Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hangi durumlarda manevi tazminat davası açılabilir?

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hangi durumlarda manevi tazminat davası açılabilir?
Suç teşkil eden haksız fiiller, hukuka aykırı olarak kabul edilir ve bu tür fiiller hem suç hem de haksız fiil olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, ceza davası sonrasında tazminat davası açılabilir.

Manevi Tazminat Davası, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, hukuka aykırı bir fiil neticesinde karşı tarafa ya da üçüncü kişilere verilen maddi ve ruhsal zararların tazmin edilebilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vermiştir.

Bu içeriğimiz de manevi tazminat davası şartları ve manevi tazminat davası açılabilmesi için zamanaşımı süresi konularını ele alacağız.

Ceza davalarının sonuçları, hukuk mahkemelerinde açılan tazminat davalarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu etkileşim, hukukun farklı alanlarında adaletin sağlanmasını amaçlar. İşte bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama:

1. Ceza Davası Tazminat Davasını Etkiler Mi?

Ceza kovuşturması yapılmış ve karar verilmişse, ceza mahkemesinin kararı, hukuk mahkemesinde açılan tazminat davasını etkileyebilir. Ceza mahkemesinin verdiği karar, hukuk mahkemesi tarafından delil olarak kabul edilebilir ve tazminat davasının sonucunu belirleyebilir.

2. Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Ceza davasının temel dava zamanaşımı süresi geçmiş olsa bile, ceza davası devam ediyorsa, tazminat davası açılabilir. Bu, tazminat davasının, ceza davasının devam ettiği süre zarfında zamanaşımına uğramayacağı anlamına gelir.

3. Tazminat Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tazminat davası açılabilmesi için, haksız bir fiilin varlığı, bu fiilin bir zarara yol açması ve fiil ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması gerekir. Sözleşmenin ihlali, borç ve alacak ilişkileri gibi durumlar da tazminat talebinde bulunulabilir.

4. Ceza Davası Sonrası Tazminat Davasında Zamanaşımı

Türk Borçlar Kanunu'na göre tazminat talepleri, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içinde, fiilin işlendiği tarihten itibaren ise on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

5. Ceza Davasında Tazminat Talep Edilir Mi?

Suç teşkil eden haksız fiiller, hukuka aykırı olarak kabul edilir ve bu tür fiiller hem suç hem de haksız fiil olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, ceza davası sonrasında tazminat davası açılabilir.

6. Tazminat Davası Açan Davayı Kaybederse Ne Olur?

Tazminat davasını kaybeden taraf, istediği tazminat miktarını alamaz ve ayrıca mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri gibi yargılama masraflarını ödemek zorunda kalır.

7. Beraat Eden Bir Tazminat Alabilir Mi?

Beraat eden bir kişi, devlet aleyhine tazminat talebinde bulunabilir. Beraat, kişinin suçsuz olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilir ve bu durumda tazminat talep edilebilir.

8. Ceza Davasında Şikayetçi Olmayan Tazminat Davası Açabilir Mi?

Ceza davasında şikayetçi olmamak ya da şikayetten vazgeçmek, tazminat davası açma hakkını etkilemez. Tazminat davası, bağımsız olarak açılabilir.

9. Manevi Tazminat Miktarı Ne Kadar Olur?

Manevi tazminat miktarı, zarar görenin yaşadığı psikolojik etkiler, tarafların kusur oranları, olayın oluş şekli ve zarar verenin ekonomik durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Manevi Tazminat Davası Nedir, Nasıl İşler?

Manevi tazminat davalarının daha kolay anlaşılabilmesi adına öncelikle maddi tazminat davalarından da bahsetmek faydalı olacaktır. Manevi tazminat davalarına oranla çok daha anlaşılır olan maddi tazminat davalarında, bir kişi kanunlara aykırı bir fiil ya da işlem neticesinde bir zarara sebebiyet vermişse karşı tarafın zararını karşılamasıdır.

Örneğin, direksiyonun sizin olduğunuz aracınızla trafikte seyrederken yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarparsanız, kanunlarda düzenlenmiş olan yaya geçidindeki yaya üstünlüğü kuralına uymadığınız için (kanunsuz fiil), yayanın tedavisi süresince yaşayacağı iş kaybı ve dolayısıyla gelir kaybı nedeniyle uğrayacağı maddi zararı karşılamanız gerekecek.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Yine aynı vaka üzerinden manevi tazminat hakkını açıklamak gerekirse... Kanunlara aykırı bir fiiliniz nedeniyle çarparak sağlığına ve vücut bütünlüğüne zarar verdiğiniz kişi çekeceği acı, ızdırap gibi ruhsal sorunlar nedeniyle size manevi tazminat talebinde bulunabilir. Hatta eğer kişi çarpmanız sonucu hayatını kaybederse, yakınlarını kaybeden aile üyeleri de yaşadıkları üzüntü ve psikolojik sorunlar sebebiyle size manevi tazminat davası açmaları söz konusu olabilir.

Sadece trafik kazalarında değil, iş kazalarında, mesleğinizi icra ederken yapmış olacağınız bir hata nedeniyle, tarafı olduğunuz herhangi bir sözleşmede yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz de boşanma davalarında, birisine hakaret ettiğinizde, onur ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunduğunuzda da karşı taraf ya da üçüncü kişiler size manevi tazminat davaları açma hakkına sahip olacaktır.

Manevi Tazminat Davası zamanaşımı süresi ne kadardır?

Manevi tazminat davalarında zamanaşımı süreleri, tazminat davası açılmasına neden olan olay ve suç için dava açılmasında uygulanan zamanaşımı süreleri ile aynıdır.

Söz konusu olan dava ceza savası ise, davanın henüz sonuçlanmadığı durumlarda davanın sonuçlandığı tarihe kadar manevi tazminat davası zamanaşımı süresinden bahsetmek mümkündür.

Yargıtay Kararı - Manevi Tazminat Davası Şartları Zamanaşımı

MAMANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ŞARTLARI, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIM SÜRESİ.

Manevi Tazminat Davası açılarak manevi tazminat istemenin şartları şunlardır:

Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusuru ağır olması şart değildir, Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır.

Kişilik hakkının zedelenmiş olup, olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

Borçlar Kanun'unun 41. maddesinde haksız fiil tanımlanmış, 60. maddesinde de haksız fiilden zarar görenin bundan kaynaklanan maddi ve manevi zararın tazmini istemi ile açacağı davaların bağlı olduğu zamanaşımı süreleri özel olarak düzenlenmiştir. BK'nın 60. maddesinde üç türlü zamanaşımı süresi öngörülmüş olup bunlar, zararın ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıllık sübjektif ve nispi nitelikteki kısa zamanaşımı süresi, herhalde haksız fiil tarihinden itibaren 10 yıllık objektif ve mutlak nitelikte uzun zamanışımı süresi ile olağan üstü nitelikteki ceza zamanaşımı süresidir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVA AÇILDIĞI TARİHTE CEZA DAVASI DA DEVAM ETMEDİĞİNDEN UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN OLAY TARİHİNDEN HESAPLANMASI GEREĞİ.

BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU.

ÖZET: Dava açıldığı tarihte ceza davası da devam etmediğinden uzamış (ceza) zamanaşımı süresinin olay tarihinden hesaplanması gereği de göz önüne alındığında beş yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur. Şu durumda zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenmiş olması doğru görülmemiş ve bu yön bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 364 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara