gerekir. Kıdem, ihbar, işçi alacak ve işe hizmet tespiti davalarının zaman aşımı süresi 5 yılken, işe iade davasının açılması için verilen süre 1 aydır.

Haksız Olarak İşten Çıkarılma İspat - Yargıtay Kararı

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İKİ GÜN SÖZLÜ İZİN ALARAK İŞYERİNE GİTMEDİĞİNİ KABUL ETTİĞİ VE SÖZLÜ İZİN ALDIĞINI İSPATLAYAMADIĞI. DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞVEREN FESHİNİN HAKLI OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Bölge Çalışma Müdürlüğünün raporunda davacının devamsızlık tutanaklarında imzası bulunmaması ve savunmasının alınmaması nedenleriyle feshin haksız olduğu sonucuna varılmış ise de, davacının kendi iddialarından da anlaşılacağı üzere iki gün sözlü izin alarak işyerine gitmediğini kabul ettiği, sözlü izin aldığını ispatlayamadığı dikkate alındığında devamsızlık nedeniyle işveren feshinin haklı olduğu dikkate alınmadan davanın kabulü bozmayı gerektirmiştir.

Haksız Olarak İşten Çıkarılma ve Tazminat Ödenmesi - Yargıtay Kararı

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI - İŞ ESNASINDA ALKOLLÜ İÇKİ KULLANMAK AMİRİ TEHDİT ETMEK GÖREVLERİNİ HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMEK. FESHİN GEÇERLİ SEBEPLE YAPILDIĞI - DAVANIN REDDİ GEREKİRKEN KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU ÖZET: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Dosya kapsamından davacının amirini tehdit ettiği, mesai saatleri içinde alkol kullandığı, izinsiz işyerinden ayrıldığı tam olarak tespit edilememektedir. Ancak, davacının daha önce de görevli belediye başkanına yakışıksız davranması sebebiyle disiplin cezası aldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının geçmişteki tüm davranışları ve çam ağaçlarıyla ilgili savunması dikkate alındığında iş ilişkisini devam ettirmesi davalı işverenden beklenemez. Ancak davacının fiili işverene haklı sebeple tazminatsız olarak davacıyı işten çıkarma hakkı verecek ağırlıkta bulunmamaktadır. Bu durumda yapılan feshin geçerli sebeple yapıldığı gözden kaçırılarak davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Haksız Olarak İşten Çıkarılma İbraname ve İstifa Dilekçesi - Yargıtay Kararı

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ - İBRANAME METNİNİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞKİ TAŞIDIĞI - İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, manevi tazminat, ikramiye alacağı, fazla mesai ücreti ve genel tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İbraname içeriğinden de anlaşıldığı üzere bir taraftan kendi rızası ile istifa ederek ayrıldığından bahsedilmişken, diğer taraftan kıdem ve ihbar tazminatının da alındığından bahsedilmektedir. Bu durumda anılan belge kendi içerisinde de çelişki taşımaktadır. Bu nedenle ibranameye değer verilemez. Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiştir. Makalede Haksız Olarak İşten Çıkarılma konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 437 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara