Hangi durumlarda tazminat davası açılır

Hangi durumlarda tazminat davası açılır

Hangi durumlarda tazminat davası açılır. Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Nedenleri Nelerdir?

Herhangi bir şekilde karşılaşılan haksız fiil sonucu meydana gelen maddi ya da manevi zararları gidermek amacıyla açılan maddi ve manevi tazminat davalarının kapsamı oldukça geniştir.

Hangi durumlarda tazminat davası açılır

Tazminat davaları genel itibarıyla haksız fiil ya da sözleşmeye aykırılık sebeplerine dayanarak açılmasa da birbirinden çok farklı hukuki gerekçelere dayalı olarak da açılabilmektedir. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardan oluşmaktadır:

 • Trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası
 • Sözleşme ihlali sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası
 • Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
 • Doktor hatası (malpraktis) nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
 • Telif hakkının ihlali sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası
 • Boşanma ile ilgili maddi ve manevi tazminat davası

Tazminat davaları zarar görenin tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl içinde her durumda fiilin işlendiği tarihten başlayarak da on yıl içinde açılmalıdır. Kişilerin bu hak düşürücü sürelere dikkat etmesi gerekir.

Hangi Durumlarda Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılır?

Maddi tazminat, hukuka aykırı bir eylem sebebiyle malvarlığında azalma meydana gelen kişinin, haksız fiil sonucu karşılaştığı bu zararın giderilmesini talep edebileceği dava türüdür. Manevi tazminat davası ise benzer şekilde hukuka aykırı işlem ve eylemler sebebiyle kişinin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür.

Tazminat davası hangi mahkemeye açılır

Bir olay ya da eylem sonucu mağduriyet yaşayan kişi, maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Hukuk sistemimize göre maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı olacak şekilde de yetkili mahkemeye başvurularak açılabilmektedir. Ticari niteliğe sahip olmayan tazminat davaları, talep edilen tazminat tutarlarına bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılır.

Öte yandan kamunun yani idarenin işlem ve eylemleri sebebiyle maddi ve manevi yönden zarara uğrayan kişilerin açtığı tazminat davası, hukuk sistemimizde "Tam Yargı Davası" olarak adlandırılmaktadır. Tam dava yargısına bakma görevi ise kamusal yargı yerleri olan Vergi Mahkemeleri ile İdare Mahkemeleri'dir.

Hangi durumlarda Boşanmada tazminat davası açılır

Boşanma davasında tazminat belirlenmesi için kişinin ekonomik durumu belirleyici rol oynar. Yani sorunun matematiksel olarak şu kadar tazminat alırsınız şeklinde bir cevabı olamaz. Bu kararı mahkeme verir. Mahkeme karar verirken tarafların ekonomik durumlarını göz önünde bulundurur. Geliri yüksek olan kişiler doğal olarak karşı tarafa daha fazla para öder. Dar gelirli kişilerden ödeme yapması mümkün olmayan meblağların ödenmesi talep edilemez.

Boşanma Davasında Tazminatın Belirlenme Koşulları Nelerdir?

Boşanma davası avukatından bu süreçte destek almanız size oldukça faydalı olur. Boşanma davaların tazminatın söz konusu olması için her şeyden önce maddi ya da manevi olarak bir zararın oluşması gerekmektedir. Eğer ileri dönemde boşanmadan kaynaklı bir zararın ortaya çıkacağı düşüncesi varsa, bu durum tazminat konusu olamaz.

Boşanma davası tazminat ödeyen kişinin kusurlu olması gerekir. Mahkeme tarafından kusurlu bulunan kişi karşı taraftan tazminat talebinde bulunamaz. Çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerine sağlamış oldukları çeşitli maddi katkılar tazminat davasının konusu dışında yer alır.

Hangi durumlarda Kıdem tazminat davası açılır

Kıdem tazminatı, çeşitli sebeplerle işçinin iş akdine son verilen çalışana, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminat türüdür. Kendi isteği ile işten ayrılan kişilere kıdem tazminatı ödenmez. Kıdem tazminatının veriliş amacı, işçinin gelir ve iş güvenliklerinin sağlanması ve gereksiz işten çıkarma gibi olumsuz durumların orta çıkmasının önüne geçilmesidir. İşçinin kıdem tazminatı alma şartlarına bakıldığında;

 • İşten kendi isteği ile ayrılmamış olması ya da vefat etmiş olması
 • İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işten çıkarılmamış olması
 • İşçi istifa ettiyse nedeninin İş Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen haklı nedene dayandırılması
 • İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılması
 • İşçi kadın ise evlendikten sonraki bir yıl içinde işinden ayrılmak istemesi
 • İşçinin emeklilik şartlarını doldurması nedeniyle işten ayrılması
 • Tazminat
 • Hukuka aykırı bir hareket, olay ya da eyken sonucunda meydana gelen maddi ya da manevi zarara karşılık olarak ödenen bedele tazminat denmektedir. Bir başka deyişle tazminat, meydana gelen zararların giderilmesi amacıyla sorumlu tarafından zarar gören kişi veya kişilere ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer ya da edim olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Tazminat hukuku kapsamında ele alınan uyuşmazlıkların giderilmesi ile ilgili süreç her iki tarafın da haklarını savunan iki bölümde ele alınabilmektedir. Bu hususta tazminat davaları; maddi ve manevi tazminat davası olarak ortaya çıkmaktadır.

Hangi durumlarda Trafik Kazası Tazminat davası açılır

Trafik kazasında, kazaya karışan araçların sigortası bulunmuyorsa, şöför ve araç malikine maddi tazminat davası açılır.

Ayrıca sigorta şirketlerini özel durumlar haricinde manevi tazminat ödemesi yapmıyacaklarında, manevi tazminat davası açılır.

Diğer durumlarda Trafik kazasında Tazminat Talepleri için Sigorta şirketine, ödeme yapılması yada eksik yapılması halinde Sigorta Tahkim komisyonuna başvuru yapılır.

Trafik kazası tazminat davası

Trafik kazasında tazminat davası en az bir motorlu aracaın katıldığı bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar sebebi ile üçüncü kişilere ait olan malvarlıklarına gelen zararların telafi edilmesi sebebiyle açılmaktadır.

Trafik kazası tazminat davası bedensel ve malvarlığı zararlarını gidermek için açılmaktadır. Trafik kazaları nedeni ile tazminat davası, alanında uzman bir avukat ile açılmalıdır. Hazırlanacak olan dilekçe ve dava başvurusunun mutlaka uslubuna uygun şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.

Trafik Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat Davası Süresi

Trafik kazalarında dava için zamanaşımı davanın içeriğine bağlı olarak 2 ve 10 sene arasında değişmektedir. Eğer trafik kazaları sebebiyle görülmüş olan zarar, faili öğrenilen tarihten itibaren 2 sene olmaktadır. Bunun yanı sıra tazminat davası açabilecek kişiler ise:

 • Trafik kazası sebebiyle ağır bedensel bir yaralanma meydana gelmiş ise yaralanmış olan kişinin yakınları bu davayı açabilir. Bu kişiler anne, baba ve eş olmaktadır.
 • Ölümlü trafik kazalarında, ölen kişinin maddi olarak destek olduğu kişiler bu davayı açabilmektedir.

Hangi durumlarda İş Kazası Tazminat davası açılır

Bu haber toplam 352 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara