Trafik Kazası Tazminat

Trafik Kazası Tazminat
Trafik Kazası Tazminat Davaları | Trafik kazası günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız olaylardandır. Gerek ülkemizde gerekse dünya çapında bu kazalar birçok insanın canına mal olurken maddi hasarlar da meydana getirmekte ve yine birçok insanın sakat kalmasına, yaralanmasına sebep olmaktadır. Trafik kazalarının nedenlerinin en büyüğü...
Trafik Kazası Tazminat Nasıl Açılır? Trafik kazalarında tazminat ödemeleri için açılan davalarda birden fazla yetkili mahkemeden söz etmek mümkün. Davalı olan taraflardan bir tanesi tüm sorumlu gördüğü kişiler için bulunduğu ikametgah adresi içinde maddi ve manevi tazminat açma hakkına sahiptir. Örneğin; Bakırköy yolunda meydana gelmiş bir trafik kazası için Bakırköy Adliyesi’ne ya da İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne trafik kazası tazminat davası açmak mümkündür.

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Hangi Mahkemeler Görevlidir?

Taraflar, trafik kazasının meydana gelmiş olduğu yer mahkemesine tazminat davası açabilirler. Trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davası açılması da söz konusu olabilir. Trafik kazalarında ölüm ya da yaralama varsa, açılan maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Eğer trafik sigortasını yapan şirkete trafik kazası tazminat açılacaksa, yetkili mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır. Çünkü söz konusu sigorta şirketinin sorumluluğu yapmış olduğu ticari iş kaynaklıdır.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Dahilinde İstenebilecek Olan Zararlar

Trafik kazasında ölüm söz konusu ise, maddi ve manevi tazminat davası açmak mümkündür. Manevi tazminat ölen kişinin yakınlar tarafından açılabilir. Bu kişiler ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları ve nişanlısı olabilir. Ölen kişinin ölümü üzerine kişiler üzüntü, elem ve acı duyarlar. Bu üzüntülerin tazminatını talep edebilirler. Trafik kazası tazminat hesaplama yaparken ölen kişinin her türlü cenaze gideri talep edilir. Kaza geçiren kişinin ölümü henüz gerçekleşmemiş ise tedavi giderleri de tazminata dahil edilir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Kaza sonrası, kaza geçiren kişinin yakınları destekten yoksun kalmış olabilirler. Böyle bir durum söz konusu olduğunda kaza geçiren kişinin anne, baba, eş, çocuk ve nişanlısı destekten yoksun kaldıkları gerekçesi ile tazminat talebinde bulunabilirler. Destekten yoksun kalan kişiler ölen kişinin yaşam süresi boyunca elde edeceği muhtemel gelir üzerinden tazminata bağlanırlar. Bu tazminat kazada sorumlu olan kişiden talep edilecektir. Ödenmesi gereken tazminat miktarı belirlenirken olayların meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu göz önünde bulundurulur.

Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik kazası günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız olaylardandır. Gerek ülkemizde gerekse dünya çapında bu kazalar birçok insanın canına mal olurken maddi hasarlar da meydana getirmekte ve yine birçok insanın sakat kalmasına, yaralanmasına sebep olmaktadır. Trafik kazalarının nedenlerinin en büyüğü gerek yaya olsun gerek sürücü olsun insandır. Trafiğe sürücü koltuğunda çıkan bireyin iyi eğitim almaması, trafik kurallarına uymaması ve kendine fazlasıyla güvenmesi gibi birçok nedenden dolayı kazalar meydana gelmektedir. Araştırmalar trafik kazalarının en büyük nedenlerinden birinin de hız olduğunu ifade eder. Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Trafik kazaları yaralamalara ya da ölümlere neden olabilmektedir. Ve mağdur olan tarafın zararının tazmin edilmesi gerekir. Bu nedenle gerek ölüme sebep olan kazalarda gerekse yaralamalara neden olan kazalarda fail olan tarafa tazminat davası açılabilmektedir. Trafik kazası tazminat davalarını incelemeden önce genel bir bakış mahiyetinde tazminat davası nedir ona bakmak gerekir.

Trafik Kazası Tazminat Nedir?

Türk Borçlar Kanunun haksız fiil kısmında incelenen tazminat hukuka aykırı bir eylem nedeni ile meydana gelen maddi ve manevi zararların mağdur olan tarafa haksız fiili meydana getiren kişi tarafından ödenmesi, zararın giderilmesidir. Tazminat hukuk sistemi içerisinde 2'ye ayrılır. Maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere. Maddi tazminat hukuka aykırı eylem nedeni ile mal varlığında eksilmelere neden olan kişinin mal varlığındaki eksilmelerini talep ettiği tazminat davasıdır. Manevi tazminat da kusurlu olmayan tarafın kişilik haklarında meydana gelen zararlar için istediği davadır. Tazminat davaları hukuka aykırı eylemin meydana geldiği durumlara göre farklı mahkemelerde görülebilmektedir. Bu nedenle her olayı ayrı ayrı incelemekte ve ona göre yargıya başvurmak da yarar vardır. Davanın kamu davası mı idare davası mı yoksa özel hukuk davası mı olduğunun ayırt etmek gerekir. Tazminat davasına genel bir bakıştan sonra trafik kazası tazminat davalarını inceleyebiliriz. Trafik Kazası İş Gücü Kaybı Tazminat Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Ölüm Bağlı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

Türk Borçlar Kanununda tazminat ele alınmıştır. Ve herhangi bir ayrım gözetmeden ölüme bağlı tazminat davalarında ölen kişinin yakınlarının -bu yakınları yasal mirasçıları olmaktadır ( alt soy, sağ kalan eş, anne, baba…) – tazminat davası açarken neleri isteyebileceğini ifade etmiştir.Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. MADDE 53- Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:
  • Cenaze giderleri.
  • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
  • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar
Türk Borçlar Kanunun 53. Maddesine göre maddi tazminat olarak ölenin yakınlarının uğrayabileceği zararlar kanun koyucu tarafından kanunda ifade edilmiştir. Hakim davacı tarafın isteyeceği meblağı bu husus altında değerlendirecek ve ona göre bir karar verecektir. Her bir maddeyi ayrı ayrı değerlendirmekte ve içeriğine girmekte fayda vardır. Türk Borçlar Kanunun 53. Maddesinin 1. Fıkrasının 3.bendinde ifade edilen ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradığı kayıplar destekten yoksun kalma tazminatı olarak ifade edilmektedir.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölen kişinin yaşarken destek sağladığı kişilerin o kişinin ölümünden sonra o destekten yoksun kalması nedeni ile zararlarının tazmin edilmesi için açılan maddi tazminat davasıdır. Destekten yoksun kalma tazminatını açabilecek olan kişiler ölenin yasal mirasçıları olmak zorunda değildir. Bu davayı ölen kişinin yardım ettiği, yaşamasına destek sağladığı kişilerdir. Yani vefat eden kişi yaşıyorken ondan destek almayan kimse bu davayı açamaz. Anne veya baba ya da altsoyu ve eşi olamayan kişide ölen kişiden destek aldığını iddia ediyor ve ispat ederse o da bu davayı açabilmektedir. Bazı kişilerin ölen kişiden destek aldığı hukuk sisteminde karine olarak yer almaktadır. Çocuğun anne ve babadan, anne ve babanın çocuktan ve eşlerin birbirinden destek aldığı bir karine olarak yer almaktadır. Bu nedenle bu kişiler destek aldıklarını ispat etmek zorunda değillerdir bu davayı açacakları zaman. Karinedeki kişilerin ölenden destek almadığını iddia eden taraf bunu ispatlamakla mükelleftir. Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Trafik kazalarında da ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişi ya da kişiler bu davayı açabilmektedirler. Haksız fiil altında incelenen bu davanın açılacağı görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Mahkemede Hukuk Muhakemeleri Kanunun haksız fiil davalarında yetkili gördüğü mahkemelerden biridir. Bu mahkemeler: Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi, Zararın meydana geldiği yer mahkemesi, Zarar görenin yerleşim yeri mahkemesidir. Bu mahkemeleri trafik kazasına uyarlarsak şunu söyleyebiliriz. Trafik kazası nedeni ile ölümün meydana geldiği destekten yoksun kalma tazminat davaları trafik kazasının meydana geldiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde, davalının ya da davacıların yerleşim yeri mahkemesinde açılabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminat davası zararın ve zarar verenin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıldır ve herhalde kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içinde süre dolmaktadır. Bu bir zamanaşımıdır. Ve süreler dolduktan sonra da dava açılabilir davalı tarafın zamanaşımını dolduğunu söylemesi gerekir davadan kurtulmak için. Aksi halde zamanaşımının dolması davayı açmaya engel değildir. Destekten yoksun kalma tazminat davası eğer bir suç nedeni ile de meydana gelmiş ise bu durumda da ceza zamanaşımı süresinde de açılabilmektedir. Yargıtay'a konu olan destekten yoksun kalma tazminat davalarında Yargıtay, davayı açan tarafın eğer kişi ölmeseydi ne kadar bu destekten faydalanacağını belirlemiştir.

Trafik Kazası Vefat Eden Kişinin Ölüm Anına Kadar Yapılmış Olan Tedavi Masrafları

Trafik kazalarını incelediğimizde vefat eden bazı durumlarda hemen vefat etmemekte ve bir şans kurtulabilme imkânı olabilmektedir. Bu nedenle kişi bir sağlık kurumunda gözetim ve denetim altına alınarak sağlıklı hale gelmesi için gerekli tedaviler ve tıbbi uygulamalar yapılmaktadır. En tipik örneği ameliyat. Tıbbi uygulamalar ve tedaviler uygulanan kişi bunlara da cevap vermediğinde hayatı kaza anında değil hastanede sona ermektedir. Bu gibi durumlarda tazminat davası açacak ölen kişinin yakınları davalıdan hastane ve tedavi masraflarını da isteyebilmektedirler.

Trafik Kazası Vefat Edenin Cenaze ve Defin Giderleri

Vefat eden kişinin cenazesi bir yerden başka yere taşınmışsa örneğin vefat eden İstanbul'da kazaya kurban gitmiş fakat Hatay'da gömülecekse bu durumda yol masrafı da tazminat davası kapsamında değerlendirilecektir . Ölen kişinin defin masrafları, kefen parası ve yemek masrafları yine davacı tarafları davalı taraftan istenebilmektedir.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davalarında Zamanaşımı ve Yetkili ve Görevli Mahkeme:

Kanun koyucuya göre tazminat davalarında zaman aşımı 2 ve 10 yıldır. Kişinin zarar vereni ve zararı öğrenmesinden itibaren 2 ve herhalde olayın üzerinden-makalemizde anlatılan trafik kazası örneğin- 10 yıl geçmesinden itibaren tazminat davası zaman aşımına uğramaktadır. Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup, yetkili mahkemede Hukuk Muhakemeleri kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere;
  • Haksız fiilin meydana geldiği yerdeki yer mahkemesi
  • Zararın meydana geldiği yer mahkemesi
  • Zarar görenin yerleşim yerindeki yer mahkemesidir.
Ayrıca ölüme neden olan trafik kazaları çoğu zaman taksirle adam öldürme suçunun da meydana getirmektedir. Bu nedenle trafik kazası nedeni ile tazminat davası açacak olan kişi ceza zaman aşımı süresince de tazminat davasını açabilmektedir. Trafik Kazası Tazminat

Trafik Kazası Ölüme Bağlı Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Davası

Sevdiği kişiyi kaybetmenin verdiği acıyı indirmek amacı ile açılan manevi tazminat davalarında manevi tazminat davasının ne kadar olacağına karar vermek hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Trafik Kazası Tazminat konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Bu haber toplam 676 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara