Tazminat ve Nafaka Davası

Tazminat ve Nafaka Davası
Tazminat Ve Nafaka Davası Tazminat Ve Nafaka Davası, Boşanma davasında kusur ve tazminat, Boşanma davası Nafaka Boşanma davalarında vazgeçilmez konuların başında nafaka, velayet ve tazminat konuları sıklıkla geçmektedir. Konun içerisinde geçtiğinden dolayı nafaka davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Yargıtay Kararı - Tazminat Ve Nafaka Davası T.C...
Boşanmada Tazminat Ve Nafaka Nasıl İstenir? - Medeni kanunda boşanma davasında maddi tazminat talebi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlara göre hali hazırda var olan veya beklenen menfaatleri boşanma davasından dolayı zarara uğrayan veya zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir.

Boşanmada Tazminat Nasıl İstenir?

Boşanma davasında maddi tazminat talebinin kanunun öngördüğü kapsam dahilinde ise aile mahkemesi hakimi maddi tazminata karar verebilir. Ancak boşanma davasında her ne sebep olursa olsun maddi tazminat talebiyle ilgili hakimin karar vermesi için; boşanma dava dilekçesinde veya karşı boşanma dava dilekçesinde istemde bulunulmalı ve tazminat miktarına göre de oransal (nisbi) harcın yatırılması gerekir. Eğer maddi tazminat talebi kanun hükmünün öngördüğü kapsamda olmadığında, usulüne uygun yapılmış tazminat talebini, aile mahkemesi hakimi davayı ayırıp asliye hukuk mahkemesine göndererek talep sahibi eşin sebepsiz zenginleşme hükümlerince davalı eşin hissesine düşen masrafları talep edebilir ve tazminat alabilir. Boşanma davalarında dava dilekçelerinde veya karşı dava dilekçesinde bulunan maddi tazminat talebi evlilik birliği ve ortak yaşamla ilgili ise harca tabidir.

Boşanmada Nafaka Nasıl İstenir 

Yoksulluk nafakası olarak bilinen bu nafakaya karar verilebilmesi için, nafaka sorumlusunun kusurlu olması gerekirken, nafaka isteminde bulunan eski eşin de kusurunun, nafaka sorumlusundan daha ağır kusurlu olmaması yeterlidir. Bazı hallerde, yoksulluk nafakası doğrudan kalkabileceği gibi, bazı hallerde ise, nafakanın kaldırılmasını veya azaltılmasını için nafakanın kaldırılması davasıyla hakimden talep edilebilir. Nafakanın kaldırılma davası; nafakanın azaltılması davasını da içerir.

Boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Yaygın Yargıtay kararlarında: yeme, barınma, giyinme, sağlık, ulaşım, kültür gibi kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirmek için mecburi ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak seviyede geliri kişilerin yoksul kabul edileceği belirtilmiştir. Kişilerin asgari ücret gelir düzeyinde bulunması yoksulluğu ortadan kaldıracak bir durum olarak kabul görmemektedir. Boşanmış kadın veya erkekten herhangi birinin yoksulluk nafakası aldığı dönemde asgari ücretle işe başlaması yoksulluk nafakasının kaldırılmasını gerektirmez. Ancak bu hallerde, yoksulluk nafakasının azaltılması davası ile aile mahkemesinden nafakanın azaltılması talep edilebilecektir.

Tazminat Ve Nafaka Davası

Nafaka Boşanma davalarında vazgeçilmez konuların başında nafaka, velayet ve tazminat konuları sıklıkla geçmektedir. Konun içerisinde geçtiğinden dolayı nafaka davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı - Tazminat Ve Nafaka Davası

TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI - NAFAKA TALEBİNİN ÇOCUK İÇİN TALEP EDİLENİN ÜSTÜNDE KALAN BÖLÜMÜNÜN BOŞANMADAN SONRA YOKSULLUK NAFAKASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU - DAVACININ BU TALEBİ HAKKINDA  HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava dilekçesinde yer alan nafaka talebinin çocuk için talep edilenin üstünde kalan bölümünün boşanmadan sonra yoksulluk nafakası niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Bu bakımdan davacının yoksulluk nafakası talebi mevcuttur. Öyleyse davacının bu talebi hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, bu hususun nazara alınmaması da doğru bulunmamıştır. Talep edilen miktar, hem maddi, hem de manevi tazminatı kapsamaktadır. O halde; talep edilen miktarın ne kadarlık kısmının maddi, ne kadarının da manevi tazminat olduğu hususunda davacıdan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 31'nci maddesi çerçevesinde açıklama istenip, yapılacak açıklamaya göre maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, miktara ilişkin bu belirsizlik giderilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir. YARGITAY KARARI: TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI BOŞANMA DAVASI - MADDİ MANEVİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEPLERİ - EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEBİYET VEREN OLAYLARDA KOCANIN TAM KUSURLU OLUŞU - KADININ MANEVİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEPLERİNİN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ ÖZET: Davacı- davalı kocanın açtığı boşanma davasından feragat ettiği ve feragati nedeniyle davasının reddedildiği, bu suretle feragat tarihi öncesinde davalı-davacı kadından kaynaklı boşanmaya sebebiyet verir nitelikteki olayların davacı-davalı koca tarafından affedildiği en azından hoşgörüyle karşılandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda ortak evin kilidini değiştiren, kumar oynayan, eşine darpa teşebbüs eden koca tam kusurludur. Hal böyle iken davalı-davacı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur tespitine bağlı olarak davalı-davacı kadının manevi tazminat ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. YARGITAY KARARI: TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI - BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLAR YÜZÜNDEN KİŞİLİK HAKKI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAFIN KUSURLU OLANDAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEĞİ - KADIN YARARINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Toplanan delillerden, davacı-davalı kocanın bağımsız konut sağlamaya yanaşmadığı, babasının eşine ve evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, eşinin eşyalarını baba evine göndererek birlikte yaşamaktan kaçındığı ve başka bir kadınla yaşayarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, buna karşılık davalı-davacı kadının da evlilik birliği devam ederken başka bir erkekle yaşamaya başladığı ve bu suretle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmaktadır. Toplanan delillerden, davacı-davalı kocanın bağımsız konut sağlamaya yanaşmadığı, babasının eşine ve evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, eşinin eşyalarını baba evine göndererek birlikte yaşamaktan kaçındığı ve başka bir kadınla yaşayarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, buna karşılık davalı-davacı kadının da evlilik birliği devam ederken başka bir erkekle yaşamaya başladığı ve bu suretle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmaktadır.

Bu haber toplam 308 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara