Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik Kazalarında Tazminat
Trafik Kazalarında Tazminat | Ülkemizde artan nüfusa bağlı olarak hayat standardının yükselmesi ile trafikteki araçlarda da artışlar yaşanmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık şehirlerde çok sayıda aracın trafikte olması, yolların düzgün ve uygun yapılmamış olması, ehliyet verilirken eğitimlerin tam verilmemesi ve alkollü araç kullanmak gibi durumlar...
Trafik Kazalarında Tazminat | Ülkemizde artan nüfusa bağlı olarak hayat standardının yükselmesi ile trafikteki araçlarda da artışlar yaşanmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık şehirlerde çok sayıda aracın trafikte olması, yolların düzgün ve uygun yapılmamış olması, ehliyet verilirken eğitimlerin tam verilmemesi ve alkollü araç kullanmak gibi durumlar nedeni ile trafik kazalarında bazı artışlar yaşanmaktadır. Bu artışların meydana gelmesi trafik kazalarındaki ölümü ve yaralanma olaylarının da meydana gelmesini ve artmasını sağlamaktadır. Yapılan trafik kazalarında araçların maddi hasarlara uğraması yanında yaralanmalar ve ölümlerde gerçekleşebilmektedir. Yaşanılan kazalar nedeni ile birçok insan mağdur olmakta ve sorunlar yaşamaktadır. Bu durumda olan kişiler ise karşı taraftan maddi ve manevi tazminatlar isteyerek mağduriyetlerini giderebilmektedir. Günümüzde trafik kazası geçirerek yaralanan veya bir yakını aynı şekilde yaralanan veya ölen kişilerin oldukça az bir kısmı bu konudaki tazminat ve yasal haklarını kullanmaktadır. Birçok kişi ise yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları sonrasında böyle yasal haklarının olduğunu bile bilmemektedir. Bu nedenle aşağıdaki yazı bilgilendirici ve hakların nasıl, ne zaman kullanılacağı konusunda detaylar sunmaktadır.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik kazaları içerisinde ölüm ile sonuçlanan kazalar ülkemizde sıklıkla rastlanan kazalar olmaktadır. Böyle durumlarda kanunlarımızda ölün kişinin yakınları için bazı konularda tazminat hakkı tanınmıştır. Bu tazminat içerisinde destekten mahrum kalma tazminatı oldukça önemli olmaktadır. Ayrıca cenaze, defin masrafları, ölen kişinin ölümüne kadarki tedavi masrafları, kazaya karışan aracın maddi değeri ve buna benzer masraflar için de tazminat talebinde bulunulması mümkün olmaktadır. Bu konudaki zararların çoğu maddi zararlar olmaktadır. | Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazasında yaşamını yitiren kişinin sağlığında bakımı ile hayatlarını idame ettiren kişiler, bu kaza sonucu yaşanan ölüm ile bakıma muhtaç durumda olacaklardır. Trafik kazalarında ölen kişinin sağlığında bakımına ihtiyaç duyan kişiler, ölüm sonrasında destekten yoksun kalma tazminatı alabilmektedirler. Ölen kişinin eşi, çocukları ve kardeşleri ile anne ve babası gibi yakınlık ve akrabalık bağı bulunan kişilerin bu tazminat konusunda bir talepleri olabileceği gibi, üçüncü şahıslarında ölen kişinin sağlığında kendilerine bakımını ispat etmeleri durumunda tazminat talep edebilmektedirler. | Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik Kazalarında Çocuk Ölümünde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Yaşanan ölümlü trafik kazasında, küçük yaşta bir çocuğun ölmesi durumunda anne ve babası bakımdan yoksun kalma tazminatı açabilmektedir. Bu konuda çocuğun büyüyeceği ve ileride kendilerine bakacaklarını iddia ederek bu davayı açabilmektedirler. Bu durumda mahkeme, anne ev babanın yaşları ve çocuğun yaşını hesap ederek, yaşamaları durumunda çocuğun bakımı konusunda hesaplamalara vararak bir tazminat rakamı ortaya çıkartabilmektedir. | Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik Kazalarında Hastane ve Tedavi Giderleri

Yaşanılan kaza sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılmış, burada bir süre tedavi ve bakım gördükten sonra ölen kişi için yakınlarının bu tedavi ve bakım masrafları konusunda tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Hastanede yapılan ve tedavi konusunda yapılan tüm giderlerin maliyetinin gösterilmesi ile bu konuda bir tazminat alınabilmektedir.

Trafik Kazalarında Defin ve Cenaze Giderleri

Yaşanılan trafik kazasında ölen kişinin tüm defin ve cenaze masrafları için de karşı taraftan maddi tazminat talep edilebilmektedir. Bu konu için defin gideri, cenazenin bir yerden diğerine taşınması, kefen parası, cenaze töreni düzenlenmesi ve yemek parası ile buna benzer masraflar karşı taraftan tazminat ile talep edilebilmektedir.

Trafik Kazasında Manevi Tazminat Davası

Yaşanılan trafik kazası sonrasında ölen kişinin yakınları büyük bir ıstırap ve keder yaşamaktadır. Bu yaşanılan acının bir nebze azaltılabilmesi konusunda manevi tazminat davası açılabilmektedir. Bu davalarda tazminat rakamını mahkeme hakimi birçok farklı duruma göre belirlemektedir. Maddi tazminat konusunda raporlarda ve belgelerdeki kesin rakamlar belli olduğu için kolay bir şekilde tazminat ölçümü yapılabilmektedir. Ancak manevi tazminatlarda durum farklı olabilmektedir. | Trafik Kazalarında Tazminat

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat

Ölümlü trafik kazalarında olduğu gibi yaralanmalı trafik kazalarında da kişilerin tazminat hakları bulunmaktadır. Yaralanmalı trafik kazalarında da mağdur olunabilmekte ve birçok çok maddi ve manevi kayba uğranabilmektedir. Yaşanılan bu kayıplar ve zararların tazmini konusunda maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir.

Trafik Kazasında İş Görmezlik Tazminatı

Trafik kazası sonrasında yaralanan şahısta uzuv kaybı olması veya tamamen hareketsiz (felç) kalması durumunda veya çalıştığı meslekte çalışma gücü konusunda bir kayıp yaşaması durumunda, yaşanılan maddi kayıp için tazminat davası açılabilmektedir.

Trafik Kaza Sonrasında Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı

Kazaya karışan araçlardaki hasarlarda karşı taraftan ve onun sigortacısı tarafından ödenecektir. Bu konuda trafik kazası tutanakları doldurulacak ve trafik polisleri işlem yapacaklardır. Böylece kusur oranı belli olacaktır. Bu kusur oranına göre trafik kazasına sebep olan ortaya çıkacaktır. Gerçekleşen trafik kazası sonrasında sigorta şirketlerinin belirli oranlarda sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar genel olarak maddi zararları içeren teminatlar olmaktadır. Düzenlenen poliçelerde pirim bedelinin arttırılması ile çok daha kapsamlı ve geniş bir tazminat ödeme seçeneği oluşturulabilmektedir. Yaşanılan kazalardaki sigorta şirketi poliçede belirtilen maddeler ve içerikleri ölçüsünde sorumluluk olmaktadır. | Trafik Kazalarında Tazminat

Yargıtay Kararı - Trafik Kazalarında Tazminat

YARGITAY: TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI 17.Hukuk Dairesi Esas:  2011/7807 Karar: 2012/2461 Karar Tarihi: 01.03.2012 ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Trafik sigortası şirketinin temerrüt tarihinin tespiti gerekir. Kural olarak zarar veren aracın işleteni ve sürücüsü kaza tarihinden itibaren temerrüt faizinden sorumlu olur. Mahkemece davalı sigorta şirketinin temerrüt tarihi yönünden inceleme yapılmamış ise de davalı vekili dava dilekçesinde tarih belirtmeden yasal faize karar verilmesini talep etmiştir. Bu durumda dava tarihinden itibaren temerrüt faizine karar verilmesi gerekirken talep aşımına sebebiyet verecek şekilde kaza tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi doğru değil bozma sebebi ise de bu yöndeki yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarına gerektirmez. YARGITAY: TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI 4.Hukuk Dairesi Esas:  2011/115 Karar: 2011/1012 Karar Tarihi: 03.02.2011 ÖZET: Davacılar, trafik kazası nedeniyle çocukları olan desteğin ölümünden dolayı uğradıkları manevi zararın ödetilmesini istemişlerdir. Dava konusu olayda davalı; aracını, başka bir kişinin kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiğini ve araç üzerinde eylemli kullanımı (tasarrufu) bulunduğunu geçerli kanıtlarla kanıtlamış değildir. Bu olgunun tanık anlatımları ve adi satış sözleşmesi ile doğrulanması, davacıların hukuki durumunu etkilemez. Yerel mahkemece, dava konusu olayın, araçtaki teknik arızadan kaynaklandığının ceza dosyasındaki kanıtlar ile saptandığı gözetilerek, davacıların uğradığı zararın kapsamı belirlenip davalının tazminat ile sorumlu tutulması gerekir.

Bu haber toplam 251 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara