Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Manevi Tazminat

Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Manevi Tazminat
Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Doğan Manevi Tazminat İstemi TAZMİNAT DAVASI - OTEL HİZMETLERİNİN YETERSİZLİĞİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALLERİNDE AYKIRI DAVRANIŞIN NİTELİĞİNE GÖRE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEBİLECEK OLMASI - OTELİN ISITMA SİSTEMİNİN YETERSİZ OLMASI ÖZET: Sözleşme hükümlerine aykırılık...
Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Manevi Tazminat,  Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Doğan Manevi Tazminat İstemi Nedir? Otel hizmetlerine karşı açılan manevi tazminat davası hizmet yetersizliğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından açılabilen bir dava türüdür. Özel sektörde meydana gelen hizmet yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile manevi tazminat istemi yapılabilmektedir. Manevi tazminat istemi bir tazminat davası türü olup Asliye mahkemelerine açılabilmektedir. Özel sektörde hizmet alımı sırasında yaşanan yetersizlik durumu ve bu yetersizliğin sebep olduğu aksaklık, gecikme ve diğer zararlar nedeni ile manevi tazminat davası başlatılabilmektedir. Manevi tazminat davası başlatmak için mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Otel hizmetlerinin yetersizliğinden doğan manevi tazminat istemi olağan bir dava türü olup sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Manevi Tazminat Nedir?

Manevi tazminat; manevi tazminat türü tazminat davalarının alt başlıklarını oluşturmaktadır. Tazminat davaları;
  • Manevi tazminat davası
  • Maddi tazminat davası
Olmak üzere 2 farklı gruba ayrılmaktadır. Gerekli görüldüğü noktada maddi ve manevi tazminat davaları bir arada açılabilmektedir. Manevi tazminat davaları, kişinin yaşadığı sorun ve haksızlık karşısında manevi zararının karşılanması için açtığı davaya verilen isimdir. Manevi tazminat, kişinin yaşadığı problemin giderilmesi ve sıkıntılarının son bulmasını sağlayacak bir maddi karşılık verilmesi ile açılmaktadır. Maddi yükümlülüğe hakim karar vermekte olup kişinin manevi zararını karşılamaya yetecek miktarda ödeme yapılması da mümkündür.

Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Manevi Tazminat İstemi Nasıl Başlatılır?

Manevi tazminat davası başvuru işlemi Asliye mahkemelerine yapılmakta olup her ilde yer alan adliyeler üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Manevi tazminat davasını açmak için dilekçe ile başvuru yapılması gerekmekte olup dilekçe tesliminin ardından dava süreci başlatılabilmektedir.

Kimler Manevi Tazminat Davası Açabilmektedir?

Manevi tazminat davasını kim açabilir; manevi tazminat davası açmak isteyen kişinin manevi bir zarara uğraması gerekmektedir. Hakarete uğramak, hak ihlali yaşamak gibi nedenlerden dolayı manevi tazminat davası açılabilmektedir. Boşanma davası nedeni ile de tazminat davası açılabileceği gibi fiziksel bir hakarete uğrandığı için de manevi tazminat davası açılabilmektedir. Manevi tazminat davası için taraflardan birinin zarar görmesi gerekmektedir. Bu zarar fiziksel olmasa dahi manevi tazminat davası açılabilmektedir. Makalede Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Manevi Tazminat konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Manevi Tazminat İstemi Yargı Kararları

TAZMİNAT DAVASI. OTEL HİZMETLERİNİN YETERSİZLİĞİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALLERİNDE AYKIRI DAVRANIŞIN NİTELİĞİNE GÖRE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEBİLECEK OLMASI. OTELİN ISITMA SİSTEMİNİN YETERSİZ OLMASI. ÖZET: Sözleşme hükümlerine aykırılık hallerinde, bu aykırı davranış, eğer kişilik haklarını ihlal etmişse ve kanunda öngörülen koşulların varlığı sabit olursa, o takdirde manevi tazminata hükmedilebilir. Dava konusu olayda, davacıların ailesi ile birlikte tatil yapmak üzere gittiği otelin grubun gelişine hazırlanmadığı, otel çalışanlarının kim olduğunun anlaşılamadığı, otelin ısıtma sisteminin yetersiz olduğu, davacıların 31 Aralık gecesini soğukta geçirmek zorunda kaldıkları ve aynı ayarda başka bir otele geçişlerinin sağlanmadığı, Davalının otelin hazır olup olmadığını kontrol etmediği dosya kapsamı ile sabit olup; bu husus mahkemenin de kabulündedir. Davacıların kişilik hakları, davalılar tarafından hukuka aykırı biçimde ihlal edilmiştir.

Manevi Tazminat Nedir?

Manevi tazminat istemenin şartları şunlardır: Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusuru ağır olması şart değildir. Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır. Kişilik hakkının zedelenmiş olup, olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir. Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Manevi Tazminat Şartları

Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.

Bu haber toplam 455 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara