Tazminat Davaları Tazminat Davası

Tazminat Davaları Tazminat Davası
Tazminat Davaları Tazminat Davası Tazminat Davası Nasıl Açılır, Tazminat Davaları Yargıtay Kararları TAZMİNAT DAVASI NEDİR? *Tazminat Davası açma hakkı olarak kişi, Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar görmesi, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat...
Tazminat Davaları Tazminat Davası Nasıl Açılır? Tazminat davası tanımı ve kaça ayrıldığı hemen her türlü hukuki eylemle alakalı sıkça araştırılması yapılan bir konu başlığı olmakla beraber hukuksal olarak oldukça önemli dava türleri olarak değerlendirilmektedir. Tazminat davaları, tazminat davası;
 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası olarak ikiye ayrılır.
https://www.youtube.com/watch?v=k5ZR-O_L1jY Maddi tazminat davası kişinin malvarlığında hukuka aykırı bir işlem, eylem ya da eylemler bütünü sonucunda meydana gelen eksilmenin tazmin edilmesi bir başka deyişle maddi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türü olmakla beraber, manevi tazminat davaları da aynı şekilde hukuka aykırı bir işlem, eylem ya da eylemler bütünü sonucunda kişinin yaşadığı üzüntü ve yıpranmanın meydana getirdiği manevi zararların giderilmesi için açılan bir diğer dava türü olarak ifade edilebilir.

Tazminat Davası Açılış Süreci

Tazminat davası nasıl açılır sorusu için verilecek ilk yanıt maddi ve manevi tazminat davalarının birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilmesinin mümkün olduğudur. Her türlü tazminat davasının açılış mercii ticari nitelikte olanlar hariç asliye hukuk mahkemeleridir. Bu noktada tazminat miktarının az ya da çok olması da önemli değildir. Bu noktadaki tek fark idare olarak nitelendirilen devlete açılan tazminat davalarıdır. Devletin davalı konumda olduğu ve devletin eylem ve işlemleri nedeniyle zarara uğradıklarını iddia edenlerin tazminat davaları tam yargı davası olarak isimlendirilirken tam yargı davalarına bakma görevi ise idare mahkemeleri ya da vergi mahkemelerinindir.

Tazminat Davası Açılış Sebepleri

Herhangi bir neden, işlem ya da eylem nedeniyle uğranan maddi ve manevi zararın tazmin edilmesi amacıyla açılan tazminat davaları birbirinden oldukça farklı hukuki nedenler için açılabilir. Bu yönde;
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
 • Malpraktis yani hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle uğranan zararın tazmin edilmesi için açılan tazminat davaları
 • Boşanma davasıyla beraber özellikle aldatma ve zina nedeniyle açılan tazminat davaları
 • Adli suç nedeniyle açılan tazminat davaları, tazminat davası
 • Telif haklarının ihlali sonucunda açılan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sözleşme ihlali ndeniyle açılan tazminat davaları öncelikli olarak belirtilebilmektedir.

Tazminat Davası Nedir?

 • Tazminat Davası açma  hakkı olarak kişi, Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar görmesi, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
 • Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir .
 • Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.

Tazminat Hukuku Tazminat Davaları

 1. Karayolları Trafik Kanunu'na göre hukuki sorumluluk ve tazminat davaları
 2. Destekten Yoksunluk Tazminatı Davaları
 3. Doktor Hatası Tazminat Davaları
 4. İş Kazası Tazminat Davaları
 5. Küçüğün, akıl hastasının, adam çalıştıranın, hayvan tutanın, yapı malikinin, ev başkanının, taşınmaz malikinin, çevreyi kirletenin sorumluluklarına ilişkin tazminat davaları
 6. Yayın yoluyla kişiliğe saldırıdan doğan tazminat davaları
 7. Hakaret, haksız şikayet, öldürme, yaralama, taşınmaza zarar verme, ecrimisil ve elatmaya ilişkin tazminat davaları
 8. Fikir ve sanat eseri haklarına haksız saldırı nedeniyle tazminat davaları.

Yargıtay - Maddi Manevi Tazminat Davası

ÖZET: Dava, taraflarının nişanlılık süresi içinde olan olaylara ilişkin olarak açılan maddi ve manevi tazminat davasıdır. A. Aile Mahkemesi ise, davacının nişanlılık ve gayri resmi evlilikleri sırasında yaşının küçük olması nedeniyle maddi ve manevi tazminatın Borçlar Kanunundan kaynaklandığı ve aile mahkemesinin görevi dışında olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur. Taraflar arasında nişanın yapıldığı, iki yıllık nişandan sonra, düğün yapılarak karı koca olarak birlikte yaşanıldığı, resmi nikahın yapılmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeni ile bu birlikteliğin bozulması nedeniyle davacının kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle davalıdan manevi tazminat ile düğünde takılan ve davalı tarafından davalının babasına verilen takıların rayiç bedelinin tahsili istediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davada öncelikle, nişanlılığın hükümleri, nişanın bozulmasının sonuçları, hediyelerin geri verilmesi konuları incelenip değerlendirileceğinden ve bu hükümleri incelemek de Aile Mahkemesinin görevine girdiğinden, uyuşmazlığın Aile Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın, taraflarının nişanlılık süresi içinde olan olaylara ilişkin olarak açılan maddi ve manevi tazminat davası olduğu ve TMK'nun 2. kitabında düzenlendiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir. Ankara 4. Aile Mahkemesi ise, davacının nişanlılık ve gayri resmi evlilikleri sırasında yaşının küçük olması nedeniyle maddi ve manevi tazminatın B.K.'nundan kaynaklandığı ve Aile Mahkemesinin görevi dışında olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur. Dosya kapsamından, taraflar arasında nişanın yapıldığı, iki yıllık nişandan sonra, düğün yapılarak karı koca olarak birlikte yaşanıldığı, resmi nikahın yapılmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeni ile bu birlikteliğin bozulması nedeniyle davacının kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle davalıdan manevi tazminat ile düğünde takılan ve davalı tarafından davalının babasına verilen takıların rayiç bedelinin tahsili istediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davada öncelikle, nişanlılığın hükümleri, nişanın bozulmasının sonuçları, hediyelerin geri verilmesi konuları incelenip, değerlendirileceğinden ve bu hükümleri incelemek de Aile Mahkemesinin görevine girdiğinden, uyuşmazlığın Aile Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. (Tazminat Davaları Tazminat Davası)

Yargıtay - İşçi Alacakları Tazminat Davası

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta emsal nitelikte verilen karar çalışma süreleri konusunda aynı nitelikte olduğundan, davacının ihtirazı kayıtsız imzaladığı ve fazla çalışma ücreti ödemesi öngören aylar hesap dışı bırakılarak davacının fazla çalışma ücreti hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır. Eksik ve hatalı bilirkişi raporuna itibar edilerek fazla çalışma ücretinin ayrıca ödenen aylar için hüküm altına alınması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. Fazla çalışmanın aksine düzenleme yoksa haftalık esasa göre 45 saati aşan çalışmalar olarak hesaplanması gerekir. Ayrıca bu tür çalışmada 4857 sayılı İş Kanununun 68. Maddesi uyarınca ara dinlenmeleri dikkate alınmalı ve ara dinlenmelerin mahsubundan sonra günlük ve buna göre haftalık çalışma süresi belirlenmelidir.

Yargıtay - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

ÖZET: Prensipte haksız eylem tarihinde tümüyle ödenmesi gereken zararın bir kısmının olay tarihinde ödenmiş olması haksız fiil sorumlusunun temerrüdünü ortadan kaldırmayacağı gibi, yasal olarak ödenmesi gereken bu miktarın güncellenerek tazminat bedelinden indirilmesi de düşünülemez. Böyle bir kabul biçiminde haksız fiil sorumlusunun geç ödemekten yarar elde etmesi söz konusu olur ki, bunun hukuken korunması olanaklı değildir. Hal böyle olunca, dava açılmadan evvel sigorta şirketi ve davalı M.Z.G. tarafından yapılan ödemelerin hesap raporu tarihine kadar güncelleştirilerek hesaplanan tazminattan indirilmesi düşünülemez. Aynı hususlara dayalı direnme kararı usul ve yasaya uygun olup onanması gerekir. Makalede Tazminat Davaları Tazminat Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 533 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara