Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası
Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası | Trafik kazaları ölüm nedenlerine bakıldığında üst sıralarda yer alan ölüm nedenlerinden biridir. Türkiye'de çok sık bir şekilde yaşanan trafik kazalarının pek çoğu sadece maddi hasarlı kazalar olarak sonuçlanırken birçok trafik kazasının da yaralanmalı ya da ölümlü olarak gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır. Trafik...
Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası Trafik kazaları ölüm nedenlerine bakıldığında üst sıralarda yer alan ölüm nedenlerinden biridir. Türkiye'de çok sık bir şekilde yaşanan trafik kazalarının pek çoğu sadece maddi hasarlı kazalar olarak sonuçlanırken birçok trafik kazasının da yaralanmalı ya da ölümlü olarak gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır. Trafik kazaları ile birlikte yakınlarını kaybetmiş kişilerin acıları bir kenara dursun bu kazalar sonrasında savunabilecekleri hakları konusunda herhangi bir fikre sahip olmamaları da ayrıca acı veren bir durum olmaktadır. Bu nedenlerle ölümlü trafik kazaları ile ilgili olarak kişilerin bilgilendirilmesi gerekmekte ve bu konuda uzman hukukçulardan ve avukatlardan yardım alınarak hak kayıplarının önüne geçilmek adına Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat taleplerinin gerçekleşmesi adına dava açma yoluna gitmek gerekmektedir. Trafik kazalarının ölümlü bir şekilde sonuçlanmasının ardından kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta tüm süreci yakından takip etmeleri olmaktadır. Çünkü trafik kazaları sonrasında açılan davalara ortak olan sigorta şirketlerinin kişileri yanıltıcı yönde bir tavır takınması söz konusu olabiliyor. Bu nokta kişiler deneyimli bir avukat aracılığı ile süreci takip ederek yapılması gerekenleri sırasıyla başarılı bir şekilde yerine getirebilmektedir. Özellikle yaşadığı kayıpların telafi edilmesinin mümkün olmadığı durumların söz konusu olan kişiler için alınan tazminat miktarları ayrıca önemli olduğu için bu hususa mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Yasaların trafik kazaları sonucu ölümle sonuçlanan vakalarla  ilgili  kişilere üstün haklar tanımasından habersiz olan kişilerin haklarını koruması mümkün olmamaktadır. Çoğu zaman kan parası olarak bilinen bedellerle hukuksal haklar kullanılmadan izlenilen yollar kişilerin hak kayıplarına uğramasına da yol açabiliyor. Trafik kazalarının ardından mağdur kişilerin maddi ve manevi tazminat davaları açarak haklarını talep etmesi söz konusu oluyor. Ölümlü trafik kazaları gerçekleştikten sonra öncelikle kazaya sebep olayda taraflardan hangisinin daha fazla bir kusuru bulunduğuna dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada kişilerin trafik kazalarda kusur oranları dikkate alınarak tazminat bedellerinin ödenmesi mümkün olmakta ve ölen kişinin yakınlarının destekten yoksun kalma gerekçesiyle dava açması sağlanabilmektedir. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat  Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ölen kişinin arkasında kalmış yakınlarının destekten yoksun kalma gerekçesiyle tazminat talebinde bulunması söz konusu olabiliyor. Bu kişiler ölen kişinin birinci dereceden yakınları olabildiği gibi aynı zamanda hayatın sonlanmasından önce bakmakta olduğu kişiler de olabilmektedir. Destekten yoksun kalma gerekçe gösterilerek açılmış olan tazminat davalarının miktarlarının belirlenmesinde kişilerin sahip olduğu ekonomik durumlar, sosyal hayatları dikkate alınarak bir miktar belirlenmeye çalışılır. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat İçin Dava Açma Hakkı Kimdedir?

Trafik Kazası Ölümlü Kazaların ardından doğrudan kaza sonrası mağdur konumuna geçen kişinin dava açması mümkün olmadığından dolayı davalar hayatını kaybetmiş  kişinin yakınları tarafından açılabilmektedir. Bu kişiler destekten yoksun kalma gerekçesi ile davaları açabilecekleri için birinci dereceden yakınları dışında ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu varsa nişanlısı, bakımını ve desteğini üstlenmiş olduğu kişiler de olmaktadır. Bu kişiler hem maddi hem de manevi tazminat davaları açabiliyor. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davasında Neler İstenebilir?

Trafik kazalarının ölümle sonuçlanmasının ardından destekten yoksun kalma gerekçesi ile dava açabilecek olan kişiler yaşadıkları maddi zararların ve acı, kederin karşılanması adına tazminat talep edebiliyorlar. Trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden kişinin hayatını kaybetmesine kadar geçen sürede hastanede tedavi edilmesi ya da belli başlı sağlık hizmetleri alarak vakit geçirmesi söz konusu olduysa bu durumda kişiler tazminatta defin masraflarını da talep edebilirler. Ayrıca ölümün yaşanmasının ardından es geçilen araçla ilgili olarak ortaya çıkan maddi kayıpların da bu noktada karşılanması gerekmektedir. Kazada tam kusurlu ya da kısmen daha fazla kusurlu olan kişiler sadece tedavi giderleri ve defin masrafları ile ekonomik masrafların karşılanması görevini yerine getirmezler. Buna ek olarak kişilerin yakınlarının yaşamış oldukları hem maddi hem de manevi desteklerin karşılanması yönünde de talepler iletilebilmektedir. Borçlar Kanunu destekten yoksun kalan kişilerin maddi zararlarının karşılanması yönünde taleplerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak belirlemelerde bulunmuş olsa da aynı zamanda manevi olarak kişilerin yakınlarını kaybetmenin üzüntüsü ile sahip olduğu zararların karşılanması yönünde de taleplerini iletmeleri mümkün olmaktadır. Tüm bu gerekçelerle birlikte ölümle sonuçlanan trafik kazasının ardından hayatını kaybetmiş  kişinin yakınlarının yoksun kaldığı maddi gelirler sebebiyle ekonomik durumlarına hitaben maddi tazminat, yaşadıkları derin keder ve üzüntü nedeniyle de manevi tazminat taleplerinde bulunarak bunların karşılığını alması mümkün oluyor. Trafik kazası eğer kişilerin tek başına gerçekleştirmiş olduğu kazalarda olduğu zaman tüm bu kurallara uyulmaya devam ediliyorken araçta başka kişilerin bulunması halinde bu kişilerin de uğradıkları zararlar gerekçesiyle tazminat talebinde bulunması gerekmektedir. Pek çok trafik kazasının yolcuları ile şoförlerin birbirini tanıdığı kazası olması sebebiyle kişiler bu haklarını kullanmayabiliyorlar. Ancak bu durumlarda sigorta şirketlerine karşı dava açma hakkı kullanılabilmektedir. Bu noktada kişilerin sahip olduğu sigortaların türüne bakılarak hak iddia edebilecekleri konuları da belirlenmesi mümkün oluyor. Trafik kazalarda bilinmesi gereken ince noktalardan biri ölen kişinin herhangi bir iş faaliyeti içinde olmadan yaptığı kazalarla iş kazalarının ayrılması gerekliliğinin sağlanmasıdır. Eğer iş kazası söz konusu ise bu noktada davanın farklı bir şekilde seyretmesi söz konusu olacaktır. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Ceza Davası Nasıl Başlar?

Trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından trafik polisleri ya da bölgedeki yetkili Cumhuriyet savcısı tarafından kişilere ceza kesilebilmektedir. Bu cezalar Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Trafik Cezası Hükümleri altında belirlenmiş hususlar göz önüne alınarak verilmektedir. Ayrıca trafik kazasının ardından ölümler gerçekleşmişse bu durumda Cumhuriyet savcılığına da kamu davasının açılması gerekmektedir.

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası Nasıl Görülür?

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Görevli mahkeme dava değerine göre belirlenir. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgahı olduğu mahkemede görülür. Haksız bir eylemden doğan dava o fiilin meydana geldiği yer mahkemesinde açılabilir. Motorlu araç kazalarından dolayı hukuksal sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkezi veya şubesinin bulunduğu yer veya kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir. Sigortacı; Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara  ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri  Sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği günü takip eden sekiz iş günü içinde sigorta teminat  limitleri dahilinde öder. Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilmez. Yazımızda Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası konusu bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacınız olması durumunda avukat desteği almanızı öneriyoruz. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI - DAVALI VEKİLİNİN DAVACILARIN DESTEĞİNİN SÜRÜCÜSÜ OLDUĞU MOTORSİKLET İLE SEYRİ SIRASINDA KASKININ BULUNMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ - DESTEĞİN MÜTERAFİK KUSURU OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI - DAVALI VEKİLİNİN DAVACILARIN DESTEĞİNİN SÜRÜCÜSÜ OLDUĞU MOTORSİKLET İLE SEYRİ SIRASINDA KASKININ BULUNMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ DESTEĞİN MÜTERAFİK KUSURU OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ. ÖZET: Davalı vekili, davacıların desteğinin sürücüsü olduğu motorsiklet ile seyri sırasında kaskının bulunmadığını iddia etmiştir. Mahkemece davalının bu savunması kararın gerekçe kısmında tartışılmamış, bu konuda olumlu-olumsuz bir karar verilmemiştir. Bu durumda mahkemece davalının ileri sürdüğü iddialarının gerçekliği araştırılarak gerçek ise davacıların desteğinin kasksız olarak motorsiklet kullanması davranışının zararını artırıcı bir etken olup olmadığı konusunda müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılması ve hükmün gerekçesinde tartışılması gerekmekte olup yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI - SİGORTACININ ZMS SİGORTACISI SIFATIYLA MEYDANA GELEN ZARARI POLİÇE LİMİTİ DAHİLİNDE GİDERMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU - SİGORTACININ YARGILAMA GİDERLERİNDEN POLİÇE LİMİTİ ORANINDA SORUMLU TUTULMASI GEREĞİ ÖZET: Davacıların maddi tazminat talebinden sorumluluğuna karar verilen davalı sigortacının, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı sıfatıyla, meydana gelen zararı poliçe limiti dahilinde gidermekle yükümlü olduğu, yargılama giderlerinden de limiti oranında sorumlu olduğu. Zarar miktarının limiti geçmesi halinde sigortacı aleyhine hükmedilen miktara ilişkin yargılama giderlerinin tamamından değil, sadece poliçe limitinin tazminat miktarına oranına göre sorumlu olduğu gözetilerek, poliçedeki limiti oranında yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmasına karar verilmemesi de bozmayı gerektirmiştir.TAZMİNAT DAVASINDA TAZMİNATIN HESAPLANMASI VE EVLENME İNDİRİM ORANI Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Davacının talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminat miktarının saptanması bakımından alınan ve mahkeme tarafından da hükme esas alınan 04.12.2013 tarihli bilirkişi raporunda; davacının rapor tarihindeki yaşı(43) ile 18 yaşından küçük çocuğunun bulunmadığı gerekçesiyle % 2 evlenme ihtimali bulunduğu kabul edilerek, hesaplanan tazminattan bu oranda indirim yapıldığı görülmektedir. Vefat edenin bakımından yararlanan eşin yeniden evlenmesi veya fiili olarak bakım ihtiyacını karşılar biçimde birliktelik yaşaması halinde bakım ihtiyacının sona erdiği ve yitirilmiş destek ediminin yeni bir destek edimiyle karşılanmış olacağı dikkate alınarak hayatta kalan eşin desteklik süresi içerisinde yeniden evlenme ihtimalinin belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda, eşin yaşı, 18 yaşından küçük çocuk sayısı, sağlığı, görünümü, ekonomik durumu gibi etkenler değerlendirilerek bu belirlemenin yapılması gerekir. Dairemiz'in yerleşmiş içtihatları gereği; evlenme ihtimali oranları belirlenirken, destek gören eşin zararın doğduğu kaza tarihindeki yaşına göre, AYİM Evlenme İhtimali Tablosu'ndaki belirlemelerin esas alınması gerekmektedir. O halde, davacının kaza tarihindeki yaşı (36) ve 18 yaşından küçük 2 çocuğu bulunduğu gözetilerek, evlenme ihtimali oranının belirlenmesi gerekirken; hatalı biçimde, rapor tarihindeki yaşı esas alınmak suretiyle yapılan hesaplamaya göre karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜMLÜ VE TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI - TEMYİZ İSTEMİ KABUL EDİLEREK LEHİNE HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA KARAR VERİLEN DAVACILAR YÖNÜNDEN MADDİ HATA SONUCU SEHVEN GEREKLİ DÜZELTMENİN YAPILMADIĞI ÖZET: Temyiz istemi kabul edilerek lehine hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiş olan davacılar yönünden maddi hata sonucu sehven gerekli düzeltmenin yapılmadığı anlaşıldığından Yargıtay ilamının sonuç kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. Mahkemece, davacıların davasının toplam 150.000,00 TL üzerinden kabulü ile davacı anne ... için 10.000,00 TL'nin dava tarihinden, ıslah olunan 70.178,67 TL'nin ıslah tarihi olan 06/06/2014 tarihinden itibaren, çocuklardan ... için 1.000 TL'nin dava tarihinden, 16.125,92 TL'nin ıslah tarihi olan 06/06/2014 tarihinden itibaren, çocuk ... için 1.000 TL'nin dava tarihinden, ıslah olunan 12.646,08 TL'nin ıslah tarihinden, çocuk ... için 1.000 TL'nin dava tarihinden, ıslah olunan 12.646,08 TL'nin ıslah tarihinden, çocuk ... için 1.000 TL'nin dava tarihinden, ıslah olunan 8.917,68 TL'nin ıslah tarihinden, çocuk ... için 1.000 TL'nin dava tarihinden, ıslah olunan 6.742,78 TL'nin ıslah tarihinden, çocuk ... için 1.000 TL'nin dava tarihinden, ıslah olunan 6.742,78 TL'nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacılara verilmesine karar verilmiş. Hükmün davacılar vekili ve katılma yolu ile davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine davacılar vekilinin temyiz nedenleri yerinde bulunarak hükmün Dairemizce düzeltilerek onanmasına karar verilmiş, davacılar vekili tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI - DAVALILAR ALEYHİNE SGK TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVASINDA VERİLECEK KARARIN ELDEKİ DAVANIN SONUCUNU ETKİLEYECEĞİ - RÜCU DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davalılar aleyhine SGK tarafından açılan rücu davasında verilecek karar, davalıların ödemeleri gereken zarar miktarının tespiti bakımından bu davayı da etkileyecektir. Bu nedenle İş mahkemesi tarafından görülmekte olan dava bekletici mesele yapılıp kesinleşmesi beklenerek, sonucuna göre davalılara rücu edilen ve ödemeleri gereken miktar belirlenip karar vermek gerekmekte iken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli bulunmamıştır.

Bu haber toplam 565 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara